Dotazy a odpovědi

Pokud chcete položit nový dotaz na náš úřad, musíte být registrovaný uživatel. Vyhrazujeme si právo neodpovídat na anonymní, vulgární, rasistické, urážlivé či jinak nevhodné dotazy. Děkujeme za pochopení.


 

Napsat dotaz

161 dotazů a 165 odpovědí

 1. Dobrý den, jelikož jsem nenašla žádný kontakt na dopravce Transdev Morava, píšu už podruhé o zpoždění autobusu na trase Straník-Hodslavice, tentokrát spoj, který měl jet 15:29, jel 15:47, takže dítě jedoucí do kroužku mrzlo na zastávce asi 20 minut a řidička mi nedokázala vysvětlit příčinu zpoždění. Vymlouvala se na nefungující automat na jízdenky… To stejné u spoje Straník- Nový Jičín 17:02, který jel 17:23. Prosím Vás o řešení těchto zpoždění s dopravcem, jde o ztracený čas a o zdraví cestujících, včetně dětí…Děkuji

  • Dobrý den. Od 9. prosince 2018 zajišťuje příměstskou autobusovou dopravu v Novém Jičíně a okolí nový dopravce. Řidiči se trasy učí a zvykají si na nové autobusy, proto se do konce roku mohou vyskytovat problémy se zpožděním spojů. Jízdní řády tvořila společnost KODIS, krajský Koordinátor ostravské integrované dopravy. Většina změn je k lepšímu, ale je jasné, že občas některé posuny lidem nevyhovují. Jsou-li požadavky oprávněné, proberte je prosím na nejbližším osadním výboru a bude-li konsenzus na navrhovaných změnách, zašlete své požadavky na Městský úřad Nový Jičín, vedoucímu odboru dopravy a místostarostovi pro dopravu Mgr. Ondřeji Syrovátkovi. Oni pak předají informace KODISu a požádají ho o zapracování změn. Více informací najdete na: https://www.novyjicin.cz/aktualne/zmena-jizdnich-radu-zajisti-novemu-jicinu-vice-spoju-i-vyssi-komfort-cestovani/
   S pozdravem Marie Machková

 2. Dobý den, chci si stěžovat na dopravce Transdev Morava, který dnes ráno přijel do Straníku o 11 minut později než měl. Děti, které jím jezdí do ZŠ Hodslavice, kde vyučování začíná 7:30 do něho nastupovaly místo v 7:00 až v 7:11, takže na začátek vyučování to nestihly. Nedovedu si představit, jak by to bylo, kdyby mrzlo nebo sněžilo…
  Další dotaz je všeobecný – kdo vytvořil nový jízdní řád? Ráda bych mu uvedla další zkomplikování dopravy dětí ze ZŠ Hodslavice do Hostašovic a Straníku, které doteď měly ve dny, kdy mají 5 hodin, čas na oběd a běh na autobus celkem 30 minut, teď s novým jízdním řádem se jim tento čas zmenšil o další 2 minuty…Já bych tam ráda viděla aspoň o 5 minut víc, protože když ho nestihnou, budou čekat třeba v mrazu na další autobus 1hod. 15 minut. K čemu jsou tyto 2-5 minutové změny vůbec dobré? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. Od 9. prosince 2018 zajišťuje příměstskou autobusovou dopravu v Novém Jičíně a okolí nový dopravce. Řidiči se trasy učí a zvykají si na nové autobusy, proto se do konce roku mohou vyskytovat problémy se zpožděním spojů. Jízdní řády tvořila společnost KODIS, krajský Koordinátor ostravské integrované dopravy. Většina změn je k lepšímu, ale je jasné, že občas některé posuny lidem nevyhovují. Jsou-li požadavky oprávněné, proberte je prosím na nejbližším osadním výboru a bude-li konsenzus na navrhovaných změnách, zašlete své požadavky na Městský úřad Nový Jičín, vedoucímu odboru dopravy a místostarostovi pro dopravu Mgr. Ondřeji Syrovátkovi. Oni pak předají informace KODISu a požádají ho o zapracování změn.
   S pozdravem Marie Machková

 3. Dobrý den,chťel jsem se zeptat proč není vánočne vyzdobena Loučka?je to poprvé za šest let.
  Děkuji

  • Dobrý den, vánoční strom v Loučce se rozsvěcel včera. Výzdoba na sloupech bude letos celá nová a čekali jsme až bude distribuována od zahraničního výrobce. Zítra se začne instalovat a postupně se bude rozsvěcet. Do konce příštího týdne by měly být práce hotovy.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 4. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč byly pokáceny stromy na Bochetě (disgolfové hřiště)? Pokud se dobře pamatuji, tak jste informovali, že je to chráněný krajinný prvek….Mám dojem, že se zvláště vzrostlým stromům v Novém Jičíně nevěnuje moc pozornosti. Buď se pokácí anebo se o ně řádně nepečuje. Například lipová alej ke Skalkám. Stromy jsou plné jmelí a nikdo je neodstraní.
  Děkuji za odpověď ( která už bohužel pokácené stromy nezachrání).

  • Dobrý den, 28 topolů, které patří mezi krátkověké dřeviny, muselo být pokáceno, protože už ztratily vitalitu a tím i původní funkci větrolamů. Město přistoupilo k plánované obnově aleje v ulici B. Martinů také proto, že se stromům lámaly i velké větve a ohrožovaly lidi, kteří tu chodí na procházky nebo využívají discgolfového hřiště. Aby byl zajištěn účel stromořadí pro budoucí generace, bude zde vysazeno 30 nových dubů, které se řadí mezi dlouhověké dřeviny. Alej lip kolem silnice na Skalky není ve správě města Nový Jičín, vlastníkem je Moravskoslezský kraj a správcem Správa silnic Moravskoslezského kraje.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 5. Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat zda budou na ulici Za Humny znovu instalovány retardéry které se rozpadly, nebo byly při opravě komunikace odstraněny. Dopravní značení na ně stále upozorňuje.
  Děkuji

  • Dobrý den, retardéry byly odstraněny dočasně z důvodu jejich havarijního stavu. Než přistoupíme k úplnému odstranění nebo obnově, požádáme o stanovisko dopravní komisi rady města.
   Petr Zdráhal dipl.tech., odbor majetku a investic

 6. Dobrý den.
  Jedná se o chodník kolem benzínové pumpy okolo stojanů na doplnění plynu. Za celou dobu provozu nebyl na chodníku odhrnut sníh ani ošetřena ledovka. Je jen otázka času, kdy si tam někdo něco při pádu způsobí. Tento chodník je opravdu nebezpečný.
  Jarda

  • Dobrý den, uvedený chodník není ve vlastnictví města, a proto se v zimě neudržuje. Město ze zákona nemůže investovat do cizího majetku. Světelné vánoční ozdoby se sice v letošním roce nakupují, ale pro lokalitu Loučka, dále ulici Tyršovu a část Štefánikovy ulice, kde byla výzdoba v havarijním stavu. Na pořízení dalších světel bohužel nejsou v rozpočtu peníze. Také se prověřovala možnost, zda by šlo při instalaci ozdob sloup či dva vynechat a tím délku výzdoby posunout. Z technologického a estetického hlediska to však není možné. Město chce do budoucna vyměnit vánoční osvětlení za nové a úspornější na celém svém území. Vzhledem k finanční náročnosti však bude k výměně docházet postupně po etapách. Díky Vašemu podnětu bude pamatováno i na lokalitu u Tonaku.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 7. Dobrý den.
  V zimě jsem pokládal dotaz, komu patří chodník u čerpací stanice Shell, protože tento chodník nikdo neuklízí a je z důvodu vytvořené ledovky a sněhu velmi nebezpečný. Bylo mi odpovězeno že nevíte a musíte to zjistit. Proto se chci zeptat, zda je již vlastník chodníku znám a zda již bude tento rok chodník uklízen. Také se chci zeptat, zda je možno vánoční osvětlení na stožárech pouličního osvětlení namontovat až ke křižovatce k Tonaku. Rádi bychom z této vánoční atmosféry také něco měli, protože jsme také součásti města. Myslím si, že se nejedná o moc velké prodloužení osvětlení, jde jen o pár sloupu. Jestli máte osvětlení málo, určitě by bylo možné v některém místě osvětleni vynechat, protože tam nikdo nebydlí a dát ho tam, kde jsou paneláky a lidé by toto osvětlení velmi uvítali.
  Děkuji za odpověď. Jarda

  • Dobrý den, odbor majetku a investic prosí o upřesnění, o který chodník se jedná. Zda o chodník u bytového domu č. 42 nebo o chodník přes benzínovou pumpu (kolem stojanů na doplnění plynu).
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 8. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakou mají lhůtu Vaši zaměstnanci na odpovědi v případě emailových dotazů občanů, nebo zda vůbec odpovídají. Týden čekám na odpověď ze stavebního odboru na dotaz, který jsem zaslala a paní nereaguje.Děkuji za odpověď

  • Dobrý den. „Obyčejný“ e-mail bez zaručeného elektronického podpisu, aniž by byl do 5 dnů podle § 37 odst. 4 věta druhá správního řádu dodatečně řádně potvrzen, nelze dle správního řádu (z.č. 500/2004 Sb.) považovat za řádně učiněné podání podle § 37 správního řádu, tzn. že na takto zaslané e-maily nemusí být reagováno.
   Z každého podání ve smyslu § 37 správního řádu musí být zřejmé, kdo je činí, čeho se podání týká a též čeho se jeho podatel domáhá. Podatel, který je fyzickou osobou, musí nadto uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvádí fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo popřípadě jinou adresu pro doručování. Podatel, který je právnickou osobou, uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
   Podání dle § 37 správního řádu lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání je možné podat také pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, v takovém případě je ovšem nutno do 5 dnů podání potvrdit, popřípadě doplnit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
   Přestože většina e-mailů nesplňuje výše uvedené požadavky, v rámci dobré zprávy, je většina e-mailů referenty vyřizována do 30 dnů. Nutno však podotknout, že i takto zaslaný e-mail by měl obsahovat základní identifikační údaje podatele (uvedení pouze příjmení je nedostačující) a mělo by být z něho jednoznačně zřejmé, čeho se podání týká.
   Přímo k dotazu uvádím, že předmětný e-mail byl zaslán příslušné pracovnici dne 11.10.2018 kolem poledne a další dne 16.10.2018. Z uvedeného je zřejmé, že se nejedná o týden, kdy nebylo reagováno. Dne 17.10.2018 byla záležitost vyřízena telefonicky, na základě zavolání podatelky. Je nutno si dále uvědomit, že na dotazy typu, který podatelka zaslala, nelze odpovědět během několika dnů – informace k němu musí být vyhledány a prověřeny.
   Ing. Kateřina Riedlová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

 9. Dobrý den. Dne 14.10. jsem při průjezdu přes vývoz mezi Straníkem a Kojetínem zjistil, že nedávno vysazený strom u posezení s výhledem je ve kmeni zlomený. Nevím jestli to bylo způsobeno větrem nebo umýslně některým z kolemjdoucích ale přišlo mi na místě o tom informovat. Děkuji

  • Dobrý den, děkujeme za všímavost a informaci. Jedná se o vandalismus. Škoda způsobena na majetku města byla nahlášena Policii ČR. Kromě zlomeného stromu došlo i ke zničení dalšího stromu a poškození mobiliáře.
   Pěkný den přeje Ing.Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí

 10. Dobrý den. Zajímalo by mě jestli je zde možnost otevření průjezdu přes ulici Jeremenkova. Již začátkem minulého roku mi bylo ohledně tohoto řečeno, že železniční přejezd na této ulici není na pozemku města a proto jej nelze otevřít. Chtěl bych se tedy zeptat jestli město zvažuje zprůjezdnění tohoto přejezdu a jestli proběhlo či probíhá nějaká komunikace s Českými Dráhami. Myslím, že tento průjezd by extrémně ulevil dopravní situaci ve městě. Děkuji

  • Dobrý den. Z posledního jednání mezi městem Nový Jičín a Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) vyplynulo, že Vámi uvedený záměr zatím nebyl SŽDC zařazen do plánu oprav a rozvoje pro rok 2019. Město má zájem, aby zprůjezdnění Jeremenkovy ulice bylo řešeno jako sdružená investice, tedy investice města a SŽDC, ta by to řešila v rámci revitalizace novojičínského nádraží, neboť náklady na úpravu a zprovoznění průjezdu byly vyčísleny na více než 20 milionů korun.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 11. Dobrý den. U bývalého vlakového nádraží do Hodslavic stojí autovrak Ford KA číslo 5AX 3900.
  Můžete něco udělat, aby tento vrak strašil v kovošrotu nebo na odstavném místě, kde nebude na očích? Ladik.

