Kontakt

Kaple sv. Kříže č. r. 35481/8-2083
Janáčkovy sady
č. parcely 101/1 st., k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Drobná hřbitovní podélná barokní kaple s půlkruhovým závěrem a zaoblenými nárožími v průčelí pochází z roku 1757. V průčelí je kamenný portál s půlkruhovou archivoltou s lištou, uchy, kapkami a klenákem. Po stranách portálu jsou svazkové pilastry s kompozitními hlavicemi, stejné pilastry podpírají mohutné zalamované korunní kladí, rytmizují rovněž boční fasády a závěr.
Do linie kladí nad vchodem zasahuje podélné okno s plastickou šambránou a kamennou parapetní římsou a nápisem: „ANTONIVS IOSEPHVS RÖSNER / FUNDATOR DIESES BEINHAUSES“. Nápis pokračuje na klenáku portálu: „SUB TIT. / FRANCISCO IOSEPHO / PANENKA DECANO ET / PAROCHO NEO/TITSCHINENSI FECIVNT / ANNO MDCCLVII“. Průčelí završuje volutový štít se segmentovým zakončením, členěný dekorativními poli a pilastry. Průčelí je zhotoveno z hrubozrnného pískovce, který byl v Novém Jičíně a okolí hojně využíván. Kapli kryje mansardová stříška s lucernou.  Vstup do kaple je orientován na sever.
V interiéru je valená klenba, půdorysný obdelníkový tvar je  v jižní části ukončen půlkruhem. Uvnitř se nachází dřevěný Kříž s korpusem Krista, pocházející z cca 18.století v klasickém barokním provedení s esovitě prohnutou figurou s hlavou s paprsčitou svatozáří. Dále je zde možno nalézt sošky Panny Marie Lurdské a sv. Jana, obě vyprodukované z polychromované sádry zhruba na počátku 20. století. Pod nimi se nachází oltářní mensa, jedná se o prostý dřevěný „stůl“ v podobě zužujícího se soklu v přední části s plastickým reliéfem kříže pocházející asi z 19.století. Oltářní mensa nebo také stůl Páně (mensa Domini) je hlavní, podstatnou částí oltáře v křesťanských kostelích charakterizuje jej jako místo oběti. Bývá pokryta bílým ubrusem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
krizekaple

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.