Kontakt

Krucifix č. r. 13085/8-3377
Žerotínova ulice
č. parcely 606/1 o. p., k. ú. Nový Jičín – Město

Pozdně barokní kříž z roku 1778, osazený na hranolovém odstupněném podstavci a vysoké štíhlé čtyřboké podnoží, směrem nahoru se zúžující. Podstavec má pravoúhle vybrané rohy, po stranách jsou volutová křídla, na čelní straně je reliéf asymetrická rokajová kartuš s nápisem: „SISTE / VIATOR APVD / CRVCEM TVE / SALVTIS / W : W“. Na zadní straně podstavce je letopočet „1787“ a letopočty oprav (1890, 1950, 1964). Strany podnože člení dekorativní rámce, u paty jsou mušle, ve vrcholu rokajové hřebínky. Kříž má liliovitě ukoncená břevna, korpus podživotní velikosti dosahuje nohama až k římse podnože. Tělo Krista je téměř zcela vertikální, bez výraznějšího natočení boků a pokrčení kolen. Hlava se zavřenýma očima je skloněna k pravému rameni. Rouška je stažena provazem, na levém boku je uzel, záhyb roušky dosahuje až ke kolenům, stehna však zůstávají nezakrytá. Současné umístění kříže u bašty městského opevnění je druhotné, původně stál spolu se sochami Panny Marie Bolestné a sv. Jana Evangelisty na křižovatce před Horní branou u domu č. p. 159.

img_20161024_154646

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.