Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3376
Žerotínova ulice č. or. 16, č. p. 64
č. parcely 12 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Řadový klasicistní dvoupodlažní dům z počátku 19. století s atikovým patrem, vybudovaný na místě starší, pravděpodobně renesanční stavby. Průčelí je tříosé, horizontálně členěné kordonovými a průběžnými parapetními římsami, završené kladím s nízkým pravoúhlým nástavcem. V bosovaném přízemí jsou tři slepé arkády, v širší střední arkádě jsou vložena dvoukřídlá vrata průjezdu, v bočních arkádách jsou vchody s půlkruhovými nadsvětlíky. Okna v patře rámují pilastry s palmetovými hlavicemi, podpírající úseky kladí. V parapetních výplních je stylizovaný vegetabilní dekor. Prostory přízemí jsou zaklenuty plackami a segmentovými valenými klenbami, patro je plochostropé.

3376

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.