Kontakt

Vila Hanse Hückela č. r. 10586 (ÚSKP)
Revoluční ulice č. or. 56, č. p. 1032
č. parcely 565 st., k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Volně stojící dvoupatrová vila z počátku 20. století situovaná na terénní vlně v upravené zahradě. Hmota stavby nepravidelného členitého půdorysu je zastřešena sedlovými, zvalbenými a pultovými střechami. Východní průčelí je promodelováno jednopatrovým polygonálním rizalitem, lichoběžníkový štít s nepravou hrázděnou konstrukcí. Vchod je situován do rohu mezi tímto a poněkud ustupujícím křídlem. Na jižní a východní fasádě se uplatňují především obdélná okna s přímou nadokenní římsou a vegetabilním secesně stylizovaným dekorem, okna jsou doplněná kovovými předzahrádkami. Slohový výraz fasády dotváří průběžné horizontální kanelování. Boční a západní dvorní fasády s druhotnými hmotovými úpravami jsou členěny množstvím oken různých rozměrů, dokumentujících stavební vývoj objektu. Projekt domu z r. 1904, podepsaný místní firmou Czeike a Wondra, se hlásil k lineární geometrické moderně a k tradici hnutí Arts and Crafts. Ustřední schodišťová hala a jižní terasa však byly úpravami ve 30. letech zrušeny, objekt byl rozšířen a upraven. Z předválečných úprav se zachovala část interiérové výbavy (dveřní výplně, vestavěný nábytek ve vestibulu apod.). O reprezentativnosti domu bohatého průmyslníka svědčí i střídmý geometrický štukový dekor stropních podhledů. Pozdější stavební zásahy, roku 1945 zkonfiskovaného objektu, měly utilitární charakter.

Vila Hanse Huckela

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.