  • Dobrý den. Městská policie o vraku ví a už to v rámci zákona řešíme. Už jsme písemně vyzvali majitele, aby vozidlo odstranil. Pokud ani po uplynutí měsíční lhůty nereaguje, předávají se informace správci komunikace, který rozhodne o odstranění automobilu.
   S pozdravem Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie

 12. Dobry den,zajimalo by mne jak je možné že si do zdejší pĕší zony jezdí kdo chce a kdy chce? V oatravĕ strčite naraznik do zony a platite. Na Resslove si parkuje dokonce v zakazu vĕzdu kdo chce a je to každemu jedno. Dĕkuji Glockl

  • Dobrý den. Vjezd do pěší zóny je za jistých okolností možný. Pokud řidič má oprávněný důvod, pak se nedopouští přestupku. Pokud je zjištěn strážníkem neoprávněný vjezd, pak je řidič řešen. Parkování v pěší zóně je možné jen na vyznačených místech. Ulice Resslova patří k těm, které se kontrolují, avšak není možné tam postavit strážníka na celý den. Rajónový strážník ale bude v této oblasti provádět častější kontroly.

   S pozdravem Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie

 13. Dobrý den,
  navazuji na předchozí dotaz ohledně předvolebních plakátů ČSSD na zastávkách MHD:
  Na ulici K. Čapka jsou tyto plakáty vylepeny v obou zastávkách (po obou stranách ulice), ačkoliv v uvedeném usnesení rady města byl schválen výlep pouze v jedné z těchto zastávek (před mateřskou školkou). Bude jednána náprava?
  Předem děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, děkujeme za podnět. Pracovníci odboru majetku a investic provedli ihned po Vašem upozornění 26. 9. 2018 na zastávkách kontrolu a plakát vylepený v rozporu se schválenými pravidly nechali ještě týž den odstranit. Skla byla očištěna od lepidla.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 14. Dobrý den,
  Předně bych rád poděkoval za práci města při opravách budov města a výsadbě zeleně. Chci se zeptat zda-li město do budoucna plánuje výsadbu krásně kvetoucích stromů na zatravněné ploše podél chodníku na ulici Dlouhá, stejně jako je tomu například na ulici Jubilejní. Rovněž bych rád věděl, jestli se plánuje v těchto zmíněných prostorách vybudovat kontejnérové boxy jako je tomu již na mnoha místech v NJ.
  Přeji hezký zbytek dne 🙂

  • Dobrý den. Za odbor životního prostředí sděluji, že preferujeme výsadbu stromů podél komunikací, protože mají pozitivní vliv na odtokové poměry, na ovzduší (přirozeně zachycují prachové částice) i na teplotní režim lokality. Ve zmíněné ploše jsme stromy nemohli vysadit, protože jsou zde umístěny inženýrské sítě (IS). Správci IS nejenže nepodporují výsadby v trase sítí, ale požadují odstranění stromů i z ochranných pásem IS, což nás velmi mrzí zejména v sídlištích, kde z důvodu kolize různých zájmů je ploch vhodných k výsadbě velmi omezené množství.
   Pokud jde o kontejnerová stání, byla vybudována v souvislostí s revitalizací sídliště. Jednalo se o dotačně podpořený IPRM – integrovaný program rozvoje města, který probíhal v několika etapách po veřejných projednáváních s občany. Z tohoto důvodu máme za to, že sídliště je kontejnerovými stáními dostatečně vybaveno.
   Pěkný den přeje Ing.Eva Bártková,vedoucí odboru životního prostředí

 15. Dobrý podvečer
  Mohu jako soukromá osoba vylepovat inzeráty a plakáty kdekoliv se mi umane? Pokud ne, tak se ptám, proč ČSSD má vylepené své kandidáty na prosklených autobusových zastávkách v Loučce a možná i jinde. Nebo snad mají speciální povolení na bránění výhledu cestujících, zda nepřijíždí autobus.
  Děkuji za rychlou odpověď.

  • Dobrý den. Rada města Nový Jičín usnesením č. 2034/73/2018 dne 29. srpna 2018 v bodě různé schválila výlep předvolebních plakátů ČSSD na autobusové zastávky ve vlastnictví města Nový Jičín a uložila neprodleně písemně informovat všechny politické strany kandidující do zastupitelstva města o možnosti si požádat o pronájem výlepů předvolební plakátů na autobusových zastávkách ve vlastnictví města Nový Jičín. O výlep požádala i KSČM.
   Mgr. Jarmila Absolonová, MBA, tajemnice úřadu

 16. Dobrý den,
  prosím o informaci, z jakého důvodu byl pokacen další strom na ulici Dlouhá. Tento rok je to snad 3. krásný a mohutný strom. Nemusím snad zdůrazňovat důležitost zeleně pro obyvatelstvo, docela nás to tady zaskocilo. Ještě dva stromy před panelakem a budeme mít v bytech v létě výheň. Děkuji za objasnění a případně informaci, zda máte v plánu vysadit stromy nové.

  • Dobrý den. Z podnětu není zcela jasné o jaký strom se jedná, ale předpokládám, že jde o smrk před vchodem Dlouhá 32, který byl odstraněn asi minulý týden. Smrk usychal, byl napadený kůrovcem. Od jara, kdy jsme ho častěji pozorovali, se zdravotní stav výrazně zhoršil. Důvodem tedy byl špatný zdravotní stav a ztráta vitality. V místě se nacházejí ochranná pásma vedení plynu, vodovodu a kanalizace, proto náhradní výsadba bude obtížná. Každý kácený strom se snažíme nahradit, ne vždy ho ale lze vysadit na stejné místo.
   S pozdravem Ing. Olga Kubálková, odbor životního prostředí

 17. Dobrý den.
  V polovině května jsem Vás oslovil ohledně případného zákazu stání u kontejnerů na odpad na ulici Budovatelů. Taky kvůli před pár léty tady zbudovaném a dodnes nevyužitém ostrůvku na tříděný odpad (který je dodnes nevyužitý a zarůstá ) a  o odpadkovém koši u lavičky před domem č.3.
  Bylo tady sděleno,že se to bude řešit,ale nic se nestalo.
  Poplatky za komunální odpad platím,ale běhat po sídlišti a hledat ,kde odpadky vyhodím nechci.
  Koš před domem č.3 asi taky neprošel,takže na zemi je pořád binec a nedopalky.
  Zřejmě se o takových věcech rozhoduje jen okrajově a nedostatečně.
  Děkuji za případnou odpověď a hezký den.
  P.Pavel

  • Dobrý den. Váš dotaz jsem předala kolegům z odborů životního prostředí, majetku a investic, aby prověřili, v jaké fázi je vyřízení Vašeho podnětu. Z odboru majetku a investic přišla informace, že odpovědný pracovník v současné době vyřizuje povolení k umístění žlutých čar. Po vydání povolení, což je dlouhodobý proces, technické služby neprodleně vodorovné dopravní značení zajistí. Ostrůvek měl původně sloužit k umístění nádob na směsný komunální a na tříděný odpad. Technické služby bohužel narazily na problém s jejich vývozem. Svoz takzvaných zvonů spočívá v 15 minutovém procesu, kdy auto musí stát přímo v křižovatce a tím blokuje provoz. Podle odboru životního prostředí tedy nelze zvony do této lokality z technických důvodů umístit. Odbor životního prostředí zkusí prověřit, zda by se nemohl změnit druh nádob na odpad, aby se situace mohla zlepšit. Umístění odpadkového koše u lavičky bylo urgováno na technických službách.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 18. Dobrý den,
  prosím Vás o radu, na koho bychom se mohli obrátit, ohledně zřízení parkovacího místa na ulici Anenská na protější straně cesty parcely 344/22.

  Děkuji mockrát za odpověd‘.

  S pozdravem,

  MM

  • Dobrý den. Parkovací místo na území města a v jeho místních částech lze vyhradit na místních a účelových komunikacích v majetku města pouze zdravotně postiženým osobám (držitelům průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P) nebo v prostoru městské památkové rezervace. Bližší informace Vám poskytne pan Petr Zdráhal, odbor majetku a investic, e-mail: pzdrahal@novyjicin-town.cz, tel. 556 768 248.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 19. Dobrý den, chtěl bych dát ke zvážení, zda-li na podobných akcích, jako jsou městské slavnosti, by nemohly být koše určené na plast, respektive plastové kelímky. Setkávám se s tím na podobných akcích v jiných měsech a myslím, že to funguje i jako výchova ohleduplnosti vůči životnímu prostředí.

  • Dobrý den. Děkujeme za podnět, s Vaším názorem se ztotožňujeme. Věříme, že na příští Slavnosti města již bude možné odpad třídit. Také bychom chtěli zavést vratné kelímky, stejně jako to máme na Pivobraní, takže náklady na odpad by se mohly snížit a zároveň by na ploše náměstí vznikl prostor pro kontejnery na separovaný odpad.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 20. Dobrý den, chtěl bych se zeptat proč na ulici Jirásková byl při postřiku plevele zlikvidován z velké části i travnatý pruh mezi silnicí a chodníkem. Domnívám se, že je to škoda v době, kdy se pracně snažíme zachovat jakoukoliv živou zeleň. Škoda, že k dotazům nelze připojit fotografie.

  • Dobrý den. Bohužel Vám musíme dát za pravdu. Pracovníci veřejné služby a veřejně prospěšných prací postřikem na plevel poškodili i travní porost. Pracovní čety projdou opětovným proškolením a bude zvýšena kontrola jejich činnosti.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 21. Dobrý večer, děkuji za odpověď. Překvapuje mě, že elektrokontejnery jsou údajně odváženy k opravě a později vraceny. Na Dlouhé není už hodně dlouho, dovolím si tvrdit, že určitě více jak rok. Jeho „zmizení“ jsem přisuzovala tomu, že nebyl využíván. K této domněnce mě vede skutečnost, že žáci ZŠ Jubilejní sbírali elektro ve škole, třídy soutěžily mezi sebou, kdo nasbírá nejvíce. Nebylo tedy co dávat do kontejnerů.

  Nicméně to nic nemění na tom, že elektrokontejner zmizel z Dlouhé už před delším časem, místo něj se objevil bílý kontejner na textil. Opravdu se TAK DLOUHO opravuje?
  L.

  … znovu si čtu Vaši odpověď. Pokud aktualizace mapy spočívá v tom, že jsou otečkovávána pouze nově osazená místa a s těmi, kde došlo ke změně (odstranění, náhradě jiným druhem) se nic neděje, mapa pak logicky nemůže být nikdy aktuální. K čemu potom tedy je? Děkuji předem za odpověď.

