Kontakt
Nabídka nemovitostí

Nabídka nemovitostí

pokoj2

Nabídkové řízení č. 479 – nájem bytu č. 2, ul. Resslova 1

Druh bytu: s trvale uvolněným nájemným Ulice a č.p./č.o.: Resslova 1213/1 Číslo bytu: 2 Velikostní kategorie: 3 + 1 Celková podlahová výměra: 121,98 m2 Nadzemní podlaží: 2. nadzemní podlaží Min.nabídková výšeměsíčního nájemného: 10.978 Kč Termín prohlídky bytu: 25.03.2024 v 16:00 hodin Termín pro podání nabídky: 16.02.2024 – 03.04.2024 Bytový technik: Věra Honešová (tel.: 556 768 377) […]

Záměr MPZ č. 8/2024/OB – Záměr pronájmu nebytových prostor na ulici B. Martinů v Novém Jičíně

pronájem nebytových prostor (prostory sloužící podnikání) v  budově čp. 2302  (jiná stavba) na ulici B. Martinů v Novém Jičíně, která je součástí pozemku parc. č. st. 1710 v k. ú. Nový Jičín- Horní Předměstí, a to prostoru v přízemí budovy o celkové výměře 95,18 m2 za minimální nájemné ve výši 414 Kč/m2/rok za účelem užívání prostor […]

Záměr MPZ č. 6/2024/OB – pronájem nebytového prostoru na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín 

pronájem nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) v budově č.p. 1028 na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín, jež je součástí pozemku parc č. st. 353 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí ( stomatologická poliklinika) a to nebytového prostoru č. 205 v 2. NP domu tvořeného 1 místnosti ordinace ( 20,79 m2) s podílem na společných prostorách ( 16,83 […]

Záměr MPZ č. 5/2024/OB – Nabídkové řízení na pronájem nebytového prostoru na ulici Resslova 1 v Novém Jičíně

pronájem jednotky č. 1213/8 (jiný nebytový prostor)  s podílem na společných částech domu o velikosti 3625/125944 a části jednotky č. 1213/7 (jiný nebytový prostor) s podílem na společných částech domu o velikosti 26056/125944 v budově č. p. 1213 na ulici Resslova 1 a 5. května 3, Nový Jičín, na pozemku parc. č. st. 114/2 v […]

Záměr MPZ č. 7/2024/OB – Pronájem nebytových prostor na ulici 28. října 4, 6,  Nový Jičín

pronájem nebytových prostor (prostory sloužící podnikání) nacházejících se v budově č. p. 47 na ul. 28. října 4, Nový Jičín, která je součástí pozemku parc. č. st. 31 v k. ú. Nový Jičín-město a v budově č. p. 48 na ul. 28. října 6, Nový Jičín, která je součástí pozemku parc. č. st. 32 v […]

Záměr  MPZ č. 2/2024/OB – Prodej objektu bývalé požární zbrojnice v části Kojetín

Prodej je pozemku parc. č. st. 56, jehož součástí je stavba bez čp/če (stavba občanského vybavení),  v katastrálním území Kojetín u Starého Jičína, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 10001 pro  k. ú. Kojetín u Starého Jičína a obec Nový Jičín.