Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3375
Žerotínova ulice č. or. 14, č. p. 63
č. parcely 11 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Řadový dvoupodlažní dům s arkádovým patrem, vybudovaný na dvou gotických parcelách při jižní straně městských hradeb. Dům je v jádru renesanční, vybudovaný patrně na přelomu 16. a 17. století, zadní část domu byla přistavěna v baroku, patro, fasáda a dílčí úpravy v přízemí pocházejí z počátku 19. století.
Ve dvoře při hradbách stojí budova z roku 1874. Dům si zachoval původní orientaci sedlové střechy s hřebenem kolmým k uliční frontě. Průčelí domu je čtyřosé, horizontálně členěné kordonovými římsami. V patře je na nárožích pásová bosáž, pravoúhlá okna mají profilované šambrány a parapetní římsy, mezi okny jsou toskánské pilastry, ve střední ose sdružené. Clenění přízemí bylo pozměněno ve 30. letech 20. století – na pravé straně je okno, v levé části je výkladec sdružený se vchodem. Zcela vlevo je hlavní vchod, který ústí do předělené síně s porušenou neckovou klenbou s výsečemi. Napravo je větší místnost s valenou klenbou se styčnými výsečemi. Ve středu hloubkové osy domu je příčně položený prostor se dvěma poli křížové klenby. V zadní části domu je vlevo chodba na dvůr, vpravo komora. Patro je plochostropé. Dům je v havarijním stavu.

3375

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.