Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3358
ulice 28. října č. or. 7, č. p. 55
č. parcely 3 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Řadový jednopatrový dům z konce 16. století, stojící původně u Horní brány, v ulici, která vede k jihozápadnímu rohu náměstí. Přízemí domu je renesanční, patrně s dílčími barokními úpravami, patro a průčelí pochází z roku 1934. Objekt, stojící v zadní části parcely, byl vybudován roku 1902. Dům má sedlovou střechu s hřebenem kolmým k průčelí, štít kryje atika, která je nižší než hřeben a je ve střední části doplněná trojúhelným nástavcem. Průčelí je hladké, horizontálně členěné kordonovou římsou. V přízemí jsou dvě arkády podloubí, pravá arkáda je jen čtvrtkruhová. Podloubí je zaklenuto valeně s trojúhelnými výsečemi. V pravé části podloubí je hlavní vchod ústící do síně s půlkruhovou valenou klenbou s výsečemi. Vzadu v síni je nástup na schodiště do patra, za ním je tunelová chodba na dvůr se stlačenou valenou klenbou. Zleva k síni přiléhá přední komora zaklenutá dvěma poli křížové klenby, za ní je plochostropý průchozí prostor a zadní komora s neckovou klenbou s výsečemi. V patře jsou ploché stropy.

3358

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.