Kontakt

Městský dům č. r. 10508 (ÚSKP)
K nemocnici č. or. 21, č. p. 938
č. parcely 523 st., k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Nárožní jednopatrový trojkřídlý objekt v exponované nárožní poloze. Novorenesanční průčelí je upraveno běžnou historizující tektonikou: sokl se soklovou římsou, pásová bosáž přízemí je ukončena kordonovou římsou, fasády završeny profilovanou korunní římsou se zubořezem. Okna v profilovaných šambránách jsou doplněna balustrovými parapety a bohatě dekorovanými suprafenestrami vesměs s trojúhelnými frontony. Vstupní průčelí je promodelováno mělkým rizalitem, který je v přízemí prolomen půlkruhovým portálem doplněným bohatým edikulovým motivem. Dvě okna v patře jsou sdružená na střední korintský polosloupek, který s dvojicí stejných polosloupků nese kladí s bohatou reliéfní výzdobou, parapety vyplňuje štuková balustráda. Dům postavený v 80. letech 19. století pro rodinu Kesslerů představuje příklad moderního bydlení majetných středních vrstev koncem 19. století. Tomuto účelu odpovídá velkorysá vnitřní dispozice se zachovanou interiérovou výbavou (dveřní výplně, prosklené dělící stěny, kachlová kamna). Vstupní vestibul je opatřen na ploché segmentové klenbě dekorativní malbou dobré výtvarné úrovně. Dílčí stavební zásahy z roku 1895 navrhla a prováděla firma H. Czeike. V letech 1995-96 proběhla rekonstrukce objektu.

10508

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.