Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3378
Křižíkova ulice č. or. 7, č. p. 91
č. parcely 77 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Přízemní dvoukřídlý dům šířkové dispozice s půdním polopatrem, vybudovaný v polovině 17. století na místě starší, patrně dřevěné stavby a přestavěný v baroku. Dílčí úpravy (např. přístavba krátkého dvorního křídla a půdní polopatro) pocházejí z 19. století. Dům má hladkou, lomící se fasádu, je krytý nízkou sedlovou střechou. Hlavní vchod ústí do chodbovité síně, zaklenuté pěti poli křížové klenby. K chodbě zprava přiléhá prostor s valenou klenbou s výsečemi v koutech trojpaprsčitými, po stranách trojúhelnými. Klenbu rozděluje příčný hřebínek na tři díly, ve vrcholu je nevelké štukové zrcadlo. Na levé straně vedle chodby je místnost s třemi obdélnými poli křížové klenby. Zadní trakt byl zřejmě upravován v baroku – na pravé straně je místnost s neckovou klenbou, za ní je schodiště na půdu, chodbička na dvůr a při ní úzký, segmentovou valenou klenbou zaklenutý prostor. Zadní část domu na levé straně a chodba, zasahující do krátkého dvorního křídla, je plochostropá. Ve východní části domu, odlišené zlomem v průčelí, jsou při průčelí dvě placky a segmentová valená klenba, ostatní prostory mají rovný strop. Zahradu domu zčásti obklopují zbytky hradeb, v západním úseku pobořené a nahrazené novodobou zdí.

3378

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.