  • Dobrý den. Stav elektrokontejnerů od společnosti Elektrowin se řeší již delší dobu. Konstrukce těchto nádob je velice nešťastná. Plech, ze kterého jsou vyrobeny, není moc odolný vůči vandalismu. Technické služby neustále řeší jejich poškozování a náklady na opravy jsou nemalé. Na ulici Dlouhou vrátíme elektrokontejner v úterý 11. 9. 2018.
   S pozdravem Ing. Šárka Kozáková, středisko odpadového hospodářství a ekologie TSM

 22. … ještě dodatek:

  Vzhledem k tomu, že se mi nepovedlo najít vysvětlení ikonek v mapě kontejnerů na tříděný odpad, předpokládám, že se řídíme barvou jednotlivých kontejnerů: modrý – papír, žlutý – plast, hnědý – bioodpad, světle červený – elektro, tmavě červený – kovy.

  • Dobrý den,ano, barvy jsou dle druhu přesně tak, jak jej v komentáři popisujete.

   Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

 23. Dobrý den, šlo by, prosím, zauktualizovat mapu kontejnerů na tříděný odpad?

  Dnes jsem se proběhla přes půlku města (marně), abych odložila elektro. Mapa tvrdí, že je kontejner na křižovatce Dlouhá/Jubilejní, další na Vančurově. Není ani tam, ani tam. Další zastávka byla na parkovišti u tržnice, tamní kontejner je převržený, takže použít nelze. Nebýt taková poctivka poctivá třídící, tak mám příště sto chutí hledání kontejneru vypustit. On se ten malý sáček s elektrem vleze i do směsného, kam osatní hážou pytle nesešláplých petek, zatímco my s každou troškou běháme k tříděnému. Celkem demotivující…
  Díky, L.

  • Dobrý den. Aktualizace mapy kontejnerů na tříděný odpad se provádí. V případě nádob však nedochází k jejich k přesunům, nýbrž jsou osazována další stání novými kontejnery. Aktualizace tedy spočívá v doplnění nových nádob, případně i stanovišť. V případě elektroodpadu opravdu potvrzujeme, že nádoby na Vámi popisovaných místech nejsou. Není to však tím, že by byly přesunuty na jinou lokalitu. Z důvodu jejich neustálého poškozování dochází k jejich opakovanému odvozu do areálu Technických služeb, kde jsou opravovány. Děkujeme za upozornění na převrácenou nádobu na tržnici, za poslední měsíc byla vinou vandalů převrácena již několikrát. Pokud se nádoba na elektroodpad na místě nenachází, jediným důvodem je skutečně to, že se opravuje. Elektroodpad lze v takovém případě odevzdat na dvou sběrných dvorech na ulici Palackého a Propojovací.
   Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí,

 24. Oprava ulice K.Čapka.
  Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně ukončení oprav ulice K.Čapka v našem městě.
  Tato komunikace byla dne 28,7, vyfrézována a od té doby do dnešních dní se bohužel nic moc neděje. Situace se stala tragickou když firma vyzbíjela cca před týdnem celou řadu okrajových kostek v obou směrech a ukončila tím částečně možnost parkování na této ulici.
  Dle dostupných informací uvedených na stránkách města se neůprostně blíží termín předání stavby a ukončení souvisejících omezení na komunikaci, ale je bohužel víc než jasné že do uvedeného data 31,8,2018 dle stavu v jakém se nachází stavba hotová nebude.
  Prosím tedy o informaci týkající se obnovení běžného provozu v blízkosti našeho domu.
  S pozdravem
  Škarka Radek
  K.Čapka 1720/4
  Díky

  • Dobrý den. Frézování komunikace probíhalo 30.7.2018. Máte pravdu, že začátkem srpna se nic moc nedělo, protože firma měla problém se subdodavatelem. Nyní už práce na výměně žulových jednořádků a výměně silničních obrub probíhají a měly by být ukončeny 6.9.2018. S položením nového koberce se tedy počítá v termínu 10.9. – 14.9.2018. Následně bude ještě probíhat obnova vodorovného dopravního značení, ale tam je nutná technologická přestávka minimálně 14 dní, jinak by došlo ke zežloutnutí nástřiku.
   S pozdravem Ing. Michaela Mrklovská, odbor majetku a investic

 25. Dobry vecer
  Chtela bych se zeptat co vsechno vyridit kdyz porizujem psa.
  Dekuji za odpoved

  • Dobrý den. Psa je potřeba přihlásit na finančním odboru v budově radnice u paní Lenky Petříčkové, kancelář č. 111. Toto lze učinit i prostřednictvím e-mailu na adresu: lpetrickova@novyjicin-town.cz Formulář „přiznání k místnímu poplatku ze psa“ najdete na webových stránkách města. V případě, že je majitelem psa senior, je potřeba doložit důchodový výměr pro přiznání slevy na poplatku.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 26. Dobrý den,

  měl bych dotaz zda město poskytuje obyvatelům města nějaké dotace na kondenzační kotle do bytových jednotek?
  Druhý dotaz je zda město poskytuje nebo bude poskytovat dotace na opravu fasád bytových domů (konkrétně Husova ulice)

  Děkuji za informace.

  • Dobrý den. Dotaci na kondenzační kotle město neposkytuje. Pro občany Kojetína je určena podpora ekologického vytápění viz: https://www.novyjicin.cz/aktualne/mesto-nabidne-dotaci-na-cisticky-odpadnich-vod-i-topeni/
   Je určena pro část města, která není plynofikována z důvodu neúměrných poměrných nákladů, finanční náklady by byly vysoké a docílilo by se jen malého množství plynofikovaných domácností.
   Váš dotaz je ale poměrně nekonkrétní. Neuvádíte, co by měl kondenzační kotel nahradit? Jednalo by se o odpojení od centrálního zásobování teplem? Pokud by šlo o rodinný dům, příjemcem by byla fyzická osoba a měnil by se kotel na pevná paliva, pak by se žadatel mohl ucházet o kotlíkovou dotaci, na kterou přispívá i naše město. V takovém případě je nutné se obrátit na krajský úřad – viz: https://lokalni-topeniste.msk.cz
   Pro každou výzvu a každé kolo je nutné nastudovat konkrétní podmínky, které je potřeba pro poskytnutí dotace splnit.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 27. Dobrý den,

  prosím o sdělení ohledně situace na ulici Poděbradova. Již od 30.7. 2018 je zde umístěna značka zákaz stání v době od 6:30 do 17:30 . V týdnu od 30.7.2018 došlo k přemalování parkovacích míst. Od té doby se na ulici nic neděje, značka je zde stále umístěna a komplikuje možnost parkování rezidentům i návštěvníkům. Navíc dochází k situacím, kdy značka leží na zemi nebo je obrácena a tudíž nevíme jestli je platná.
  Zajímalo by mne proč a do kdy bude tato značka na ulici umístěna.

  Předem děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. Děkujeme za upozornění. Město již informovalo dodavatele, aby si značku odvezl. K dalšímu omezení parkování dojde až při pokládce asfaltu, tj. v průběhu září.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 28. Dobrý den, měla bych takový dotaz a s ním i v podstatě žádost. Bydlíme v Loučce kde i chodím s 15 měsíčním synem ven na pískoviště. Několikrát se stalo, že na místním hřišti-pískovišti pobíhali volně psi s kterými byli právě jejich majitelé na procházce. Běžně se stává že zde pobíhají volně velká plemena a dotaz a žádost zároveň zní zda by bylo možné aspoň tu část s pískovištěm oplotit. Jde o hřiště za domem Na Lani 225 s pískovištěm u pole, hned pod cestou. Bohužel jsme dnes už byli u dr.s podezřením na škrkavky- přece jen ten písek děti do úst dávají a tímto by se i tohle ale i případný útok volně probíhajících psů při venčení mohl předejít. Chodí zde opravdu hodně malých dětí a oplocení by jsme uvítali. Děkuji.

  • Dobrý den. Na dětská hřiště je v provozních řádech vstup se psem zakázán, stejně jako kouření nebo požívání alkoholu. V případě nedodržení těchto pravidel může strážník osobu z místa vykázat. Bohužel nelze uplatnit postih za přestupek. Pokud se tam tedy nachází pes s majitelem, doporučujeme nejprve požádat majitele psa, aby dodržoval provozní řád a pokud neuposlechne, zavolat na linku 156. Strážníci osobu vykážou.
   S pozdravem
   Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie

 29. Dobrý den, můžete prosím vysvětlit, k čemu je hlášení závad přes aplikaci města, když ani po měsíci nedošlo k odstranění závad? Konkrétně rozbité lavičkay na Skalkách. Děkuji za odpověď

  • Dobrý den. Děkujeme za zaslání Vašeho podnětu, který byl obratem odpovědnou pracovnicí odboru majetku a investic Janou Horákovou předán technickým službám. Podle vyjádření ředitele Technických služeb Nový Jičín Václava Bukovského se s opravou laviček začne v tomto týdnu.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

  • Dobrý den. Dnes jsem obdržela od ředitele technických služeb informaci, že všechny tři lavičky na Skalkách byly opraveny.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 30. Dobry den prosim Vas proc nejezdi městska policie po 22 hodine na kontrolu dodrzovani nocniho klidu na suvorovovou na HOLOBYTY oni tu totiz nejezdi vubec jen pokud nekdo zavola pritom i pres den tu je nekdy taky kraval ze se neda divat ani na televizi a kdiz jim neco nekdo rekne tak jsou jeste drzi.Problem je v tom ze vjetsinou nekdo hlida u technickych a kdiz je vidi tak da echo a je klid.Oni si pak misli ze je nekdo volal zbytecne a urcite se jim nepriznaji ze tu je nebo byl kraval.Přitom kdiz jim reknou at to rozpusti nebo neco tak je potom uz klid ale musi jim to rict oni.Bylo by prosim mozne aby tu zacali taky jezdit? Bylo by to moc dobre a asy vice lidi by bylo rado protoze opravdu nekteri se boji je zavolat hlavne proto ze maji strach ze jim reknou kdo volal. Mockrat Vam dekujem za odpoved a hlavne za kladne vyrizeni. Z pozdravem Najemnici.

  • Dobrý den. Strážníci namátkově zmíněnou lokalitu kontrolují, ale po Vašem podnětu naplánuji častější obchůzky po Suvorovově ulici.
   S pozdravem
   Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie

 31. Dobrý den.
  Potřebovala bych zjistit čas mého narození v roce 1966. Kde to zjistím a jestli je to reálné. Byla to nemocnice NJ.

  • Dobrý den. Čas narození je zapsán ve sbírce listin, a ta je uložena na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Doporučujeme nejprve na úřad zatelefonovat a zjistit, co je potřeba udělat, abyste mohla do sbírky nahlédnout.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 32. Dobry den,mam dotaz. 6.10 se chceme s pritel vzit v Životicich u NJ. Je mozne na ten den aby tam byla i matrikarka z NJ? Dekuji

  • Dobrý den. Dostavte se prosím i s přítelem na matriku Městského úřadu Nový Jičín, která sídlí na Divadelní ulici 1. Vezměte si s sebou potřebné doklady, občanský průkaz nebo cestovní pas, rodné listy, a pokud spolu máte děti, tak i rodné listy společných nezletilých dětí. Jestliže je někdo z Vás rozvedený, pak rozsudek soudu. Na úřadě si dohodnete nejen datum sňatku, ale hlavně hodinu obřadu. Do Životic u Nového Jičína musí k realizaci obřadu přijet matrikářka, a pokud žádný z Vás nemá trvalý pobyt v dané obci, tak i oddávající.
   Marie Machková, tisková mluvčí

 33. Dobrý den, bydlím na ul. Bezručova a stále častěji je o víkendu slyšet hlasitá hudba ze Skalek. Někdy se vyhrává i v době nočního klidu a nedá se při tom spát. V neděli 22.7. byla situace neúnosná, hlučná hudba zněla od půlnoci do 1 hodiny ráno i přes zavřená okna. Jak je v N. Jičíně řešen noční klid?

