Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3379
Křižíkova ulice, č. or. 5, č. p. 92
č. parcely 76 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Klasicistní patrový dům vybudovaný při hradbách po roce 1810, pravděpodobně na místě starší stavby, snad s použitím části staršího zdiva. Dům má ušlechtilé klasicistní průčelí s dvouosým bosovaným přízemím s hlavním vchodem na levé straně. Trojosé patro člení sdružené lisény, mezi nimi jsou pravoúhlá okna. Nad krajními okny jsou stlačené frontony, střední okno završuje trojúhelný fronton na konzolách. Lisény podél středního okna podpírají kladí, na které dosedá v úrovni střechy tympanon se štukovými iniciálami „TB“ ve výplni. Střecha je mansardová, s hřebenem rovnoběžným s průčelím, po stranách tympanonu jsou zděné vikýře s tzv. „volskými okny“ – oválnými okénky osvětlujícími půdu. Štíty jsou konkávně prokrajované. V interiéru se téměř intaktně dochovala klasicistní dispozice – hlavní vchod ústí do valeně klenuté síně s pětibokou výsečí, při hranicích parcely je schodiště do patra, chodba při něm, pokračující vzadu na dvůr, je zaklenuta plackami. V pravé části domu je vepředu místnost zaklenutá pruskou plackou, za ní následuje příčně položená místnost s valenou klenbou a vzadu obdélná komora, zaklenutá celkem pěti poli placek (dvě dvojice placek po stranách středního pole dvojnásobné šíře). V prvním patře jsou plackové klenby v síni v levé části dispozice a valená klenbička při schodišti do podkroví. Dvůr za domem přiléhal k hradbám, dnes je na jejich místě novodobá zeď.

3379

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.