Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3367
Kostelní ulice č. or. 21, č. p. 79
č. parcely 88 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Řadový dvoupodlažní dům s půdním polopatrem, vybudovaný na místě starší, zřejmě dřevěné stavby po požáru Kostelní ulice v r. 1643, upravovaný pravděpodobně v průběhu 18. století a přestavěný na počátku 19. století. Patro a průčelí bylo upraveno v 50. letech 19. století, dílčí stavební zásahy byly provedeny v 2. polovině 20. století. Průčelí je tříosé, horizontálně členěné průběžnou parapetní římsou a kordonovou římsou půdního polopatra. Fasáda je hladká, s novějšími pravoúhlými okny bez architektonického rámování, v levé krajní ose je pravoúhlý kamenný portál s empírovými dvoukřídlými dveřmi. V zadní části přízemí se dochoval původní, v zásadě ještě renesanční rozvrh s chodbou ústící do dvora se segmentovou klenbou a komorou s trámovým záklopovým stropem (dnes překrytým podhledem z umakartu). V přední části přízemí je širší chodba, klenutá plackami na pasech, k níž zprava přiléhá plochostropá místnost a nástup na schodiště do patra. Patro je, s výjimkou komory, plochostropé.

bez-nazvu

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.