Kontakt

Městský dům č. r. 10507 (ÚSKP)
K nemocnici č. or. 64, č. p. 769
č. parcely 409 st., k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Jednopatrový empírový objekt ukončuje řadovou zástavbu uliční fronty. Uliční vstupní pětiosé průčelí je promodelováno středním rizalitem, vrcholícím trojúhelným štítem. Fasáda je horizontálně členěna kamenným soklem a profilovanou korunní římsou, okna jsou opatřena jednoduchými šambránami a přímými nadokenními římsami, okenní otvory v prvním patře mají obdélné parapety.
Rizalit je v přízemí prolomen pravoúhlým lehce profilovaným portálem, překlad je doplněn ušima a motivem klenáku přizdobeným rozetou. Z klenáku vychází oválné ostění světlíku, nad kterým je značně odsazená nadpražní římsa. Boční průčelí je nepravidelně trojosé. Dispozice přízemí je dobře dochována – ze střední chodby položené napříč domem jsou vesměs přímo přístupné prostory po obou stranách. Místnosti přízemí jsou zaklenuty zejména plackami, stlačenými valenými nebo segmentovými klenbami. Klenby jsou často opatřeny pasy. Zčásti klenuté patro (pruské placky na pasech) je dispoziční obdobou přízemí. V plochostropých místnostech jsou zachovány fabionové římsy. Sklepní prostory jsou zaklenuté segmentovou a valenou omítanou klenbou. Dům byl postaven kolem r. 1830. Do 60. let 20. století byl objekt takřka intaktně dochován. Pozdější stavební zásahy značně utilitárního rázu provedly důslednou výměnu dveřních a okenních výplní. Osazením typových oken nevhodného rozměru byly znehodnoceny fasády. Z původních dveří se zachovalo pouze vstupní empírové dvoukřídlo.

10507

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.