Obec Kunín

Referent: Ing. Hana Macháčková, tel. 556 768 362, e-mail: h.machac

Dotčená katastrální území: Kunín

Přehled územně plánovací dokumentace

Název územně plánovací dokumentace Nabytí účinnosti Opatření obecné povahy
Územní plán Kunín 31.12.2015 č. j. 1244/2015

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Stavební úřad Suchdol nad Odrou, pracoviště Kunín
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Kunín