Kontakt

Město Nový Jičín disponuje rozsáhlou sítí zdravotnických zařízení a institucí.

Největšími zdravotnickými zařízeními ve městě jsou:

Název zařízení Adresa www stránky
Nemocnice Nový Jičín, a. s. Purkyňova 2138/16, Nový Jičín http://www.nemnj.cz
Komplexní onkologické centrum Nový Jičín Revoluční 2214/35, Nový Jičín http://www.onkologickecentrum.cz
Dům lékařů a. s. Bezručova 413/2, Nový Jičín http://www.dumlekaru.cz/
Mobilní hospic Strom života Kostelní 71/37, Nový Jičín http://www.zivotastrom.cz/

Síť ordinací praktických a odborných lékařů se rozkládá na celém území města. Největší soustředění ordinací je v objektech Máchova 30, Bezručova 2, Tyršova 21, Gregorova 35.

Zubní ordinace se také nacházejí na celém území města, nejvíce jsou soustředěny v objektu Msgr. Šrámka 11.