Kontakt

Měšťanský dům č. r. 8-3352
Resslova ulice č. or. 14, č. p. 105
č. parcely 64 st., k. ú. Nový Jičín – Město

Řadový patrový klasicistní dům z konce 18. století, vybudovaný pravděpodobně na místě staršího objektu. V roce 1833 dům existoval již ve své dnešní rozloze, i s krátkým dvorním křídlem. Patro bylo vybudováno v roce 1837, dvorní křídlo bylo zvýšeno až roku 1872. V první polovině 90. let 20. století proběhla celková rekonstrukce objektu. Dům má tříosé průčelí, horizontálně členěné kordonovou a průběžnou parapetní římsou. V levé krajní ose je pravoúhlý klasicistní portál s uchy a klenákem se „sluncovou“ rozetou. Okna rámují šambrány, v patře je doplňují přímé nadokenní římsy a vpadlá pole v parapetních výplních. Portál ústí do chodby zaklenuté pěti poli placek, za ní je schodiště do patra, vpravo u schodiště je chodba na dvůr. V pravé části domu je vepředu místnost s trámovým záklopovým stropem, vzadu komora se stlačenou valenou klenbou. Ve dvorním křídle je místnost s trámovým stropem. Patro je plochostropé, pouze síň je zaklenutá plackami.

3352

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.