Obec Libhošť

Referent: Ing. Hana Zubková, tel. 556 768 323, e-mail: hzubkova

Dotčená katastrální území: Libhošť

Přehled územně plánovací dokumentace

Název územně plánovací dokumentace Nabytí účinnosti Opatření obecné povahy
Územní plán Nový Jičín 1.10.2009 č. j. 60793/2009

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Libhošť

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentu Období
Datum schválení v zastupitelstvu
Číslo usnesení
Zpráva o uplatňování Územního plánu
2009 – 2013
5.9.2013  22/2013/Z-6-a)3
Zpráva o uplatňování Územního plánu
2013 – 2017
14.12.2017  26/2017/Z-7

Místo, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu