Kontakt

Rozšířený přehled o již nežijících osobnostech, které zasáhly do dějin našeho města, najdete na webové aplikaci, kterou koordinují pracovníci muzea a Státního okresního archivu v Novém Jičíně.
http://galerieosobnosti.muzeumnj.cz


Eduard Veith

Narozen r. 1858 v Novém Jičíně. Vynikající představitel generace realistických malířů závěru 19. století – známé dekorativní malby interiérů významných kulturních stánků ve velké části Evropy (Praha, Vídeň, Berlín, Bukurešť atd.). Zvlášť proslulá je stropní malba v budově dnešní Státní opery v Praze. Byl zván k malířské… celý článek

Karel von Schwarz

Narozen r. 1817 v místní části Žilina a postupně vyrostl v jednoho z nejvýznamnějších stavitelů především železničních tratí v Rakousko-Uhersku. Za své zásluhy se stal čestným občanem mnoha měst v celém R-U včetně N. Jičína (díky němu bylo město napojeno na hlavní železniční trať), získal významná ocenění od císaře a p… celý článek

Peter Ritter von Rittinger

Narozen r. 1811 v Novém Jičíně. Po studiích se věnoval oblasti hornictví. Stal se v této oblasti velkým novátorem a r. 1855 uvedl do provozu svůj vynález – tepelné čerpadlo. Dnes tento moderní způsob vytápění patří ve světě k velmi rozšířeným díky šetrnosti k životnímu prostředí a každoročně se udílí cena za pokrok v t… celý článek

Eduard Orel

Narozen r. 1841 v Novém Jičíně. Významný cestovatel, účastník rakouské expedice, jež objevila Zemi císaře Františka Josefa (1874). Za své zásluhy byl povýšen do rytířského stavu a konec života strávil jako správce císařského zámku v Miramare…. celý článek

Julius Newald

Narozen r. 1824 v Novém Jičíně. Nejdříve radní, pak místostarosta a nakonec starosta města Vídeň. Měl v těchto svých postech značné zásluhy na novém uspořádání tohoto hlavního města Rak.-Uherska, zejména jeho centrální části – koncepce s hlavní okružní třídou – což pak přebírala i mnohá naše města včetně Nového Jičína…. celý článek

Alfred Neubauer

Narozen r. 1891 v Novém Jičíně. Získal světovou proslulost v oblasti automobilových závodů, kde díky zcela novým metodám řízení závodních stájí dovedl značku Mercedes Benz k mnoha světovým prvenstvím (stříbrné šípy)…. celý článek

Gideon Ernst von Laudon

Jeden z nejvýznamnějších rakouských vojevůdců 18. století. Narodil se 13. února 1717 na statku v Tootzen, dnešní Lotyšsko. Roku 1744 vstoupil do služeb rakouské panovnice Marie Terezie. Vyznamenal se v řadě bitev v hodnostech od hejtmana až po polního maršála. V roce 1789 dosáhl svého největšího vítězství – osvobozením… celý článek

Karel Kryl

Narozen 12. dubna 1944 v Kroměříži, své dětství a mládí prožil v Novém Jičíně. Československý písničkář, básník a hudební skladatel, v emigraci spolupracovník rozhlasové stanice Svobodná Evropa, symbol revoltující mládeže nejen roku 1968. Miláčkem národa se stal zvláště svými šansony, které básnicky a přesto důrazně vy… celý článek

Anton Kolig

Narozen r. 1886 v Novém Jičíně. I v dnešní době je pravidelně prezentován především v rakouských, ale i jiných proslulých galeriích. Několik jeho děl vlastní Muzeum Novojičínska, známá je jeho nástropní malba v kunínském kostele. Po první světové válce stál u zrodu tzv. nötschské školy. Jeho expresionismus byl trnem v … celý článek

Jaroslav Hlaďo

Narozen 8. května 1913 v Novém Jičíně. Byl posledním velitelem československého stíhacího křídla RAF ve Velké Británii. Plukovník v. v. Jaroslav Hlaďo zemřel v Praze 21. ledna 1990 ve věku 76 let. O rok později, 1. ledna 1991, byl povýšen na generálmajora in memoriam…. celý článek

Dominik Bilimek

Narozen r. 1813 v Novém Jičíně. Významný přírodovědec, doprovázel rak. císaře Maxmiliána do Mexika, tam založil Národní Mexické muzeum, zasloužil se svými sbírkami o Novojičínské muzeum…. celý článek

Julius Berger

Narozen r. 1850 v Novém Jičíně. Nejproslulejší příslušník malířské rodiny Bergrů byl velmi všestranný. Stal se profesorem na akademii výtvarných umění ve Vídni po slavném H. Makartovi. Snad nejvíce je obdivovaná monumentální malba Mecenáši výtvarného umění domu Habsburgů zdobící strop 15 m dlouhého tzv. zlatého sálu v u… celý článek

Božena Benešová, rozená Zapletalová

Narozena 30. listopadu r. 1873 v Novém Jičíně v rodině advokáta. Prozaička, básnířka, autorka společensko–psychologických próz a literární kritička. Známá trilogií z období první světové války (Úder, Podzemní plameny, Tragická duha). Spolu s R. Svobodovou redigovala časopis Lípa. Od 1926 byla Božena Benešová knihovni… celý článek

Franz Barwig

Narozen r. 1868 v Šenově u N. Jičína je dalším představitelem zdejší „umělecké líhně“, za něž bylo naše město často vydávané. Více než malování se věnoval sochařství a zde dával ve své tvorbě před kamenem přednost bronzu. Naprosto výjimečně dokázal využít svou od mládí pěstovanou zručnost spojenou s velkým pozorovacím … celý článek

Hugo Baar

Narozen r. 1873 v Novém Jičíně. Po studiích ve Vídni a na mnichovské akademii vystřídal více malířských technik. Velmi známé jsou jeho zimní motivy vystihující mrazivou poezii krajiny, především beskydských hor. Jako výborný organizátor spolkového života dokázal sdružovat české i německé výtvarné umělce především na Mo… celý článek