Kontakt

Základní informace

Směrnice č. 1/2022 Poskytování dotací s návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín Příloha č. 1 žádost o individuální dotaci či NFV FO, PO, rozpočet projektu Zproštění mlčenlivosti správce daně daňovým subjektem Příloha č. 2 vzor prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti Metodika k uznatelným výdajům financovaným z programových dotací města Nový Jičín do oblasti sportu, kultury...

Více informací…

Přehled

Usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 352/Z16/2021 ze dne 14.06.2021 byly schváleny následující Programy na poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín. Program města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2022 A. Podpora jednorázových sportovních akcí B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20let C. Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let D. Podpora...

Více informací…

Sport

Program města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2022 pr01a kritérium jednorázové akce sport 2022 pr01b kritérium děti a mládež do 20let sport 2022 pr01c kritérium dospělí nad 20 let sport 2022 pr01d kritérium provoz sport 2022 pr02 žádost jednorázové akce fyzická osoba pr02 žádost jednorázové akce rozpočet sport 2022 pr02 žádost jednorázové akce...

Více informací…

Kultura

Program města na podporu kultury pro rok 2022 K Pr01A kritérium jednorazové akce kultura 2022 K Pr01B kritérium činnost kultura 2022 K Pr02 list 1 Žádost jednorázové akce PO kultura 2022 K Pr02 list 2 Žádost jednorázové akce FO kultura 2022 K Pr02 list 3 Žádost jednorazové akce rozpočet 2022 K Pr03 list 1 Žádost...

Více informací…

Volnočas

Program města na podporu volnočasových aktivit pro rok 2022 V Pr01A kritérium jednorázové akce volnočas 2022 V Pr01B kritérium činnost volnočas 2022 V Pr02 list 1 Žádost jednorázové akce volnočas PO 2022 V Pr02 list 2 Žádost jednorázové akce volnočas FO 2022 V Pr02 list 3 Žádost jednorázové akce volnočas rozpočet 2022 V Pr03 list...

Více informací…

Sociální oblast

Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti pro rok 2022 Vymezeni_ spravniho_uzemi_ORP_ Nový_Jičín Pr01_Kriteria_Podprogram_A Pr01_Kriteria_Podprogram_B Pr01_Kriteria_Podprogram_C Pr01_Kriteria_Podprogram_D Pr01_Kritéria_Podprogram_E Pr02_Žádost_A_obecna_část Pr02_Žádost_A_specialni_část1 Pr02_Žádost_A_specialni_část2 Pr03_Žádost_Podprogram_B_obecna_část Pr03_Žádost_Podprogram_B_rozpočet Pr04_Žádost_Podprogram_C_obecna_část Pr04_Žádost_Podprogram_C_rozpočet Pr05_Žádost_D_obecná_část Pr05_Žádost_D_speciální_část_list1 Pr05_Žádost_D_speciální_část2 Pr06_Žádost_Podprogram_E_obecná_část Pr06_Žádost_Podprogram_E_speciálni_část_list1 Pr06_Žádost_Podprogram_E_speciálni_část_list2 Pr07_Vzor_smlouvy_podprogramy_ A,D Pr08_Vzor_smlouvy_podprogramy_ BC Pr09_Vzor_smlouvy_podprogram_E Pr10_Závěrečné_vyúčtování_závěrečná_zpráva_podprogramy_ABCDE Pr11_Závěrečné_vyúčtování_výdajů_podprogram_C Pr11_Zavěrečné_vyúčtování_přehled_výdajů_podprogram_A Pr11_Závěrečné_vyúčtování_výdajů_podprogram_B Pr11_Závěrečné_vyúčtování_výdajů_podprogram_D Pr11_Závěrečné_vyúčtování_výdajů_podprogram_E Pr12_Závěrečné_vyúčtování_zdroje_financováni_podprogramy_ABCDE Pr13_Oznameni_o_vrácení_fin_prostředků_ABCDE Pr14_Vzor_žádosti_o_prominutí_odvodu

Více informací…

Domácí hospicové péče

Program města na podporu domácí hospicové péče pro rok 2022 Př. 01 – Kritéria pro hodnocení žádosti Př. 02A – Žádost o dotací, obecná část Př. 02B – Žádost o dotací, speciální část Př. 03 – Vzor smlouvy o poskytnutí dotace Př. 04 – Závěrečné vyúčtování dotace, závěrečná zpráva Př. 05 – Závěrečné vyúčtování dotace,...

Více informací…

Životní prostředí

Program města na podporu životního prostředí pro rok 2021 Pr_01_zadost_o_poskytnuti_dotace_COV_06_2021 Pr_02_Kriteria_pro_hodnoceni_COV_06_2021 Pr_03_Vzor_smlouvy_COV_06_2021 Pr_04_zadost_o_poskytnuti_dotace_destovka_06_2021 Pr_05_Kriteria_pro_hodnoceni_destovka_06_2021 Pr_06_Vzor_smlouvy_destovka_06_2021

Více informací…

Kulturní památky

Program města pro zachování a obnovu kulturních památek pro rok 2022 Pr01_kritéria_památky_RM pr02-žádost-o-dotaci-obecná-část pr03-žádost-o-dotaci-rozpočet-projektu Pr04_Vzor_smlouvy_památky Pr05_Tabulka_publicity_památky Pr06_Závěrečná_zpráva_a_vyúčtování Pr07_Vyúčtování_výdaje Pr08_Vyúčtování_zdroje Pr09_Oznámení_o_vrácení_prostředků Pr10_Vzor_žádosti_o_prominutí_odvodu_památky

Více informací…