Kontakt

Restaurace „Nové slunce“
Husova ulice č. or. 3
č. parcely 586, 414/2 st., 41/1, 41/2 o. p., k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Restaurace byla vybudovaná kolem roku 1910. Objekt je komponován jako skladba čtyř budov. Ústřední jednopatrová budova se sedlovou střechou a volutovými štíty má hloubkovou dispozici, ze stran k ní přiléhají dva přízemní objekty s mansardovými střechami, předstupující jako mělká křídla před průčelí střední budovy. Mezi nimi stojí přízemní „veranda“ s rovnou střechou. Zcela vpravo stojí čtvrtá, dvoupodlažní budova s mansardovou střechou, ne zcela organicky připojená k celku. Objekt má secesní fasádu, ve štítu nad ústřední budovou je sluncový maskaron. Celek kompozičně spojuje průběžná korunní římsa, která na dvoupodlažních budovách  obíhá ve výši kordonu. Interiér s velkou restaurací, sálem, výčepem, salonkem a provozními místnostmi je plochostropý, pouze v kuželně jsou mělké valené klenby do traverz.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.