  • Dobrý den. Za dodržování nočního klidu je odpovědný pořadatel akce. Městské kulturní středisko ve Vámi uvedeném termínu pronajalo areál, na základě řádné smlouvy, organizátorům festivalu romské hudby. Produkce byla povolena do 1:00 hodiny neděle 22.7.2018. Podle sdělení ředitele městské policie J. Kleina strážníci zaznamenali pouze dvě stížnosti na hluk. Hlídka na ně ihned reagovala a vyzvala pořadatele, aby hudbu ztišil. Pokud občany ruší hluk, je vhodné kontaktovat městskou či státní policii na bezplatných linkách 156 nebo 158. Na základě těchto oznámení může policie konat. Pokud by pořadatel nezajistil ztišení hudby a dalších hlasitých projevů, mohou policisté akci zakázat.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 34. Dobrý den jsem začínající podnikatel který si chce otevřít obchod a chtěl bych využít dotace z EU kde jsi o ně mužů požádat dekuji

 35. Dobrý den,
  nevíte, proč nefunguje to letní kino naproti nemocnice? Docela by mě zajímalo, kdo ho vlastní. Je škoda, že nefunguje..

  • Dobrý den, v červnu 2013 bylo kvůli špatnému technickému stavu a zastaralé promítací technice stálé letní kino uzavřeno. Město nyní pracuje na jeho revitalizaci. Z areálu by se měla stát oddechová zóna s parkem a přírodním prostorem pro kulturní aktivity, bude tam i mobilní letní kino, vodní prvky, kavárna. Projekt bude realizován ve dvou etapách. První etapa by měla začít v nejbližších týdnech, druhá etapa by se měla realizovat v příštím roce. Jako prozatímní náhradu za uzavřené letní kino zřídilo město ještě v roce 2013 venkovní biograf v zahradě knihovny. Protože prostor kapacitně nevyhovoval, již několik let se o prázdninách promítá pod širým nebem v zahradě restaurace Nové Slunce. Letos se tam budou promítat filmy od 27. července do 4. srpna.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 36. Dobrý den.
  30.6.2018 jsem pochválil teréní úpravy na začátku cyklostesky v Novém Jičíně. Buhužel jsem se unáhlil.
  Někdo nechal v úterý 3.6.2018 květinový koutek posekat. Špatný přístup k přírodě a okolí kolem nás.
  Bude tento květinový koutek znovu obnoven? Květiny se nestačily vysemenit, příští rok tam vyroste
  opět jenom tráva.
  Ladik

  • Dobrý den, část záhonu byla skutečně posekána. K tomuto pochybení došlo nedopatřením a odpovědní pracovníci již přijali nápravná opatření, aby se situace neopakovala. Květinový záhon bude obnoven.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 37. Dobry den
  Chtela bych se zeptat kdyz rodic neplati nezletilemu odpad. Po vyvrcholeni 18 let muze se stat ze na dite bude uz uvedena exekuce za neplaceni.Predem dekuji za odpoved

  • Dobrý den.Podle §12, zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, přechází poplatková povinnost na zákonného zástupce, a to společně a nerozdílně.
   Hezký den, Ivana Langerová, finanční odbor

 38. Dobrý den, chci se zeptat , v jakém stavu je oprava Čerťáku. Chodím tam s přáteli na procházku, ale kromě vypuštění nádrže se tam nic neděje , nádrž zarůstá a škeble, které čistily vodu, uhynuly . Jsme z toho smutní , protože tam bylo nádherné koupání. Co na to říká vedení města ? Dělá něco pro to, aby byla nádrž opět funkční nebo jen přihlíží této devastaci ? Kdy bude oprava dokončena ?
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. V loni v létě Lesy České republiky oznámily odboru životního prostředí novojičínské radnice jako vodoprávnímu úřadu, že budou po skončení „koupací sezóny“ vypouštět a opravovat nádrž Čerťák. Že budou měnit šoupě u spodní výpusti a nevylučují ani další následné práce dlouhodobějšího charakteru.
   V závěru loňského roku Český rybářský svaz odlovil z vody ryby a další živočichy a nádrž byla vypuštěna. Letos na jaře Lesy České republiky, jako správci vodního díla, vyměnily nefunkční šoupátko spodní výpusti. Dále chtějí odtěžit sedimenty ze dna nádrže, opravit bezpečnostní přeliv a další funkční zařízení. Město nemá informaci, zda už byla na tyto činnosti zpracována projektová dokumentace, která měla být hotová do poloviny tohoto roku. Podle původních informací by měly Lesy ČR v průběhu srpna až října 2018 vybrat zhotovitele stavby a samotná realizace by se měla provádět od letošního listopadu do konce příštího roku. Se zástupci organizace vedl jednání místostarosta Ondřej Syrovátka, který zjišťoval, zda by šlo práce urychlit. „Máme příslib, že udělají vše pro to, aby nádrž bylo možné využívat k rekreaci co nejdříve, po prodiskutování průběhu oprav však i my musíme uznat, že je velmi nepravděpodobné, že k tomu dojde dříve, než v roce 2019,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka. S pozdravem M.Machková

 39. Dobrý den, rodiče vlastní pejska, platí poctivě poplatky. Teď se rozhodli, že by jej nechali kastrovat. Proplatí to město, i když je pejskovi už 7 let? Faktura od veterináře musí být přímo na toho, na koho je pes přihlášen nebo může být na mne jakož na dceru a osobu, která vlastně celou kastraci zařídí a bude s pejskem absolvovat? Díky za info a hezký den! Michaela

  • Dobrý den. Město Nový Jičín proplácí kastraci pejsků jeho držiteli, pokud je pejsek řádně přihlášen do naší evidence a město nevede za majitelem psa žádnou pohledávku. Na věku pejska nezáleží. Podmínkou proplacení kastrace je současné očipování pejska, které město rovněž hradí. Pokud byl pejsek čipován již dříve, tak tato podmínka neplatí. Faktura od veterináře musí být vystavena výhradně na držitele psa a ne na kohokoli jiného.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 40. Zdravím Nový Jičín. Chci se zeptat v jakém stavu je sklepení vedle městské Radnice (bývalý Sklípek) ? Teče tam voda, jsou vybudovány odpady a elektřina ? Bylo by možné tyto prostory pronajmout ? Přineslo by to další peníze do městké kasy a určitě by spousta lidí uvítala mít možnost tyto prostory navštívit vícekrát něž jen při vybraných akcích města.

  • Dobrý den. Radniční sklípek je možno pronajmout za předpokladu, že si nový nájemce provede rekonstrukci celého prostoru na své náklady. V prostoru je elektřina i voda, odpady jsou funkční. Stavební úřad však požaduje únikový východ, což bylo zatím vždy důvodem k tomu, že každý zájemce svůj záměr podnikat v tomto prostoru ukončil.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 41. Dobry den . Chci se zeptat ? V obecnim byte ,ktery je v prvnim podlazi a  bude vracen mestu , je v  jednom z  oken z  venkovni strany dulek po  kameni ,ktery byl evidentne hozen z  venci a  tedy neni vina na  strane najemce ….a tak se ptam jak je mozne ,ze obec chce toto hradit po najemci ???? Pavol

  • Dobrý den. Nařízením vlády č.308/2015 Sb. (§ 4 b) je stanoveno, že opravy jednotlivých částí oken a jejich součástí jsou drobnou opravou, kterou hradí nájemce. Toto ustanovení rovněž řeší směrnice města 6/2018, příloha č.2 „Hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín“. Zde se v bodě č.4 uvádí: Drobné opravy v bytě/jednotce, které hradí nájemce: zasklívání jednotlivých oken a dveřních tabulek, včetně skleněných výplní balkonů. Pokud závadu před předáním bytu neodstraní nájemce, zasklení poškozeného okna provede bytový odbor na své náklady a ty budou fakturovány uživateli bytu.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 42. Dobrý den,
  Chtěl jsem se zeptat, jelikož bydlím na náměstí a každý rok se vodní fontány vypínaly ve 22.00, tento rok běží nesmyslně až do 24.00 h. Nedá se večer ani vyvětrat, poněvadž hluk, který vydávající tyto fontány je otravný a hlasitý. Měl by být již noční klid.
  Dvě trysky jsou nefunkční, takže o to více stříkají ty ostatní více a hlasitěji.
  Udělejte s tím něco , aby se ve 22.00 h vypnuly.
  Za ušetřené peníze za elektřinu by se dali odchytit zase nějací ti holubi.

  děkuji Petr

  • Dobrý den, děkujeme za upozornění. Laicky řečeno selhal program v počítači, který měl ovládat spínání a vypínání trysek fontány. Dnes, kvůli natáčení hudebního klipu, už byla fontána vypnuta, ale v dalších dnech by měly trysky přestat stříkat vodu ve 20:30 hodin.
   Marie Machková, tisková mluvčí

 43. Dobrý den.
  Chtěl bych se zeptat, jestli probíhá ve městě prodej bytů tzv. „obálkovou metodou“, jak, nebo kde se o aktuální nabídce dozvím?

  Ještě by mě zajímalo, jestli nějak dopadlo výběrové řízení na pozemek v ulici Dolní brána, navazuji tím na článek z 31.1.2017, „Město chce do ulice Dolní brána vrátit obytné domy“. Pokud se budou stavět nové domy, nebo se investor nenašel?
  Děkuji.

  • Dobrý den. Informace o prodeji městských domů a bytů je vždy vyvěšena na úřední desce, na webových stránkách města, případně na Facebooku města. Pokud město odprodává byty, tak se přednostně, v rámci předkupního práva, nabízí bytová jednotka stávajícímu nájemci (samozřejmě pokud je byt aktuálně pronajímán). Dál se pak postupuje tzv. „obálkovou metodou“ za předem stanovených podmínek, které jsou součástí zveřejňovaného nabídkového řízení.
   Pozemek v ulici Dolní brána byl už dvakrát nabízen k prodeji, ale zatím k tomu nedošlo. Zájemci například nevyhověli podmínkám řízení. Včera 16.05.2018 doporučili radní města zastupitelům, aby na svém jednání 07.06.2018 vyhlásili nové výběrové řízení na prodej pozemku pro výstavbu bytových domů na Dolní bráně.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 44. Dobrý den.
  Vámi zmiňovaná rekonstrukce pro kontejnerová stání na ulici Budovatelů už jsou od pondělí v plném proudu a pokud jde o nevyvezený odpad,tak jde opět o Budovatelů 3.Ale musím podotknout,že se to nestává jen tady.Pár týdnů zpět se podobná událost stala před domy 5 a 7 na stejné ulici,takže si domyslím,že se to děje opravdu všude.
  Myslím,že by stálo za úvahu rizikové kontejnery nějak označit proti takovému parkování s odůvodněním pokuty a v případě blokování svozu i možným odtahem na náklady majitele vozidla.Sice to značení něco bude stát,ale mám dojem,že nekompromisním jednáním ze strany města se to může vyplatit .Technické služby našeho města by měly spíš dohlížet a dbát na jeho zvelebení a ne jezdit po městě a pravidelně svážet odpady skrz něčí lenosti.
  A ještě by mne zajímalo pár věcí…
  Proč se v křižovatce na Budovatelů zhotovil ostrůvek pro tříděný odpad,který určitě něco stál a je tam vysloveně k ničemu a jen zarůstá…
  Není tomu tak dlouho,co se na této ulici provedla určitá úprava laviček .Některé se opravily,jiné jsou nové,což je oboje v pořádku.Ale zaráží mě stejné umístění malých pouličních košů.Před Budovatelů 3 je opravená lavička a koš nikde .Dům se vyloženě dotýká chodníku a lavička je často středem dění.Nešlo by tady instalovat jeden malý koš?
  Děkuji za odpověď
  Pavel

