Kontakt

Socha sv. Antonína Poduánského č. r. 46570/8-2087
K Nemocnici u č. p. 769/64
č. parcely 658/2 o. p., k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Barokní plastika světce z roku 1751 je osazená na čtyřbokém odstupněném podstavci. Střední část podstavce má zporohýbané strany a na čelní straně je v jednoduché kartuši nápis s chronogramem:

HONORI

SINGVLARIS PATRONISVI 

DIVI ANTONII 

STATVAM EREXIT

PAVLVS CIRPS

die 6 Novem

Překlad:

V úctě

ochránci

Božskému Antonínovi

socha postavena

Pavlem Cirpsem

dne 6. listopadu

Postava světce v tradičním mnišském rouchu je mírně esovitě prohnutá, hlavu má potočenou vpravo k Ježíškovi, kterého  nese na pravém předloktí.

Sv. Antonín Paduánský se narodil roku 1195 v Lisabonu v bohaté šlechtické rodině. Původně se stal kanovníkem augustiniánů, pak přestoupil k františkánům a přijal jméno Antonín (původním jménem byl Fernandez). Odjel na misii do Maroka, kde však těžce onemocněl. Na zpáteční cestě musel kvůli bouři přistát na Sicílii, odkud odešel do Assisi a do horského kláštera Monte Paolo na  adriatickém pobřeží. Měl mimořádné řečnické nadání, čehož využíval při svých kázáních v kostelech, na náměstích i přímo na mořských plážích. I díky tomu byl jmenován mistrem řádu a prvním učitelem teologie. Papež Řehoř IX. mu pro jeho velkou znalost svatého Písma udělil titul „Archa Zákona“. Dlouhodobá misijní činnost ho však velmi vyčerpala a byl nucen uchýlit se k řeholnicím do Arcella u Padovy, kde také brzy zemřel.
Sv. Jan Paduánský je patronem františkánů, Padovy, Lisabonu, Paderbornu, Hildesheimu, pekařů, horníků, cestujících, chudých, milujících, manželství, žen a dětí, šťastného porodu, proti ztroskotání lodí, válečným útrapám a moru a je také pomocníkem v každé nouzi. Jeho atributy jsou františkán, kázání, lilie, ryby a malý Ježíšek. Plastika byla restaurována v roce 1969 (M. Kodadová, J. Tuhá) a v roce 1994 (V. Chovanec). Poslední obnova byla provedena v roce 2010 akademickým sochařem a restaurátorem MgA. Jakubem Gajdou, Ph.D.  a přispělo na ni také Ministerstvo kultury z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.