Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3373
Žerotínova ulice č. or. 10, č. p. 61
č. parcely 9 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Řadový dvoupodlažní dům, stojící na úzké gotické parcele při jižní straně hradeb, s dochovanou původní orientací valbové střechy s hřebenem kolmým k průčelí. Dům byl vybudován na místě starší dřevěné stavby v polovině 17. století a přestavěn patrně na přelomu 18. a 19. století. Průčelí je dvouosé, členěné kordonovou římsou a završené korunním kladím. V patře jsou pravoúhlá okna s plochým rámováním a přímými nadokenními římsami, v přízemí je pásová bosáž a dvojice pravoúhlých vchodů s profilovaným orámováním. Levý vchod je nově domodelovaný v 90. letech 20. století. Pravý vchod ústí do síně se třemi poli placek, v zadní části síně je nástup na schodiště do patra a chodba na dvůr. Ze dvora se do chodby vchází pravoúhlým kamenným portálem se štítkem s cechovní značkou v nadpraží (zkřížené sekyry). V levé části přízemí jsou hloubkově orientované místnosti s valenými klenbami. Patro je plochostropé.

3373

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.