  • Dobrý den, na Váš podnět bude řešeno dopravní značení nejen před domem č. 3, ale také v ulici Budovatelů č. 5 a 7. Odbor životního prostředí navrhuje i označení pásu (ostrůvku), který je určen pro kontejnery na separovaný odpad. Pokud bude označení schváleno, dojde k umístění nádob na tříděný odpad do zmíněného ostrůvku. Město má kontejnery pro tento účel k dispozici. Toto řešení však ubere nějaké parkovací místo, a to si řada občanů nepřála. Možnost umístění odpadkového koše k lavičce prověří technické služby, podnět byl předán panu Petru Slotíkovi.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 45. Dobrý den.
  Nechápu, proč před kontejnery na komunální odpad není zákaz stání.Na ulici Budovatelů je opět nevyvezeno a hezky to voní. Odpady si řádně platím a odpadky vynášet do kontejneru sousedního domu mi přijde přinejmenším divné. Nemluvě o tom, že se kolikrát ke svému kontejneru pro lenost nějakého řidiče nedostanu, nebo se ušpiním. Naštvaný určitě nebudu sám, protože již párkrát jsem si všiml odpadků na kapotě auta. Někdo dá pytel na zem a v noci se do něj pustí potkani, nebo kuny a binec je všude.
  Může mi dát někdo smysluplnou odpověď, proč prostě před kontejner nenamalovat tu žlutou čáru a nesvážet odpad na dvakrát a pokud tam zase nekdo stojí, tak vůbec?
  Děkuji za odpověď Pavel

  • Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Parkování vozidel před nádobami na odpad je skutečně neustále se opakujícím problémem. Bohužel to platí i v místech, kde se nacházejí žluté čáry. Souhlasíme s Vaší připomínkou, že k nádobám se musí následně opakovaně zajíždět, což prodražuje náklady na odpadové hospodářství. Zkuste prosím upřesnit místo, resp. uvést číslo domu, před kterým se kontejner technickým službám nepodařilo vyvézt. Ze strany technických služeb přišla informace, že budou po odboru majetku a investic požadovat, aby žlutou čáru nechal namalovat u kontejnerového stání na ulici Budovatelů 3. V ulici Budovatelů se také budou ještě letos kontejnerová stání rekonstruovat.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 46. Dobrý den,
  v sobotu 12.5.2018 dopoledne jsem si projel cykloztezku NJ-Hostašovice. Vše bylo ok, jen se na ztezce pohybovalo skoro více pěších než cyklistů. Matky s kočárky a dětmi, lidi se psy, běžci, dokonce motorová čtyřkolka. Nejhorší na tom ale je jejich chování, když chodí roztaženi přes oba pruhy, se sluchátky v uších, že ani neslyší zvonění, pohyb jednotlivců po nesprávné straně. Myslím si, že tito nemají na cykloztezce co dělat a kdyby ano, tak by se mohli podle toho chovat.
  Asi by neškodilo v Novojičínském zpravodaji připomenout obyvatelům zásady používání cykloztezky a občasná kontrola odpovědných orgánů by asi taky nebyla marná.
  S pozdravem V.Maška

  • Dobrý den, provoz na cyklostezce kontrolují strážníci městské policie pravidelně, ovšem jen po hranici katastru Nového Jičína, jak to dovoluje místní příslušnost. Na území za Bludovicemi už bohužel může dohlížet jedině Policie ČR.
   Městská policie opětovně zveřejní na svém webu a Facebooku pravidla pro užívání cyklostezky, zároveň vydáme upozornění občanům, aby tato pravidla dodržovali, v Novojičínském zpravodaji.
   S pozdravem Marie Machková

 47. Dobry den‘ ohlednĕ tĕch holubu na Resslove. Bydlim v mĕstském domnĕ a po nĕjakych ostnech nebo sítích na balkonech ani vydu. Dĕkuji za odpovĕď Glockl

  • Dobrý den, podle informací bytového odboru, jeho zaměstnanci dosud nezaznamenali z Vaší strany jedinou stížnost na holuby. Problém s holuby je zejména v sousedním domě, který není v majetku města. Je zcela neobydlený, okna má otevřená a všichni holubi si uvnitř dělají svá hnízda. Velké množství holubů v prázdném domě nemůžeme nijak ovlivnit. Město prověří možnost instalace zábran proti holubům i na objektech, které nejsou v jeho vlastnictví.
   S pozdravem Marie Machková

 48. Dobrý den

  Chtěl bych poprosit o ořez stromů (topolů) za domem Bohuslava Martinů 22. Větve stromů padají a jsou nebezpečné jak pro auta na parkovišti tak lidem. Těmito opatřeními chci předejít problémům města a ochranu spoluobčanů.

  Díky předem a pěkný den.
  Pospíšil Jakub

  • Dobrý den. Váš podnět jsem předala odboru životního prostředí a zde je vyjádření správkyně zeleně paní Ing. Olgy Kubálkové: „Předmětné topoly jsou součástí významného krajinného prvku (dále VKP) registrovaného dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Město, jako vlastník pozemku a dřevin, stav stromů dlouhodobě sleduje a připravuje obnovu tohoto VKP. Již je v řešení kácení stávajících 28 topolů a plánuje se výsadba nových vzrůstných listnatých stromů.“

   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 49. Dobry den, protože muj dotaz blokujete nebo cenzurujete, předam dotaz na holuby televizi. Z pozdravem Glockl

  • Vážený pane, předně se musím důrazně ohradit proti Vašemu tvrzení, že Váš dotaz blokuji nebo cenzuruji. Uvedený dotaz jste zaslal jako anonym bez podpisu v sobotu 21.04. ve 23:05. Já jsem ho přesto hned v pondělí ráno 23.04.přeposlala kompetentním osobám na odboru životního prostředí. A Vy 25.04. v 0:37 zašlete velmi neobjektivní reakci. Se svým podnětem se samozřejmě můžete obrátit na kterýkoli sdělovací prostředek, je to Vaše legitimní právo.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 50. Dobrý večer,
  Bude letos o prázdninách opět probíhat akce Zelené město tzv. městská studentská brigáda?
  Děkuji za odpověď Patrik.

  • Dobrý den. Ano, město i v letošním roce bude organizovat letní brigády pro studenty. Podrobnější informace k Zelenému městu budou zveřejněny na webových stránkách města do konce dubna.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 51. Dobry den zajimalo by mne co máte v plánu z holuby v centru. Bydlim na Resslove a povĕsit prádlo na balkó je nemyslitelne. Už nelze nechat ani otevřenáokna do dvora protož létaji až do bytu.

  • Dobrý den. Město Nový Jičín vynakládá značné finanční prostředky na odchyt holubů. Každý odchyt musí být prováděn odbornou akreditovanou firmou v souladu se zákonem. Kromě odchytu nechalo město v minulých letech na náměstí instalovat stacionární plašič a zakoupilo několik párů sokolů, kteří holuby loví. Město také občanům nabízí k zapůjčení mobilní elektrickou plašičku ptáků. Přístroj se půjčuje zpravidla na jeden měsíc.
   Holubi jsou volně žijící živočichové a jako takoví nejsou vlastnictvím města. Proto si případnou ochranu a čištění objektů musí zajišťovat každý vlastník na své náklady. Majitelé budov by měli čistit parapety a fasády, případně instalovat přípravky proti nasedání holubů (trny, hroty, bodce, sítě, struny, lepkavé gely, vizuální prostředky,…) na římsy, parapety, ozdobné prvky fasád, apod. V městské památkové rezervaci je při opravě či rekonstrukci fasády domů tato povinnost dokonce ukládána stavebním úřadem.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 52. Dobrý den.
  Chtěl bych se zeptat,jak je to s opravy povrchu ulic města.
  Na ulici Budovatelů se vytvořilo pár výmolů a jeden už začíná být možná i nebezpečný a každým přejetím auta se situace jen zhoršuje.Nešla by provést aspoň provizorní oprava?
  Děkuji za odpověď

  • Dobrý den. Podle sdělení odboru majetku a investic město v letošním roce celoplošnou opravu v této lokalitě neplánuje. Investiční technik odboru, paní Michaela Mrklovská, upozorní technické služby města, aby poškozená místa na komunikaci opravily.
   Marie Machková, tisková mluvčí

 53. Vážený pane, vážená paní,
  chtěl bych se zeptat ohledně Vašeho letošního zapojení do projektu Mládež kraji, jelikož naše město není ještě součástí tohoto projektu, šlo by čerpat z Vámi přidělené dotace i na projekty v blízkém okolí Nového Jičína?

  Děkuji za odpověď,
  Zdeněk Řeháček

  • Dobrý den. Město Nový Jičín se do projektu Mládež v kraji zapojí v letošním roce. Bližší informace Vám poskytne Mgr. Monika Vindišová, pedagog Střediska volného času Fokus Nový Jičín,
   e-mail: vindisova@fokusnj.cz,telefon: 556710088, mobil: 603162548
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 54. Dobrý den.Mám dotaz,Mám info že ve větších městech funguje https://www.rekola.cz/ .Nemá město zájem provozovat pár těchto kol,kdy si muže občan na pár hodin kolo vypujčít,projet si třeba cyklostezku a poté předat k dalšímu pujčení.diky za info.Jiří

  • Dobrý den, město o takovém projektu uvažuje a na veletrhu cestovního ruchu v Brně GO – REGIONTOUR navázalo kontakt s firmou, která podobný systém provozuje. Předběžně plánované zahájení provozu městské půjčovny kol je v roce 2019. Další rozvoj bude záviset na míře využívání této služby.
   Mgr. Ondřej Syrovátka, místostarosta města

 55. Dobrý den,
  dlouhodobě sleduji, jak je dodržováno zpoplatnění vjezdu do MPR a na náměstí. Mohu konstatovat, že téměř ve většině případů se na náměstí jezdí zásadně bez zaplacení příslušného poplatku, nehledě na to, že se naše krásné náměstí stává průjezdnou ulicí, která slouží pro zkrácení cesty. A vzhledem k tomu, že to nikomu zřejmě nevadí, doporučuji veškeré vjezdové platební automaty demontovat. Ušetří se tím zcela určitě nemalé náklady.

