Kontakt

Socha sv. Jana Nepomuckého č. r. 8-2089
v parku u mostu do Hřbitovní ulice od roku 1928
č. parcely 188/7 o. p., k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Tato významná a působivá socha sv. Jana Nepomuckého byla vytvořena roku 1758 Janem Michaelem Scherhaufem a původně umístěna u mlýna na Dolním předměstí (dnes je tam most  přes říčku Grasmanku). Socha zřejmě patřila k souboru plastik při Španělské kapli.

Památka, jež je vytvořena z jemnozrnného maletínského pískovce, se skládá z velmi precizně provedené sochy sv. Jana Nepomuckého. Socha je vysová 215 cm a přestavuje stojící postavu sv. Jana Nepomuckého oděného v tradičním kanovnickém šatu – klerice, almuci a rochetě a držící kříž s korpusem Krista a palmovou ratolest.
Socha stojí na menším typicky barokním podstavci s ozdobnou reliéfní rokají  s drobným letopočtem „1758“. Spodní podesta je tvořena dvěmi rozličnými schodišťovními stupni – vnějším a vnitřním, jež jsou vytvořeny také z pískovce. Avšak odlišné barvy a skvrnitosti, z čehož je pravděpodobné, že  schody byly zhotoveny až dodatečně při přemístění památky na současné místo k říčce Jičínce.

K Jičínce byla socha umístěna v roce 1928 a shlížela na most a řeku. Socha prošla dvěma restaurátorskými obnovami. A to v  roce 1998 byla restaurována Ladislavem Werkmanem a v roce 2009 akademickým sochařem a restaurátorem Jakubem Gajdou z důvodu obnovy kamenného materiálu památky a také návratu k původní dispozici sochy. Tedy sv. Jan Nepomucký opět shlížející k mostu a řece, neboť je mimo jiné také patronem proti povodním.

Svatý Jan Nepomucký se narodil kolem roku 1345 v Pomuku (dnešní Nepomuk) jako syn soudce. Studoval na pražské univerzitě a působil 10 let jako notář arcibiskupské soudní kanceláře. V roce 1830 byl vysvěcen na kněze a stal se farářem na pražském Starém městě. Vystudoval práva v Padově a byl  roku 1389 jmenován generálním vikářem pražské arcidiecéze. Roku 1393 byl zavražděn na popud krále Václava IV. Jan zemřel ve službách svého arcibiskupa jako poctivý věrný a pečlivý vykonavatel svých knězských a úředních povinností, odporující hrubému nátlaku vládnoucí moci. Kanonizován byl 19. března 1729 jako patron čech, habsburského domu, druhý patron jezuitského řádu, kněží a zpovědníků, mostů, lodníků, mlynářů, proti pomluvám, za mlčenlivost, proti nebezpečí vody. Jeho atributy jsou hvězdy, jazyk, kanovník, kotva, krucifix, most, palma, ryba a řeka. Církevní svátek s jeho jménem připadá na 16. květen.

Na celkovou obnovu kulturní památky přispělo finančním příspěvkem také Ministerstvo kultury z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

preview

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.