Kontakt

Krucifix č. r. 14700/8-2091 Janáčkovy sady,
při severní zdi kostela Nejsvětější Trojice č. parcely 101 o. p., k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí

Barokní kamenný kříž ze světlého béžového zrnitého pískovce pochází z roku 1749. Památka se skládá z několika na sobě sestavených částí. Vrchní část je tvořena Krucifixem s korpusem Krista. Jedná se o kříž tzv. „jetelový“ s břevny zakončenými trojlistem. Ve spodní části mírně rozšířeného svislého břevna leží lebka se zkříženými hnáty. Kříž spočívá na hruškovitém čtyřbokém podstavci s hranolovou patkou. Na čelní straně podstavce je nápis:

VERO

HONORI

ATOVEADORATIONI

JESV.CHRISTI,HANC

EFFIGIEM EXSTRVXIT,

EX PECVLIARI VOTO IGNATIVS

SCHINDLER,TINCTOR,ISATIDICVS

ET CIVIS  NEOTITSCHIENSIS

Die 18.AD.Mensis July

V laickém překladu:

V pravdě

s poctou

a projevem nejhlubší úcty

Ježíši Kristu, tuto

sochu vypotil

z vlastní vůle Ignác

Schindler, barvíř

a občan novojičínský

dne 18.LP měsíc červenec

Zvýrazněná písmena v nápisu jsou složeným chronogramem dvou letopočtů.

V září roku 2008 byla provedena celková rekonstrukce – čištění, konsolidace kamenného materiálu, doplnění chybějících části, úprava podnože, barevné sjednocení, restaurování a repase kovových prvků akademickým sochařem a restaurátorem Jakubem Gajdou. Tato rekonstrukce byla financována z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

image001v

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.