  • Dobrý den. Rajónový strážník i směnoví strážníci plnění povinnosti placení za vjezd do MPR namátkově kontrolují v rámci svých každodenních pochůzek.
   S pozdravem
   Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie

 56. Dobrý den,
  v Janáčkových sadech je panel s kameny z jednotlivých období vývoje planety. Tyto jsou již po několikáté utrženy a různě poházeny po parku. Pokud jsem je našel, vrátil jsem je na své místo. V minulosti jsem upozornil příslušný odbor radnice, že je nezbytné tyto kameny upevnit na čep a ne je jen nalepit, avšak bezvýsledně. Nyní je z tohoto krásného panelu jen torzo a nikomu to zřejmě nevadí

  • Dobrý den. Zde je vyjádření Ing.Dalibora Kvity z Národního geoparku Podbeskydí, který zakázku pro město zajišťoval: „Umístění kamenů na trny jsem konstrukčně konzultoval. Vzhledem k velké síle vynakládané na utržení kamene od podkladu (nosnost použitého lepidla je 500 kg/cm2 plochy) by v případě jejich upevnění na čepy docházelo k vylomení celého čepu z betonové desky nebo rozlomení kamene. Nynější způsob uchycení způsobí v případě odlomení nejmenší doprovodné škody. Jiná metoda než soustavné doplňování a připevňování bohužel není. Teploty už nám brzo umožní opětovnou údržbu. Materiál na doplnění máme.“
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 57. Dobrý den,
  dlouhodobě jsou poškozené chodníky v MPR a ze strany střediska místních komunikací po mé žádosti o provedení oprav je to bez jakékoliv odezvy, jen s výmluvami. Zejména pro starší občany je to velmi nebezpečné, kdy po upadnutí následuje zranění a asistoval jsem i u odvozu starší paní do nemocnice.
  Výmluvy vedoucího střediska jsou na úkoly z OMRI, kde tyto opravy v plánech střediska místních komunikací TSM NJ nejsou zahrnuty.
  Děkuji za odpověď

  • Dobrý den. Podle vyjádření vedoucího střediska místních komunikací TSM Nový Jičín Petra Slotíka občas dochází k poškození chodníků v kostkové úpravě, a to například u svodu dešťové vody z objektů, kdy mohou být svody poškozené, a tak dochází k vyplavování kostek. Dlažba se také ničí při najíždění vozidel na okraje chodníků. Dochází k vysunutí kostek z chodníků (zejména nad prodejnou DM). Nejčastěji bývají poničená místa na ulicích 5.května, 28.říina, Štefánikova, Resslova, Sokolovská Žerotínova a Gen.Hlaďo.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

   ,

 58. Dobrý den, měl bych dotaz, nabízí město Nový Jičín k prodeji menší komerční prostory pro podnikání? Kancelář nebo sklad cca 20-50 m2, nehledám pronájem. Děkuji za bližší informace.

  • Dobrý den. Bytový odbor v současné době chystá jen prodej domu na ulici Karla Čapka 15, ale tyto prostory jsou poměrně rozlehlé, okolo 700 m2. Pokud budete mít zájem, můžete kontaktovat paní Evu Friedeckou, e-mail:efriedecka@novyjicin-town.cz, tel. 556 768 372. Informace o prodeji městských prostor bývají zveřejňovány na úřední desce, webu města a jeho Facebooku.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 59. Dobrý den.
  Chci se zeptat, proč vlastně tady píšeme své dotazy, když na ně stejně nikdo neodpovídá. Konkrétně můj dotaz z 28.2.2018. Můj dotaz nebyl ani vulgární a ani urážlivý.
  Děkuji za odpověď, teda, pokud nějakou dostanu.
  Jarda

  • Dobrý den. Chodník u Vámi uvedené čerpací stanice patří soukromé společnosti Shell. Není však dohledatelné, kdo se o něj má starat. Díky Vašemu podnětu se touto záležitostí město bude zabývat, aby příští zimu byl chodník udržovaný a bezpečně schůdný.
   Marie Machková

 60. Dobrý den, dnes 28.3.2018 v 8 hodin začal na Masarykově náměstí velikonoční jarmark, na kterém se mimo jiné měly prodávat i výrobky z partnerských měst. Dnes v 11.15 jsme si chtěli koupit lahev červeného vína z Novellary.
  Už nebylo! Protože slovy prodejce jich měli pouze 6 kusů. Je to možné? Spíš totálně nedomyšlená akce.
  Příště lépe připravit.
  Miloslava Fojtíková

  • Dobrý den. Prodej produktů z partnerských měst je novinka, kterou návštěvnické centrum Nový Jičín poprvé zavedlo na loňských Vánočních trzích. Nyní, na Velikonočním jarmarku, ji tedy prezentuje podruhé. Dává to možnost „ochutnat“ naše partnerská města i lidem, kteří se do nich normálně nedostanou. Se zařizováním prodeje měli pracovníci návštěvnického centra docela hodně práce a teď to vypadá, že za to, že přinesli něco nového, sklízejí jen kritiku. Navýšit množství produktů bude obtížné, protože je většinou vozí delegace (buď naše nebo ty ze zahraničí) při vzájemných návštěvách a kvůli omezenému prostoru v autech mohou přepravit jen jejich určité množství. Nicméně víno, kremnický čaj a balzamikové octy lze ještě koupit v návštěvnickém centru. Jakmile se do Nového Jičína opět dostane novellarský sýr parmigiano-reggiano, ráda tuto informaci zveřejním. Věřím, že tyto drobné komplikace Vás neodradí od zájmu o naše partnerská města a zkusíte si produkty znovu zakoupit.
   Přeji Vám pěkný den a pohodové Velikonoce Marie Machková

 61. Dobrý den,

  zajímalo by mne, proč již několik měsíců nedostáváme do schránek na ulici Dvořákova Novojičínský zpravodaj.
  Děkuji za odpověď, popř. za nápravu.
  MB

  • Dobrý den, děkuji za informaci. Nedoručení zpravodaje můžete nahlásit na telefonním čísle 545 240 237. Zároveň budu s distribuční společností Česká pošta osobně provádět kontrolu roznosu březnového čísla Novojičínského zpravodaje. Proto Vás prosím o zaslání Vaší adresy na můj e-mail: mmachkova@novyjicin-town.cz, abych ji mohla zařadit do seznamu kontrolovaných míst.
   S pozdravem
   Marie Machková

 62. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jestli by nebylo možné nějak centrálně zařídit vratné hrníčky/kelímky na trzích jako to funguje např. v Brně a jiných městech (vratná záloha na hrníček, který se dá vrátit v kterémkoliv stánku). Zajímavá by mohla být i vlastní grafika, kdy by hrníčky mohly zároveň sloužit jako upomínkové předměty.
  Nápoje si zde kupuje poměrně dost lidí obzvláště na vánočních trzích. Snížil by se tím (dost často nevytříděný) odpad a mimo jiné by to byla další z věcí, kterou by se Nový Jičín mohl pyšnit 🙂

  • Dobrý den, děkujeme za příspěvek. Město Nový Jičín již vratné kelímky používá, a to na Pivobraní, které se koná každý rok v červnu. Je to však také díky dobré spolupráci se zástupci pivovarů, kteří na akci prodávají (čepují) svá piva. U dalších akcí, jako je Slavnost města nebo vánoční trhy, se město snaží dohodnout na spolupráci se zdejším sdružením podnikatelů. Město nemůže nést veškeré náklady na výrobu, potisk, distribuci a skladování vratných sklenic či keramiky.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 63. Dobrý den,

  chci se zeptat, proč nejsou v rámci zimní údržby odklízeny od sněhu také cyklostezky, konkrétně ta na Palackého ulici dne 8.2.2018 dopoledne. Chápu, že se tím nebude zabývat velký silniční pluh, ale proč sníh neodhrne např .multikára, která očistila vedlejší chodník? Tato cyklostezka je cyklisty vyžívána i v zimě.
  A ještě jedna prosba, aby se Městská policie zaměřila na chodce, kteří tuto stezku také rádi využívají, přestože mají na druhé straně široký chodník. Děkuji.

  S pozdravem
  Jaroslav

  • Dobrý den. Nejprve si dovolím upřesnit Vaše vyjádření. Na Palackého ulici není cyklostezka, ale cyklopruhy a cyklokoridory. A máte pravdu, že v obou případech tam chodci nesmějí. Podle vyjádření pana ředitele městské policie Jiřího Kleina strážníci ulici pravidelně projíždějí služebním vozidlem a i rajónový strážník je zde přítomen několikrát denně. Pokud strážníci nějaké pěší osoby v prostoru pro cyklisty zachytí, vždy to řeší. V letošním roce to už bylo třikrát. K části otázky, která se týká odklízení sněhu, budu tlumočit vyjádření ředitele technických služeb Václava Bukovského. Plán zimní údržby zahrnuje silnice a chodníky, nikoli cyklostezky proto, že zajištění funkčnosti a bezpečnosti na nich je prioritní. V této chvíli ještě nejsou uklizeny všechny chodníky, technické služby mají v údržbě přibližně 70 kilometrů chodníků a 130 kilometrů silnic. Personální i technické kapacity jsou omezeny. Pracovní čety jsou od 07.02.2018 téměř nepřetržitě v terénu. Děkujeme za pochopení.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 64. Dobrý den.
  Na ul.Sokolovská před restauraci Mama mia
  je už více než půl roku na pozemku ve vlastnictví města zaparkovaná motorová tříkolka.
  vzhledem k tomu že na úředni desce nikdy nebyl zveřejněn záměr města pronajmout tento pozemek k parkování. tento pozemek k parkováni ,předpokládám že majitel třlkolky neplati žádný nájem a parkuje zde načerno.
  Zajímalo by mne proč více než půl roku strážnici MP neřeší tento dopravní přestupek.
  a neopravněný zábor pozemku města.
  s pozdravem
  Pavel

  • Dobrý den, děkujeme za podnět. Vaše sdělení již prověřili strážnicí městské policie a případ předali k řešení pracovníkům obecního živnostenského úřadu.
   S pozdravem
   Marie Machková

 65. Marie Machková napsal:
  20.12.2017 (16:04)
  Dobrý den, podle informací pracovníků technických služeb mělo dojít k uvolnění tabule na zastávce v Loučce. Závada již byla odstraněna. Tímto Vám děkujeme za upozornění.
  S pozdravem
  Marie Machková

  NEZAKLÁDÁ SE NA PRAVDĚ. TABULE JE STÁLE 60 cm NAD ZEMÍ.
  Důvěřuj, ale prověřuj.

  • Dobrý den, Váš podnět byl prověřen a bylo potvrzeno, že cedule s jízdními řády na obou zastávkách MHD u Restaurace Koruna je v pořádku.
   S pozdravem Marie Machková

 66. Před časem jsem dostal tuto odpověď na můj dotaz:
  Umístění dopravního zrcadla do křižovatky ulic U Jičínky a Máchova bylo projednáno v komisi dopravy s tímto závěrem: komise dopravy nedoporučuje umístění zrcadla, neboť rozhledové poměry v křižovatce jsou dostatečné.
  ———————————-
  Protože neznám v Novém Jičíně horší výhled do křižovatky než je tam a to ze směru od kruhového objezdu u Žilinského mostu do ul. Máchova, kde v rozhledu brání roh panelového domu, chci se zeptat. Provedla komise nějaké měření? Je možné vidět nákres situace tohoto měření? Touto křižovatkou jen projíždím a přesto jsem tam viděl už dvě dopravní nehody. Děkuji za odpověď. Adamec.

