Kontakt

Socha sv. Jana Nepomuckého č. r. 8-2088
původně umístěna v ulici K Nemocnici u č. p. 775/76,
převezena do lapidária Okresního vlastivědného muzea Nový Jičín
č. parcely 658/2 o. p., k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí

Dynamicky pojatá barokní socha světce z roku 1727, osazená na hranolovém odstupněném podstavci s volutovými křídly. Na čelní straně podstavce je dnes špatně čitelný nápis s chronogramem. Světec je oděn v tradičním kanovnickém rouchu, kvadrátek drží v levé ruce, druha ruka, dnes uražená, byla pozvednutá v žehnajícím gestu. Hlava se sklání k pravému rameni, pohled směřuje dolů ke krucifixu v rukou andílka, stojícího u světcových nohou. Plastika je i přes restaurátorský zásah v roce 1969 (restauratoři M. Kodadová a J. Tuhá) v havarijním stavu. Byla převezena do lapidária Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně.

preview

Objekt v památkovém katalogu NPÚ.

Objekt je opatřen QR kódem a nachází se na webu okolonas.eu.