Kontakt

Areál vily
Husova ulice č. or. 2, č. p. 1151
č. parcely 600 st., 40 o. p., k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Areál sestává z vily, zahrady, ohradní zdi, kašny, tří hospodářských budov a souboru váz. Bývalá vila Ferdinanda Czeicznera byla vybudována roku 1910 podle plánů Josefa Bluma. Stavba je odvozena z tradiční zámecké kompozice. Převládající výraz je novobarokní a novoklasicistní. Svým rozsahem patří tato vila k největším obytným domům ve městě a je významným (i typologicky) dokladem bydlení nejmajetnějších podnikatelských vrstev Nového Jičína.

V roce 2014 proběhla celková obnova velké vázy a vázy na noze. Z důvodu velkého poškození vázy na noze byl originál přesunut do interiéru vily a kopii vázy můžete vidět vedle hlavního vstupu do vily (městské knihovny).

Restaurování provedl akademický sochař a restaurátor pan MgA. Jakub Gajda, Ph.D.

Obnova proběhla za dotační podpory programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

knihovna1
Vázy-knihovna

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.