Obec Starý Jičín

Referent: Ing. Hana Macháčková, tel. 556 768 362, e-mail: hana.machackovanovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Starý Jičín, Dub u Nového Jičína, Heřmanice u Polomi, Janovice u Nového Jičína, Jičina, Palačov, Petřkovice u Starého Jičína, Starojická Lhota, Vlčnov u Starého Jičína

Přehled územně plánovací dokumentace

Název územně plánovací dokumentace Nabytí účinnosti Opatření obecné povahy
Územní plán pro obec Starý Jičín 27.12.2008 č.j. 1480/08/HSO
Změna č. 1 územního plánu pro obec Starý Jičín 11.08.2020 č.j. HSO/1416/2020
Úplné znění Územního plánu pro obec Starý Jičín po Změně č. 1 11.08.2020

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Obecní úřad Starý Jičín, Starý Jičín 133
  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentu Období Schválení Zastupitelstvem obce Starý Jičín
pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín (pdf, 205 KB) 2008-2012 12.12.2012
pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín (pdf, 323 KB) 2012-2016 22.02.2017

Místa, kde je možné do dokumentu nahlížet:

  • Obecní úřad Starý Jičín, Starý Jičín 133
  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu

Přehled registrovaných územních studií

Název územní studie Schválení pořizovatelem Obsah územní studie
ÚS pro zastavitelnou plochu 7Z/8b SO-V v k.ú. Starojická Lhota 15.4.2009 pdf Titulní list a průvodní zpráva (pdf, 107 KB)
pdf Situace 1 (pdf, 64 KB)
pdf Situace 2 (pdf, 91 KB)
pdf Situace 3 (pdf, 59 KB)
pdf Geometrický plán 1 (pdf, 722 KB)
pdf Geometrický plán 2 (pdf, 691 KB)
ÚS pro zastavitelnou plochu 9Z/1b SO-V v k.ú. Vlčnov u St. Jičína 21.8.2009 pdf Titulní list a průvodní zpráva (pdf, 281 KB)
pdf Situace 1 (pdf, 510 KB)
pdf Situace 2 (pdf, 499 KB)
pdf Situace 3 (pdf, 590 KB)
ÚS pro zastavitelnou plochu 8Z/8 SN-VN v k.ú. Starý Jičín 6.6.2012 pdf A. Úvodní údaje (pdf, 110 KB)
pdf B. Průvodní zpráva (pdf, 137 KB)
pdf Výkres širších vztahů (pdf, 466 KB)
pdf Výkres situace (pdf, 559 KB)
pdf Sadové úpravy – text (pdf, 79 KB)
pdf Sadové úpravy – výkres (pdf, 841 KB)
ÚS pro zastavitelnou plochu 8Z/5 B-RD v k.ú. Starý Jičín 5.2.2014 pdf Průvodní zpráva (pdf, 101 KB)
pdf Výkresy (pdf, 1 MB)
ÚS pro zastavitelnou plochu 5Z/11 SO-V v k.ú. Palačov 5.5.2014 pdf Průvodní zpráva (pdf, 68 KB)
pdf Situace širších vztahů (pdf, 340 KB)
pdf Koordinační situace (pdf, 150 KB)
ÚS pro zastavitelnou plochu 9Z/15 SO-V v k.ú. Vlčnov u St. Jičína 4.9.2015 pdf Průvodní zpráva (pdf, 235 KB)
pdf Výkresy (pdf, 1 MB)
pdf Dokladová část (pdf, 4 MB)
ÚS pro zastavitelnou plochu 6Z/5 B-RD v k.ú. Petřkovice u St. Jičína 9.11.2015 pdf Průvodní zpráva (pdf, 108 KB)
pdf Výkresy (pdf, 656 KB)
pdf Dokladová část (pdf, 4 MB)
ÚS pro zastavitelnou plochu 9Z/4 SO–V v k.ú. Vlčnov u St. Jičína 29.11.2018 pdf Průvodní zpráva (pdf, 101 KB)
pdf Výkresy (pdf, 406 KB)
pdf Dokladová část (pdf, 5 MB)

Místa, kde je možné do územních studií nahlížet:

  • Obecní úřad Starý Jičín, Starý Jičín 133
  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu