Kontakt

Krucifix č. r. 15275/8-2092
Kostelní ulice, při severní straně farního kostela
č. parcely 17/2 o. p., k. ú. Nový Jičín – Město

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pseudogotický kříž z roku 1864, osazený na vysokém odstupněném oktogonálním podstavci a vysoké štíhlé podnoži tvaru komolého osmistěnného jehlanu. Na jednotlivých stranách podstavce jsou dekorativní vpadlá pole, dole čtyřlistá, ve střední části lomené „niky“ završené stříškami, které vytvářejí lomící se římsu, obíhající po obvodu podstavce. Kříž má konkávně prohnutá břevna s liliovitým zakončením. Staticky pojatý korpus podživotní velikosti má nohy probity dvěma hřeby, krátká bederní rouška je stažená provazem, uzel je na Kristově pravém boku. Na zadní straně podstavce je nápis: „CARL / BERGER / BILDH.“, na přední straně podstavce je letopočet „1864“. Kříž byl poškozen v roce 1978 a restaurován na konci 80. let.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.