Kontakt

Nový Jičín – Žilina, parc. č. 675
ÚSKP 39917/8-2097

Zděný podélný jednolodní gotický kostel s odsazeným trojboce ukončeným presbytářem a hranolovou věží na průčelí. Kostel založen patrně kol. pol. 13. st., upraven ve 2. pol. 14. st. a na počátku 17. st. prodloužen v partii lodi a opatřen věží.

preview

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.