Kontakt

č. r. 13090/8-3355
28. října 51/12, parc. č. 37, k. ú. Nový Jičín – město

Bedřich ze Žerotína po návratu ze svých cest po Evropě vznesl myšlenku na přestavbu hradu na renesanční kastelový zámek, který měl mít podobu městské citadely se strážními věžičkami ve stylu francouzské renesance. Zámek je dodnes nazýván podle majitelů, kteří zcela nový objekt vybudovali a na prvním nádvoří dodnes zůstal kamenný znak patřící Bedřichovi ze Žerotína a jeho ženě Libuši z Lomnice. V 1. polovině 16. století byla vybudována také největší část kamenných hradeb, která byla doplněna o věže, bašty a brány. Do dnešní doby se dochovala pouze Farská bašta na jihovýchodní straně historického jádra města. Obě brány, Dolní i Horní, umožňující vstup do města ze severu a z jihu (cesta z Uher do Slezska), byly zbořeny v 1. polovině 19. století. V období industrializace došlo k mnohým stavebním úpravám ve městě a mimo jiné došlo také k úpravám zámku, při kterých byla stržena většina věžiček a atik. Na památku byly ponechány pouze dvě obranné věže.

Více informací na http://www.muzeumnj.cz.

žerotínský zámek

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.