Kontakt

Kostel Nejsvětější Trojice č. r. 39917/8-2082
Janáčkovy sady
č. parcely 305/1, k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Jednolodní podélný orientovaný kostel s hranolovou věží v ose průčelí a polygonálním závěrem presbyteria, v jádru gotická stavba z 15. století, renesančně přestavěná po požáru města v roce 1621. Kostel původně sloužil jako hřbitovní, v 16. století se v něm shromážďovali obyvatelé reformního vyznání. Po roce 1584, kdy byl z města vyhnán poslední katolický kněz, se zde konala česká kázání, nejprve bratrská, později luteránská, zatímco ve farním kostele byla kázání německá. Od té doby se kostelu Nejsvětější Trojice říká též „český kostel“. Katolické církvi začala svatyně sloužit po svém znovuvysvěcení v roce 1644. V roce 1657 byla přestavěna věž kostela, v roce 1899 došlo k celkové renovaci stavby, úpravě fasád a vybudování novogotického přistavku při evangelijní straně loodi. Věž, ve spodních patrech hranolová, nahoře osmiboká, završená cibulovou bání s dvojitou lucernou, stojí v ose před průčelím. V jejím přízemí je otevřená předsíň, zaklenutá českou plackou, přístupná širokým lomeným portálem. Z předsíně do lodi ústí portál, s okny s lomenými záklenky, mezi okny a na nárožích jsou jednou odstupněné opěrné pilíře. Severní boční fasádou zčásti překrývá pětiboká plochostropá kaple, vpravo vedle ní je novogotický přístavek se schodištěm na kůr. Presbyterium je výškové i šířkově odstupněné, na epištolní straně pravoúhlý renesanční portálek se zbytkem štítku v nadpraží. Hrany závěru zpevňují opěrné pilíře. K evangelijní straně presbyteria přiléhá sakristie s pultovou střechou. Po obvodu stavby obíhá „kazetovaná“ novogotická korunní římsa. Interér lodi je zaklenut valeně s výsečemi se štukovými lištěmi, vytvářejícími na vrcholu klenby obdélná dekorativní pole s terči. Střední terč s větracím otvorem má po obvodu ve štuku řezaný nápis, konturovaný rudkou: „ANDREAS IVNGER 1623 GEORGIVS IVNGER“. V západní části lodi je zděná kruchta. Presbyterium je od lodi odděleno nízkou lomenou arkádou vítězného oblouku, je zaklenuto žebrovou křížovou klenbou s masívními šestibokými žebry, které dosedají na jehlancové konzoly. Ve vrcholu klenby jsou terčovité svorníky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.