Obec Hostašovice

Referent: Ing. Hana Zubková,  tel. 556 768 323, e-mail: hana.zubkovanovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Hostašovice

Přehled územně plánovací dokumentace a jejích změn

Název Nabytí
účinnosti
Obecně závazná vyhláška obce/
Opatření obecné povahy
Územní plán sídelního útvaru Hostašovice 1.8.1995 OZV č. 1/1995
Změna č. 2 a č. 3 ÚPNSÚ Hostašovice 24.4.2001 OZV č. 1/2001
Změna č. 1, č. 4 a č. 6 ÚPNSÚ Hostašovice 10.9.2001 OZV č. 2/2001
Změna č. 18 ÚPNSÚ Hostašovice 26.2.2002 OZV č. 1/2002
Změna č. 5 a č. 12 ÚPNSÚ Hostašovice 1.1.2005 OZV č. 5/2004
Změna č. 20 ÚPNSÚ Hostašovice 1.9.2006 OZV č. 1/2006
Změna č. 19 ÚPNSÚ Hostašovice 26.10.2010 OOP č. j. 609/10

Úplné znění územního plánu SÚ je zveřejněno na internetových stránkách Moravskoslezského kraje v aplikaci Územní plány obcívstup do aplikace

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Hostašovice