Kontakt

Kaple s morovou deskou č. r. 13962/8-1703
Na hliníku u domu č. p. 11, parcela č. 1 st, k. ú. Žilina

Zděná obdélná kaple s půlkruhovým závěrem byla postavena roku 1733. Průčelí kaple člení dvojice pilastrů s římsovými hlavicemi, v ose je vchod se segmentovou archivoltou krytý jednoduchou plechovou stříškou. Průčelí završuje volutový štít s trojúhelnikovým zakončením. Po obvodu celé stavby obíhá zalamované kládí. Interiér je zaklenut valeně se styčnými lunetami.
Kaple byla podle literatury vystavěna nákladem jičínského měšťana, prýmkaře Kristiána Rossnera na místě, kde v letech 1596 – 1624 stál hřbitov a v roce 1715 morový lazaret. Vedle kaple je obdélná náhrobní deska městského lazebníka a ranhojiče Gottfrieda Ignáce Mittella, který zemřel na mor 14. října 1715. Na desce je dnes špatně čitelný nápis: „HIER LIEGT BEGRABEN / DER EHRENNSTE UND / KUNSTREICHE HERR / GOTFRID IGNATIUS / MITTEL BURGERL : BADER / UND WUNDARTZ ALLDA, / DER.AD. 1715 IN / DER CONSTACION DEN / ENKRANKEN GEDIENET / UND ER ENTLICH NEBST / SEINEN SEN : EIN : DEN 14 : OCT / SEIN LEBEN BEENDETH / GOTT SCHENKTH IHNEM DIE / EWIGE RUHE.“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.