Kontakt

ZP-odpadove-hospodarstvi-velkoobjemove-odpady
Přistavování kontejnerů pro velkoobjemové odpady

Velkoobjemový odpad patří do skupiny komunálních odpadů k jehož sběru nelze (s ohledem na jeho rozměry či materiál) využít běžných odpadních nádob. Patří sem např. kusy nábytku, koberce, plastové, skleněné nebo kovové výrobky větších rozměrů apod. Město Nový Jičín nabízí svým občanů dvě možnosti, jak s tímto odpadem nakládat. První variantou je odevzdání odpadu na separační dvory (Palackého třída, ul. Propojovací). Druhým způsobem je přistavení kontejnerů na objednávku za poplatek ve výši 200 Kč/1 m3  kontejner nebo 400 Kč/ 8 m3​​​​ kontejner. Objednání a úhrada paušálního poplatku za přistavení a odvoz odpadů se provádí přímo u Technických služeb města Nového Jičína, střediska odpadů, tel. č.: 556 764 835. Uvedený způsob je rovněž využitelný pro sběr biologicky rozložitelného odpadu, naopak se nevztahuje na nakládání se stavebním a nebezpečným odpadem.