Obec Šenov u Nového Jičína

Referent: Ing. Xenie Juřičková, tel. 556 768 206, e-mail: xjurickova

Dotčená katastrální území: Šenov u Nového Jičína

Přehled územně plánovací dokumentace a jejích změn

Název Nabytí
účinnosti
Obecně závazná vyhláška obce/
Opatření obecné povahy
Územní plán obce Šenov u Nového Jičína 1.12.1999 OZV č. 1/1999
Změna č. 1 ÚPN obce Šenov u Nového Jičína 28. 9.2001 OZV č. 1/2001
Změna č. 2 ÚPN obce Šenov u NovéhoJičína 6.9.2008 OOP č. j. 326/2008

Úplné znění územního plánu obce je zveřejněno na internetových stránkách Moravskoslezského kraje v aplikaci Územní plány obcívstup do aplikace

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Šenov u Nového Jičína