Kontakt
Nabídka nemovitostí

Nabídka nemovitostí

kuchyň

Nabídkové řízení č. 481 – nájem bytu č. 17, ul. Luční 4

Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným Ulice a č.p./č.o.: Luční 1825/4 Číslo bytu: 17 Velikostní kategorie: 1 + 1 Celková podlahová výměra: 38,75 m2 Nadzemní podlaží: 5. nadzemní podlaží Min.nabídková výšeměsíčního nájemného: 4.844 Kč Termín prohlídky bytu: 29.05.2024 v 15:30 hodin Termín pro podání nabídky: 03.05.2024 – 03.06.2024 Bytový technik: Věra Honešová (tel.: 556 768 377) […]

Záměr MPZ č.15/2024 pronájem nebytového prostoru na ul. 5. května 2 v Novém Jičíně

pronájem nebytového prostoru (prostor sloužící k podnikání) v budově č.p.25 na ul. 5. května 2 v Novém Jičíně, a to nebytového prostoru v přízemí budovy tvořeného celkem 6 místnostmi o celkové výměře 212,15 m2, za minimální nájemné ve výši 1.247 Kč/m2/rok za účelem užívání prostor jako prodejny na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

Pohled do loubí budovy na ulici 28. října

Záměr MPZ č.14/2024 pronájem nebytového prostoru na ul. 28. října 8 v Novém Jičíně

pronájem nebytového prostoru (prostor sloužící k podnikání) v budově č.p.49 na ul. 28. října 8 v Novém Jičíně, a to nebytového prostoru č. 2 tvořeného celkem 1 místností ocelkové výměře 19,56 m2, za minimální nájemné ve výši 1.247 Kč/m2/rok za účelem užíváníprostor jako prodejny na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

Zástupný obrázek

Záměr MPZ č.16/2024 pronájem volných nebytových prostor v budově na ul. Suvorovova 152 v Novém Jičíně

pronájem volných nebytových prostor v budově č. p. 1854 na ul.Suvorovova 152 v Novém Jičíně, jež je součástí pozemku parc. č. st. 1465 v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, a to místností ve 2. NP budovy.

Záměr  MPZ č. 11/2024 – Prodej objektu na ul. Beskydská 176, Nový Jičín, 741 01

Prodej  pozemku  parc. č. 428 (zastavěná plocha a nádvoří) o evidované výměře 613 m²,  jehož součástí je budova č. p. 176 (stavba občanského vybavení) v části obce Žilina, a část pozemku parc. č. 429 (zahrada)  o evidované výměře 948 m², oba v obci Nový Jičín,  k. ú. Žilina u Nového Jičína, jak je vše zapsáno v katastru nemovitostí […]

Záměr MPZ č. 12/2024- Prodej objektu autobus.zastávka na ul.Beskydská, parc.č.1311,Nový Jičín,741 41

Prodej  pozemeku parc.č. 1311 (zast. plocha a nádvoří), jehož součástí je budova bez čp/če (stavba občanského vybavení), v katastrálním území Žilina u Nového Jičína, jak je vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Nový Jičín a k. ú. Žilina u Nového Jičína.