  • Dobrý den. Členové dopravní komise situaci posoudili individuálně a při jednání komise se shodli na tom, že rozhledové poměry jsou v křižovatce dostatečné. Odbor majetku a investic toto stanovisko akceptoval a dále nezajišťoval projektovou dokumentaci s měřením rozhledu v křižovatce.
   Petr Zdráhal dipl.tech.,odbor majetku a investic

 67. Dobrý den, ohledně informačních tabulí pro odjezd,příjezd
  elektrobusů se jedná o umístění na zastávkách.
  Děkuji.

  • Dobrý den, podle informací pracovníků technických služeb mělo dojít k uvolnění tabule na zastávce v Loučce. Závada již byla odstraněna. Tímto Vám děkujeme za upozornění.
   S pozdravem
   Marie Machková

 68. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na možnost vyřízení voličského průkazu – volba prezidenta 1/2018. Pokud zažádám osobně, bude mi průkaz doručen např. do lázní v ČR? Od 2.1.18 budu mimo NJ a dle mých informací se průkaz vydává nejdříve od 28.12.17 a to předpokládám nebudou úřední hodiny nebo ano? Děkuji za informaci.MJ

  • Dobrý den. O vydání voličského průkazu lze osobně požádat ode dne vyhlášení voleb. Ode dne 28.12.2017 budou voličské průkazy vydávány osobně v běžných úředních hodinách. U žadatelů, kteří o vydání voličského průkazu požádají do 27.12.2017 mohou být také zasílány na požadovanou adresu, kterou žadatel uvedl ve své žádosti. Osobní žádost je možné podat na Městském úřadě v Novém Jičíně, Divadelní 1, kancelář 211 – ohlašovna. Termín pro osobní podání žádostí končí 10.1.2018 v 16:00 hodin. Pokud se žadatel dostaví s osobní žádostí o vydání voličského průkazu ode dne 28.12.2017 bude mu vydán na počkání.
   V případě, že žadatel podá žádost písemně, musí být opatřena ověřeným podpisem žadatele. Tyto žádosti je možné podávat ode dne vyhlášení voleb. Lhůta pro jejich doručení na příslušný obecní úřad končí dne 5.1.2018.
   S pozdravem
   Mgr. Libuše Köhlerová, odbor správních činností

 69. Z úsměvem jsem si přečetl zprávu o placení poplatků za psi a lidi:
  Občan 552,-Kč město doplácí 250,-Kč/osoba, celkem 800,-Kč/rok/občan
  Pes 200-1000,-Kč, průměr cca 600,-Kč, dle uvedeného 1 pes náklady cca 2300,-Kč, město doplácí na každého psa cca 1.700,-Kč/rok/pes!!!!!!!!
  V evidenci je 23.755 osob a 185!!!!! psů. 1 pes na 128 osob. A pokud jdu na procházku potkám víc psů než lidí. Nejsou vám ty počty psů nějaké divné, kdo zajišťuje vymahatelnost poplatků a jak???? Dle mě špatně.

  • Vážený pane Bortle, předně se chci omluvit za překlep ve zprávě, skutečný počet registrovaných chovatelů psů je 1847. Kontrolu, zda jsou psi přihlášeni do evidence, konají strážníci městské policie při svých pochůzkách po městě. Když zjistí, že pes není přihlášen, pošlou záznam na odbor finanční, úsek pohledávek. Většinou přijdou lidé sami psa nahlásit, pokud ne, je jim zaslána výzva. Držitelům psů, které již evidujeme a mají nedoplatek po splatnosti, je vyměřen poplatek platebním výměrem. Pokud držitel nezaplatí místní poplatek ze psů ani po vystavení platebního výměru, který nabyl právní moci a stal se vykonatelným, začne finanční odbor vymáhat nedoplatek dle daňového řádu (většinou daňovou exekucí srážkami ze mzdy nebo přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb).
   Marie Machková, tisková mluvčí

 70. Dobrý den, mám dotaz k novým elektrobusům.
  Klady: jsou bezbariérové,šetří přírodu,finance.
  Zápory: ubylo míst – autobusy jsou mnohem kratší.
  Informační tabule o příjezdu,odjezdu jsou na mnoha
  místech umístěny cca 60 cm od země. Pro starší lidi
  zcela nevhodné.
  Děkuji za odpověď. Prejzková

  • Vážená paní Prejzková,
   prostor pro cestující je v elektrobusech opravdu trochu menší než v původních vozech MHD. Je to tím, že nové autobusy s sebou vozí baterii, ze které čerpají energii na svůj pohon. Ve voze je tak asi o pět sedadel méně než ve starších typech autobusů. Pokud jde o umístění tabulí, prosím o upřesnění, zda tomu tak je v autobusech nebo na zastávkách.
   Marie Machková, tisková mluvčí

 71. Dobrý den.mam dotaz,včera když jsem šel kolem kina,všiml jsem si že na jednom mistě nad balkony chybi kus omitky,vite o této zavadě,řeši se to?neni to tak dávno co byla budova opravena,tak je to i z některemi časti omitek v podloubi náměsti,myslim že na každou opravu by měla byt nějaka zaručni lhuta.Foltynek

  • Dobrý den, na dotaz týkající se fasády kina Vám odpoví zástupce městského kulturního střediska. K dalšímu se vyjádřila paní Miroslava Saksová z bytového odboru: „Protože ne všechny domy na náměstí v Novém Jičíně jsou v majetku města, navrhuji Vám, abyste si určil nějaký termín, kdy bychom si celé náměstí prošli společně a vyjádřili se ke stavu podloubí přímo na místě. Termín si můžeme dohodnout i telefonicky na čísle – 556768377.“
   Marie Machková, tisková mluvčí

 72. Dobrý den.
  Rád bych se zeptal, proč vánoční výzdoba na sloupech končí někde u přechodu pro chodce ke Kalači a ne až u křižovatky k Tonaku. Jsme také součástí města, tak proč si tuto výzdobu nemůžeme užít ze svých oken jako jiní občané? Byl by to takový problém výzdobu posunout víc k okraji města?
  Děkuji za odpověď.
  Jarda

  • Dobrý den. Vánoční osvětlení opravdu končí, jak píšete. Bylo to tak každý rok a zatím se další ozdoby nepořizovaly. Váš podnět jsem předala vedení technických služeb a návštěvnického centra. Pokud tyto organizace najdou ve svých rozpočtech finance a v příštích letech nakoupí více osvětlení, mohla by se výzdoba rozšířit dále po silničním tahu.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 73. Dobrý den,
  Předpokládám, že je Vám to jistě známo, ale přesto bych chtěl poukázat na již delší dobu nefungující pouliční osvětlení na ulici Revoluční ( cca od Agelu, kolem vil až v podstatě po konec obce). Je to hlavní tah z N.J. na Valmez, nejen že podél chodníku není zábradlí či svodidla a dříve nebo později se tam něco stane, ale ráno, ani večer tam nejde vidět na krok….
  Nevím, jestli je to zcela ve vaší kompetenci, ale pokud ano, prosím o nápravu. Chodník je dost frekventovaný ( MŠ, dětský domov atd.)

  Děkuji,
  Biskup

  • Dobrý den. Na Revoluční ulici od křižovatky s ulicí Žilinskou, ve směru na Valašské Meziříčí, se mění veřejné osvětlené. Společnost ČEZ v pondělí 27.11.2017 odstranila staré sloupy a budou se instalovat lampy nové. Od středy 29.11.2017 by už mělo osvětlení fungovat. Pokud jde o úsek kolem Hückelových vil a budovy společnosti Agel, tam bude zřejmě na zařízení porucha a na jejím odstranění se i díky Vašemu podnětu pracuje.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 74. Dobrý den,
  chtěl bych Vám poděkovat za uklizení střech zastavěných ploch, které se nachází za domem na ulici Nádražní 39.
  Vyřízení bylo rychlé a úklid proveden.
  S pozdravem Panáček David, předseda SVJ

  • Dobrý den. Děkujeme za milou reakci. Poděkování bude předáno odpovědným pracovníkům bytového odboru.

 75. Dobrý den
  Nedávno se po městě zavěšovaly vánoční ozdoby.Tak též tomu bylo i v Loučce,jen stále nechápu,proč pánové toto učinili tak nízko…cca 1.8 m nad zemí!!! Pro vandaly??Málo toho ničí? Tolik roků to bylo v dostatečné „výšce“ proč druhým rokem níž a níž?? Vždyt to má své kouzlo nahoře a né,že si nato sáhnu….jakože na ulici Jičínská si na elektrickou výzdobu sáhnu! proč tomu tak je?
  Děkuji za odpověd Adámková

  • Dobrý den. Děkujeme za Váš podnět. Dnes byla k jeho řešení starostou města svolána schůzka s vedením technických služeb a návštěvnického centra. Ozdoby na sloupech veřejného osvětlení ve Vámi uvedené lokalitě jsou připevněny opravdu v menší výšce, protože na lampách jsou od roku 2014 umístěny i nové hlásiče městského rozhlasu. V příštích letech by se měla postupně obměňovat vánoční výzdoba v ulicích města. Pokud to finanční prostředky umožní, odpovědné organizace zakoupí taková osvětlení, která půjdou namontovat do výšky shodné s rozhlasem.

 76. Děkuji všem za to, že žádný z mých dotazů nebyl zveřejněn, natož zodpovězen. Myslím, že žádný nebyl nijak nevhodný, ani urážlivý. Nevadí, jen tak dále.

  Přeji Vám hodně úspěchů.

  Ing. Oskar Šíma

  • Vážený pane Šímo, Váš dotaz ohledně fungování fontány na Masarykově náměstí jste podle informací odboru majetku a investic řešil přímo na místě s Ing. Michalem Hubem. Navzájem jste si vyměnili informace a dokonce i telefonní čísla, abyste v řešení případných problémů s vodotrysky byli snáze dosažitelní, neboť Vy, jako bývalý dlouholetý ředitel technických služeb, disponujete řadou zkušeností s provozem vodního prvku na náměstí. Považovala jsem to za nadstandardní zodpovězení dotazu.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 77. Hezký den. Navštívil jsem zvěrokruhovou zahradu a shledal jsem zajímavou věc. Vstup, pronlídka, atd. vše výborné. Jen po prohlídce chybí zahradě chodník na její opušťění. Návšťěvníci si ho již sami vyšlapali a dále propojení s vedlejším lesoparkem.
  Děkuji LadaH.

  • Dobrý den. Lesní zvěrokruh má být meditační zahradou, průchodem bránou máme zanechat své starosti vně tohoto prostoru a postupně procházkou po spirále, která nás vede ke středu, uklidňovat mysl a užívat si daný okamžik. Nepředpokládá se rychlý únik ihned „jakmile jsem to viděl/a“. Spirála nás vede tam, ale má nás vyvést i zpět k bráně, symbolizuje určitou reflexi – může nás dovést ke středu problému a může nás z problému (symbolicky) vyvést a rozplést ho. Vše vidíme z jiného úhlu než při cestě tam a průchodem bránou opět vstupujeme do „reálného“ světa.
   To, jak budou v průběhu času lidé možnosti zvěrokruhové zahrady využívat, záleží pak už na nich samotných. Někdo bude meditovat, někdo si přijde jen chvíli posedět na jedno ze zastavení, někdo bude čerpat energii ze stromů, někdo bude poznávat rostliny…
   Autor projektu, právě kvůli zvolenému tématu, žádné zkratky ani další chodníčky nechtěl.
   Jsme toho názoru, že cestičku legalizovat není zatím nutné. To, že je v příměstském lese vyšlapaný chodníček, přeci ničemu nevadí.

   Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí

 78. Dobrý den,
  obracím se na Vás jménem předsedy SVJ Nádražní 39. Lidé v domě si stěžují na výhled, který mají směrem na nádvoří p.č. 511/6. Na střeše zastavěné plochy je rozhozený odpad různého druhu. Tímto Vás žádám o vyčištění střechy. Děkuji.
  Panáček

  • Dobrý den. Děkujeme za podnět. Budeme se snažit zjednat nápravu v co nejkratším termínu.
   Ing. Jaromír Uhlár, odbor bytový

 79. Dobrý den, chtěla bych, spolu s mými sousedy, touto cestou poděkovat za realizaci nové lampy v naší uličce v Bludovicích u č.p. 81. Určitě se budeme cítit bezpečněji!
  A ještě chvála Tech.službám za úpravu zeleně v ostrůvku u nového přechodu pro chodce.
  Děkujeme…Šárka Černochová

  • Děkujeme za milou reakci. Poděkování bylo předáno příslušným pracovníkům.

