Kontakt

Hrob malíře Hugo Baara č. r. 20479/8-2093
městský hřbitov, č. hrobu 142
č. parcely 228/3 o. p., k. ú. Nový Jičín – Dolní předměstí

Secesní náhrobek malíře Hugo Baara je umístěn na městském hřbitově v Novém Jičíně. Dílo architekta Hugo Bluma a sochaře Leopolda Hohla pochází z roku 1912. Hlavní výzdobou hrobu je symbolická dvojice muže a ženy v objetí, umístěná na nízkém čtyřhranném odstupňovaném soklu. Hrob je orámován zprava podstavcem s kovovou svítilnou, zleva podstavcem s kamennou vázou.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pomník zdejšího rodáka, malíře Hugo Baara se skládá ze dvou samostatných částí, které jsou umístěny na poměrně rozměrném hrobu u hřbitovní zdi, která zezadu toto místo ohraničuje a vymezuje. Půdorysně je celé hrobové místo šesti až osminásobkem běžného hrobu. V jeho středu je umístěno sousoší truchlícího muže a ženy. Jde o sousoší mírně nadživotní, provedené z velmi světlého travertinu v barvě slonové kosti, s četnými dutinami. Postavy jsou do sebe zaklesnuty, v obličeji je znát žal – jedná se zde o velice kvalitní funerální plastiku. Tato je přesně v tradicích zdejší náhrobní plastiky tak, jak bylo v českých zemích od 18.století obvyklé.
Součástí pomníku je též jeho přední část, de facto vstup k sousoší. Architektura zde je nesymetrická – na pohledově levé straně je tvořena masivním soklem, před nímž stojí rotační váza. Oba prvky pak stojí na nižší zídce, která svým přesahem do boku přechází v lavici. Pohledově pravá strana je tvořena rovněž masivním soklem s horní nesymetricky osazenou římsou, na níž se nachází bronzová lucerna. Vysunutá boční část zídky slouží pro osazení květin. Obě křídla jsou ve spodní části spojeny nízkou obrubou. Všechny součástí pomníku jsou zhotoveny z umělého kamene, který imituje vápenec.

Hugo Baar, významný český malíř, se narodil v roce 1873 v Novém Jičíně jako syn obchodníka. Po studiích na německé reálce navštěvoval tkalcovskou školu v Novém Jičíně a následně Školu uměleckých řemesel ve Vídni a mnichovskou akademii. Od roku 1906 žil opět v našem městě. Stál u zrodu Muzejního spolku v Novém Jičíně. Zemřel náhle 18. 6. 1912 v Mnichově.
Tvorbu Hugo Baara lze rozdělit do dvou období. Do roku 1907 maloval olejem a pastelem, poté už jen výhradně temperovými barvami. Většina jeho děl je uložena v Muzeu Novojičínska  a jedná se o obrazy a grafiky, většinou s krajinářskými motivy.

V roce 2012 proběhla obnova nemovité kulturní památky za podpory Ministerstva kultury v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Restaurování hrobu provedl akademický sochař a restaurátor MgA. Jakub Gajda, Ph.D., kovový atribut restauroval Ing. Ondřej Šimek

PB300070
PB300071
PB300074
PB300077
PB300081

Památník padlým 1. světové války č. r. 20479/8-2093
městský hřbitov
č. parcely 230/1 o. p., k. ú. Nový Jičín – Dolní předměstí

Žulový památník padlým v 1. světové válce vznikl ve 20. letech 20. století. Je signován jménem A. Klein (patrně architekt). Celé dílo je tvořeno soustavou architektonických prvků s vysokým reliéfem mužské postavy. Centrem památníku je pylon vysoký 5,2 m, v jehož dvou třetinách výšky je mužská postava vysoká cca 3m, pod ní letopočet 1914 – 1918. Sochařský projev je typický pro německé sochařství 20.let 20. století.
Pylon s mužskou postavou spočívá na masivním monolitickém soklu, pod nímž se nacházejí tři schodištní stupně na rozích osazeny čtyřmi dekorativními vázami. Spodní část tvoří masivní obruba s vysázenými květinami.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Památník padlých č. r. 20479/8-2093
městský hřbitov – smuteční síň
parcela č. 286 o. p., k. ú. Nový Jičín – Dolní předměstí

Památník padlých je dominantou při vstupu do smuteční síně na městském hřbitově. Bronzový památník zobrazje ženu a raněného (či umírajícího) vojáka. Sedící voják vzhlíží a vztahuje ruku k ženě, která mu nepatrným dotekem poskytuje útěchu. Sochařské zpracování díla je velmi realistické a svědčí o kvalitní sochařské práci autora. Autorem díla z roku 1937 je Leopold Hohl (narozen roku 1886 v Novém Jičíně, absolvent Akademie výtvarných umění ve Vídni).
Pod bronzovou plastikou se nachází ještě masivní plinta z šedého mramoru.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.