Kontakt

Krucifix č. r. 16408/8-2845
Skalky, vlevo ve svahu u cesty z Nového Jičína do Kojetína
č. parcely 480/3 – les, k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Kamenný kříž z roku 1791 je osazen na hranolovém podstavci s odstupněnou patkou. Podstavec je v dolní části konvexně vypnutý, na čelní straně je reliéfní oválná kartuš s nápisem: „FUNDATOR / APOLONIA LIEWERIN / 1791 / RENOWIR FH / 1813“. Na nevýraznou římsu podstavce dosedá svislé, mírně rozšířené břevno kříže, v dolní části kanelované. Ramena kříže mají liliovité zakončení. Staticky pojaté tělo Krista je téměř vertikální, bez náznaku pohybu boků. Hlavu má pokleslou k pravému rameni, dlaně sevřeny, nohy probity hřebem, kolena jen náznakově pokrčená. Rouška, upevněná provazem, ponechává nohy odkryté, vzadu její záhyb dosahuje až do půli lýtek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.