Obec Hodslavice

Referent: Ing. Hana Zubková, tel. 556 768 323, e-mail: hana.zubkovanovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Hodslavice

Přehled územně plánovací dokumentace a jejích změn

Název Nabytí
účinnosti
Obecně závazná vyhláška obce/
Opatření obecné povahy
Územní plán sídelního útvaru Hodslavice 1.4.1994 OZV č. 1/94
Změna č. 1 ÚPNSÚ Hodslavice 10.7.2002 OZV č. 2/02
Změna č. 2 ÚPNSÚ Hodslavice 29.8.2008 OOP č. j. 738/2008
Změna č. 3 ÚPNSÚ Hodslavice 29.8.2008 OOP č. j. 739/2008
Změna č. 4 ÚPNSÚ Hodslavice 30.12.2010 OOP č. j. 896/2010
Změna č. 5 ÚPNSÚ Hodslavice 29.3.2012 OOP č. j. 153/2012

Úplné znění územního plánu SÚ je zveřejněno na internetových stránkách Moravskoslezského kraje v aplikaci Územní plány obcívstup do aplikace

pdf Regulativy územního rozvoje po změně č. 5 ÚPNSÚ Hodslavice (pdf, 213 KB)

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Hodslavice

Zastupitelstvo obce Hodslavice rozhodlo o pořízení nového územního plánu.