Kontakt

Hradby městského opevnění č. r. 8-3330
po obvodu historického jádra
č. parcely 134/1-5, 135/1-3, 136/1, 137, 138/1, k. ú. Nový Jičín – Město

Z původního systému městského opevnění, které tvořila patrně jen hradba s vodním příkopem a válcovými věžemi, se zachovaly pouze nesouvislé úseky hradební zdi a šestiboká jihovýchodní bašta. Hradba o síle 180-200 cm byla vyzděna z hrubě řádkovaného pískovce, zachované úseky, místy až do výše 7 m, se nacházejí po celém obvodu historického jádra. Na vnitřní straně zdi jsou stopy po kapsách trámů obranného ochozu. Šestiboká jihovýchodní bašta z lomového pískovcového zdiva je opatřena pravoúhlými otvory, zčásti s renesančními mřížemi a klíčovými střílnami. Jehlancová střecha je druhotná. Výstavbu hradby je možno předpokládat již v 80. letech 14. století, nejpozději však na přelomu 14. a 15. století. Vstup do města byl chráněn Horní a Dolní branou, které byly zbořeny r. 1842. Hradby byly průběžně obnovovány a upravovány. Jihovýchodní polygonální bašta pochází z r. 1613.

bašta

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.