Kontakt

Socha sv. Ignáce z Loyoly č. r. 8-2090
Janáčkovy sady, při jižní zdi kostela Nejsvětější Trojice
č. parcely 101 o. p., k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Kamenná plastika sv. Ignáce z Loyoly z roku 1799, osazená na vysokém hranolovém odstupněném podstavci s pravoúhle vybranými rohy, volutovými křídly a konvexně vypnutou přední stěnou. Na přední straně podstavce je obdélná kartuš s nápisem s chronogramem, dnes špatně čitelným. Dynamický pojatá figurka světce stojí na vysoké profilované podnoži. Světec je oděn v rozevlátém rouchu, v rukou drží rozevřenou knihu, jeho hlava se zaklání, pohled směřuje k nebi. Plastika je v důsledku silného zvětrání pískovce v havarijním stavu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.