Kontakt

Vila Hugo Hückela č. r. 10583 (ÚSKP)
Revoluční ulice č. or. 50, č. p. 961
č. parcely 534 st., k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Jednopatrová volně stojící vila z přelomu 19. a 20. století umístěná v parkově upravené zahradě. Objekt nepravidelného půdorysu je zastřešen valbovými a zvalbenými střechami s množstvím menších vikýřů. Severovýchodní vstupní průčelí je nepravidelně tříosé, členěné průběžným soklem sahajícím přes zvýšený suterén opatřený kamenným obkladem na způsob kyklopského zdiva.
Fasáda s okny různého tvaru a rozměrů je ve štítě doplněna nepravou hrázděnou konstrukcí a završena korunní profilovanou římsou. Na štítě se uplatňují řezbou zdobené přesahy trámů, konzoly svislého bednění, dřevěné zábradlí apod. Obdobným způsobem jsou pojednána i ostatní průčelí. Vnitřní dispozice je ovlivněna schodišťovou halou, která v přibližném středu půdorysu prochází všemi patry. Její náročné umělecko-řemeslné zpracování odpovídá nárokům vysoce postavených podnikatelů, podobně jako další zachovaná interiérová výbava (dřevěné dveřní výplně, vnitřní zárubně oken, kazetové a trámové stropy, dřevěné obložení stěn, dřevěné těleso schodiště s řezaným dřevěným zábradlím aj.).
Dům je romantickou reflexí na moderní vývoj architektury na konci 19. století. Patrná je souvislost s anglickým hnutím Arts and Crafts. Plány z r. 1898 a 1904 zpracovala novojičínská firma Czeike a Wondra.

huckelova vila

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.