Stav ovzduší

Měření imisí – aktuální stav

zdroj dat: ČHMÚ (Automatizovaný měřicí program)

Měřící stanice: Studénka, aktualizace: 27.11.2021 21:26 SEČ
Imise Interval měření Imisní limit Naměřená hodnota
oxid siřičitý (SO2) 1h 350 µg/m³ 9.9 µg/m³
oxid dusičitý (NO2) 1h 200 µg/m³ 14.2 µg/m³
oxid uhelnatý (CO) 8h 10000 µg/m³ µg/m³
částice PM10 (PM10) 1h 43.0 µg/m³
ozon (O3) 1h 34.7 µg/m³
částice PM10 (PM10) 24h 50 µg/m³ 26.4 µg/m³
jemné částice PM2,5 (PM2_5) 1h 33.0 µg/m³


Další informace ke kvalitě ovzduší naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu, například na těchto odkazech: