Obec Starý Jičín

Referent: Ing. Hana Macháčková, tel. 556 768 362, e-mail: h.machac

Dotčená katastrální území: Starý Jičín, Dub u Nového Jičína, Heřmanice u Polomi, Janovice u Nového Jičína, Jičina, Palačov, Petřkovice u Starého Jičína, Starojická Lhota, Vlčnov u Starého Jičína

Přehled územně plánovací dokumentace

Název územně plánovací dokumentace Nabytí účinnosti Opatření obecné povahy
Územní plán pro obec Starý Jičín 27.12.2008 č.j. 1480/08/HSO

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Obecní úřad Starý Jičín, Starý Jičín 133
  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentu Období Schválení Zastupitelstvem obce Starý Jičín
pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín (pdf, 205 KB) 2008-2012 12.12.2012
pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín (pdf, 323 KB) 2012-2016 22.02.2017

Místa, kde je možné do dokumentu nahlížet:

  • Obecní úřad Starý Jičín, Starý Jičín 133
  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu

Přehled zaevidovaných územních studií

Název územní studie Schválení pořizovatelem Dotčená katastrální území
ÚS pro zastavitelnou plochu 7Z/8b SO-V 15.4.2009 Starojická Lhota
ÚS pro zastavitelnou plochu 9Z/1b SO-V 21.8.2009 Vlčnov
ÚS pro zastavitelnou plochu 8Z/8 SN-VN 6.6.2012 Starý Jičín
ÚS pro zastavitelnou plochu 8Z/5 B-RD 5.2.2014 Starý Jičín
ÚS pro zastavitelnou plochu 5Z/11 SO-V 5.5.2014 Palačov
ÚS pro zastavitelnou plochu 9Z/15 SO-V 4.9.2015 Vlčnov
ÚS pro zastavitelnou plochu 6Z/5 B-RD 9.11.2015 Petřkovice

Místa, kde je možné do územních studií nahlížet:

  • Obecní úřad Starý Jičín, Starý Jičín 133
  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu