Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3366
Kostelní ulice č. or. 23, č. p. 78
č. parcely 89 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Řadový dvoupodlažní dům, vybudovaný na místě starší, zřejmě dřevěné stavby po požáru Kostelní ulice v roce 1643, upravovaný patrně v 18. století a přestavěný na počátku 19. století. Dílčí stavební úpravy, které narušily původní, v zásadě ještě renesanční, dispozici interiéru, byly provedeny v 60. a 90. letech 20. století. Průčelí je tříosé, završené jednoduchým trojúhelným štítem, jeho dnešní podoba pochází z 60. let 20. století. Fasáda je hladká, s novými asymetricky rozmístěnými okny bez architektonického rámování. Ve střední ose je kamenný empírový portálek s převýšenou archivoltou, nesenou pilířky s kanelovanými hlavicemi, ve vrcholu archivolty je klenák se „sluncovou“ rozetou. Vchod ústí do předělené síně s neckovou klenbou s výsečemi, v níž bylo vřetenové schodiště do patra, v 60. letech nahrazené novodobou schodišťní konstrukcí. Zleva k původní síni přiléhá užší místnost s valenou klenbou s výsečemi a prostor zaklenutý plackou. V zadním traktu je tunelová chodba s valenou klenbou s lunetami s hřebínky, vedle ní je na levé straně zadní komora s neckovou klenbou s koutovými trojpaprsčitými výsečemi. V patře se v zásadě opakuje rozvrh přízemí, stropy pocházejí z 19. století, s výjimkou síně s plackovou klenbou jsou ploché.
V prostoru nad tunelovou chodbou jsou v patře a mezipatře úzké dlouhé komory s valenou klenbou, komora v mezipatře byla v 60. letech zazděna, ale její okno je dosud patrné na dvorní fasádě.

bez-nazvu

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.