Kontakt

Referent: Bc. Klára Majkusová, DiS., tel. 556 768 362, e-mail: klara.majkusova@novyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Starý Jičín, Dub u Nového Jičína, Heřmanice u Polomi, Janovice u Nového Jičína, Jičina, Palačov, Petřkovice u Starého Jičína, Starojická Lhota, Vlčnov u Starého Jičína


Přehled územně plánovací dokumentace

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚPDNabytí účinnostiOOP
Územní plán pro obec Starý JičínTextová část
Textová část včetně odůvodnění
Grafická část
I. Výrok
I.3. a) Výkres základního členění území 1:2 000
I.3. b) Hlavní výkres 1:2 000
I.3. c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:2 000
II. Odůvodnění
II.2. a) Koordinační výkres 1:2 000
II.2. b) Výkres širších vztahů 1:50 000
II.2. c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:2 000
Legendy
Legendy k výkresům v měřítku 1:2 000
Legenda k výkresu širších vztahů
27.12.2008č. j. 1480/08/HSO
Změna č. 1 územního plánu pro obec Starý JičínTextová část
Textová část včetně odůvodnění
Příloha č. 1 – text s vyznačením změn
Grafická část
I. Výrok
průsvitka k výkresu I.3.a) Výkres základního členění území
průsvitka k výkresu I.3.b) Hlavní výkres
průsvitka k výkresu I.3.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II. Odůvodnění
průsvitka k výkresu II.2.a) Koordinační výkres
II.2.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
06.05.2021č. j. HSO/1416/2020
Úplné znění Územního plánu pro obec Starý Jičín po Změně č. 1I.1. Textová část
Grafická část
I.3.A) VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
I.3.B) HLAVNÍ VÝKRES
I.3.C) VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ
II.2.A) KOORDINAČNÍ VÝKRES
06.05.2021
Vysvětlivky: OOP – opatření obecné povahy; ÚPD – územně plánovací dokumentace

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Obecní úřad Starý Jičín
  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentuObdobíDatum schválení v zastupitelstvuČíslo usnesení
Zpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín2008 – 201212.12.2012
Zpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín2012 – 201622.02.2017
Zpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín2016 – 202015.09.2021

Místa, kde je možné do dokumentu nahlížet:

  • Obecní úřad Starý Jičín
  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu

Přehled registrovaných územních studií

Poznámka: Po rozkliknutí tlačítka se symbolem „+“ se zobrazí úplný obsah dané dokumentace.

Název ÚSSchválení pořizovatelem*Ověření aktuálnosti
ÚS pro zastavitelnou plochu 7Z/8b SO-V v k.ú. Starojická LhotaTitulní list a průvodní zpráva
Situace 1
Situace 2
Situace 3
Geometrický plán 1
Geometrický plán 2
15.04.200913.12.2018
ÚS pro zastavitelnou plochu 9Z/1b SO-V v k.ú. Vlčnov u St. JičínaTitulní list a průvodní zpráva
Situace 1
Situace 2
Situace 3
21.08.200913.12.2018
ÚS pro zastavitelnou plochu 8Z/5 B-RD v k.ú. Starý JičínPrůvodní zpráva
Výkresy
05.02.201401.02.2022
ÚS pro zastavitelnou plochu 5Z/11 SO-V v k.ú. PalačovPrůvodní zpráva
Situace širších vztahů
Koordinační situace
05.05.201407.11.2022
ÚS pro zastavitelnou plochu 6Z/5 B-RD v k.ú. Petřkovice u St. JičínaPrůvodní zpráva
Výkresy
Dokladová část
09.11.201501.11.2023
ÚS pro zastavitelnou plochu 9Z/4 SO–V v k.ú. Vlčnov u St. JičínaPrůvodní zpráva
Výkresy
Dokladová část
29.11.2018
ÚS pro zastavitelnou plochu 3Z/17 B-RD v k.ú. Janovice u Nového JičínaPrůvodní zpráva
Situace
24.11.2021

*) § 30 odst. 5 stavebního zákona

Vysvětlivky: ÚS – územní studie

Místa, kde je možné do územních studií nahlížet:

  • Obecní úřad Starý Jičín
  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování