Kontakt

Měření imisí – aktuální stav

zdroj dat: ČHMÚ (Automatizovaný měřicí program)

Měřící stanice: Studénka, aktualizace: 29.05.2024 14:25 SELČ
Imise Interval měření Imisní limit Naměřená hodnota
oxid siřičitý (SO2) 1h 350 µg/m³ 1.3 µg/m³
oxid dusičitý (NO2) 1h 200 µg/m³ 6.3 µg/m³
oxid uhelnatý (CO) 8h 10000 µg/m³ 135 µg/m³
částice PM10 (PM10) 1h 4.8 µg/m³
ozon (O3) 1h 88.8 µg/m³
částice PM10 (PM10) 24h 50 µg/m³ 11.5 µg/m³
jemné částice PM2,5 (PM2_5) 1h 13.9 µg/m³


Další informace ke kvalitě ovzduší naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu, například na těchto odkazech:

Více o počasí