 80. Dobrý den chtěla bych se zeptat kdy se podávají žádosti na dotace z programu Města Nový Jičín na podporu estetizace objektu,pokud je tento program stále aktuální.A pokud je, co k tomu potřebuji?Děkuji

  • Dobrý den. Lhůta pro podávání žádostí o dotaci na podporu estetizace objektů (dotace ex post) byla od 01.08.2017 do 30.09.2017.

 81. Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat zda je možné ve městě koupit zeminu popř. kompost za zvýhodněnou cenu, jako zajišťují tuto službu pro své občany jiná města. Například z recyklace zeminy ve městě a recyklace bioodpadu. Má město nějakou kompostárnu a nabízí tyto služby? Pokud ne, na koho se obrací město NJ když potřebuje zeminu na terénní úpravy?
  Děkuji za odpověď.

 82. Dobrý den, dlouhou dobu (několik let) je prostor u klepače před domem Bulharská 15 neudržován! Prostor je velmi zarostlý, zanesený, na některých místech jsou vyrvané dlažební kachle, nevypadá to vůbec hezky. Kdysi jsem si dal tu práci a dobrovolně místo pořádně zametl a uklidil. Klepač se ještě využívá. Před několika lety proběhla menší rekonstrukce sídliště, kdy se opravily všechny chodníky, jen tohoto prostoru se nikdo nedotkl. Technické služby tu sice provedou očistu komunikace, ale na toto místo se zcela „vykašlou“. Mělo by se s tím něco udělat, očistit, uklidit, odplevelit popř. opravit.
  Děkuji za odpověď, Doubrava

  • Dobrý den. Děkujeme za podnět. Technické služby nechaly prostor uklidit, plevel byl chemicky ošetřen, jakmile zaschne, pracovníci veřejně prospěšných prací ho vyplejí. Rekonstrukci dlážděné plochy kolem sušáku u domu č.15 na Bulharské ulici zadal odbor majetku a investic do plánu oprav na další rok. Pokud by zbyly finanční prostředky v tomto roce, provedla by se oprava ještě letos.

 83. Dobrý den, zajímá mě, kdo byl V.Polák, po němž je pojmenována ulice v Novém Jičíně. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Vladimír Polák byl 1.ředitelem českého reálného Gymnázia v Novém Jičíně. Pojmenovat po této osobnosti ulici ve městě inicioval Klub rodáků a přátel Nového Jičína.

 84. Dobry den,
  chtěla bych vědět, zda už je staven přesný termín pro vypuštění nádrže Čerták? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den.Podle poslední informace od provozovatele se začne vypouštět 20.09.2017. Vypouštění by mělo probíhat velmi pomalu, cca 3 měsíce, podle aktuální situace může být ještě upraveno.
   Ing.Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí

 85. Dobrý den,
  děkuji za odpověď ohledně vpustě u nově postaveného přechodu pro chodce…
  Chtěla bych, ale, ještě jednou upozornit na neudržování ostrůvku u tohoto přechodu. Rostliny nasazené v ostrůvku jsou již přerostlé, zaplevelené, suché. Kamínky, kterými jsou rostliny obsypány, jsou okolo po chodníku. Jeden místní občan už byl nucený ostříhat velmi vysokou okrasnou trávu, jelikož přes ní nebylo vidět při výjezdu z boční silnice. Myslím, že údržba ostrůvku je velmi nutná a zároveň si nemyslím, že by nebylo komu tuto práci zadat!?

  • Dobrý den. O zeleň v ostrůvku v rámci běžné údržby pečují Technické služby Nového Jičína. Předmětný stav ostrůvku byl dnes, tj. 18.09.2017, zkontrolován, jeho stav je vyhovující a za současné situace nevyžaduje tato část bludovické zeleně zvláštní zásah. Rostliny nejsou ve špatném stavu ani nebrání viditelnosti a bezpečnosti. Nenašla jsem žádné suché rostliny, plevel se vyskytuje v dosud akceptovatelné míře.
   Pokud někdo z místních občanů má zájem o záhonek pečovat, může se obrátit na odbor životního prostředí, na správce zeleně. Vzhledem k charakteru záhonu, typu výsadby a volby rostlin vyžaduje péče odborný přístup. Záhon má působit „divoce“, ale samozřejmě nesmí být zaplevelen.
   Ing. Olga Kubálková, odbor životního prostředí

 86. Dobrý den.
  Mám otázku ohledně letošních Slavností města NJ. V sobotu 9. září večer, vystoupila na náměstí slovenská skupina
  Tublatanka místo předem avizovaného Vojty Dyka. Bohužel jsem nikde tuto informaci nezaregistrovala a o koncertu se dozvěděla pozdě. Velice mě mrzí, že jsem o vystoupení přišla. Zajímalo by mě, zda do budoucna plánujete tuto skupinu opět pozvat.
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. Na Slavnosti města 9. září měl původně vystoupit Vojtěch Dyk, ale protože onemocněl, hlavní koncert narychlo zajistila skupina Tublatanka. Tuto informaci jsme dali ve známost ihned, jakmile byla potvrzena. Byli jsme limitovaní časem, v podstatě jsme na změnu programu měli řádově jen hodiny. Vystoupení Tublatanky mělo u veřejnosti obrovský úspěch, a tak jistě v Novém Jičíně neúčinkovala naposledy.

 87. V sobotu jsem navštívil Slavnosti města. Mrzí mě, že výhled z radnice byl jen do 17.00 a pak před hlavním vstupem stála pouze ochranka. Domnívám se, že pohled na večerní město by byl pěkným zážitkem a návštěvníkům by se mohl nabídnout nevšední pohled. Prodloužení otevírací doby si radnice jistě zaslouží pokud je na vyhlídku vyčleněn pouze jen jeden den v roce. Jinak mě mrzí, že je tento prostor po celý rok pro veřejnost uzavřen, je to velká škoda. Vezměte si příklad z Nové radnice v Ostravě, kdyby byla tato možnost i v našem městě, rád bych zaplatil i vstupné. Pohled na Nový Jičín může být pěkný v každém ročním období. Také by možná stálo za zvážení v den slavnosti otevřít pro veřejnost vrchní část věže kostela – možná nejvyššího vyhlídkového bodu v centru města.

  • Dobrý večer, vstup na radiční věž se každoročně uzavírá v 17 hodin, a to ryze z bezpečnostních důvodů. Pyrotechnici tam začínají instalovat večerní ohňostroj.

 88. Dobrý den stále jsem neobdržel odpověď
  Chápu ,že v tuto chvíli nejde zatím odklonit dopravu na Bludovice, ale situace je opravdu velmi neúnosná. Auta jak osobní tak nákladní absolutně nedodržují rychlost a v noci už vůbec ne .Police v minulosti kontrolovala část Bludovice ,ale to nepomáhá. Řidiči ani nerespektují přechod pro chodce před kapličkou, dokonce na nás někteří při přechodu troubí ať rychle z přechodu zmizíme. Je to nebezpečné místo kde zatím byl přejetý jen pes od souseda. Bude se s tím dělat něco až tam přejedou člověka? Myslím si ,že by aspoň hodně pomohlo nainstalovat před přechod v obou směrech zpomalovací retardéry. Samozřejmě by nebyly na škodu kamery v obou směrech. Prosím za všechny z Bludovic udělejte s tím něco. Předem děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. Komunikace vedoucí přes místní část Bludovice je ve správě Správy a údržby silnic, nikoli města. Jakékoli dopravní opatření tedy musí realizovat oni. V Bludovicích je instalován radarový informativní měřič rychlosti a z výsledků, které jsme zaznamenali je zřejmé, že 88% vozidel jede buď v limitu do 50 km/hod. nebo mírně překračuje rychlost do 60 km/hod. Městská policie nevlastní přenosný radarový měřič. Víme, že zde namátkově měří rychlost Policie ČR Nový Jičín. Dopravní policisté při stanovení míst měření vycházejí ze statistik nehodovosti. Instalace retardéru na silnici I třídy je podle mých zkušeností nemyslitelná. Mohu do Bludovic vyslat hlídku, která bude v místní části vidět.
   Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie

   Dobrý den. K věci sděluji, že dle technických podmínek stanovených ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací, nelze umísťovat zpomalovací prahy na dálnicích silnicích a místních komunikacích rychlostních a sběrných.
   Petr Zdráhal dipl.tech., odbor majetku, rozvoje a investic

 89. Proč jsou mimo provoz již několik týdnů v době „sezony“ (prázdniny) lanové dráhy na Skalkách?

  • Dobrý den. Lanová dráha je z bezpečnostních důvodů mimo provoz. V místě dojezdu byla uvolněná stojna. Dne 14.08.2017 byla firmě STAVBAŘ zadaná oprava a 23.08.2017 byla provedená oprava, při které se zjistilo, že je prasklá betonová patka. Starý a poškozený beton se musel odstranit a místo se vylilo novým betonem. Vzhledem k velkému zatížení patek lanové dráhy musí beton vyzrát, aby měl dostačující pevnost. V příštím týdnu bude lanová dráha opět uvedena do provozu.
   S přáním pěkného dne
   Jana Horáková, odbor majetku, rozvoje a investic

 90. Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat na rekonstrukci cesty za domy Máchova 50/52/54/56/58.
  Jsou zde rozkopané krajnice, uděláno cca 10m patníku a tím to skončilo a nikdo zde nepracuje už pár dnů.
  1. Kdy je termín dokončení?
  2. Co vše se zde bude dělat?
  Předem děkuji za informaci.
  Žižka

  • Dobrý den.Práce byly dočasně přerušeny z důvody nutného přesunu kapacit firmy na jinou stavbu. V příštím týdnu se bude pokračovat. Kolem komunikace budou doplněny obruby, následně (pravděpodobně v 37.týdnu) bude provedeno frézování a zaasfaltování komunikace. Konečný termín dle smlouvy je 18.9.2017.
   Za případné komplikace se omlouváme
   Ing. Michaela Mrklovská, odbor majetku, rozvoje a investic

 91. Dobrý den,
  vznikl nám v Bludovicích nový krásný přechod, nicméně se o něj nikdo nestará 🙁 Prudký déšť si dělá s kamínkama co chce a tak to vypadá…jak to vypadá…na zlomení nohy. A tak se ptám: bude někdo pečovat o tuto „novostavbu“
  Při předávání stavby jsem upozorňovala na hromadící se vodu při běžném dešti na konci ostrůvku u č.p..81 a zatím se s tím nic neprovedlo. Na druhé straně cesty (str. u potoka) se přidal kanál, což určitě pomohlo, ale na pravé straně, u č.p.81 byl také slíbený, ale nějak se opomnělo?! Hromadí se tam bláto a to ještě uvidíme, co s tím provedou mrazy…
  Děkuji za odpověď,
  Šárka Černochová

  • Dobrý den. Problematika je složitější. Dešťové vpustě by si mělo řešit Ředitelství silnic a dálnic. Nicméně se pokusíme v té věci něco provést a vpusť doplnit.
   Ing. Michaela Mrklovská, odbor majetku, rozvoje a investic

 92. Dobrý den,
  děkuji za odpověď, týkající se parkoviště u firmy MONTA. Nicméně jsem neměl na mysli tohle parkoviště, zde je to jasné.
  Mám na mysli parkoviště, když se jede z Loučky směrem ke kruhovému objezdu, tak po pravé straně před kruhovým objezdem je pekárna, kde se dá parkovat na vyštěrkované ploše. Zde je tato plocha dle katastru z části města a z části firmy MONTA. A zde se nachází i tato cedule.
  A na tohle parkoviště mě upozornila Městská policie, že zde mám parkovat.
  Předem děkuji za odpověď

  • Dobrý den. Děkujeme za podnět. Dnes na místo zašel pracovník odboru majetku, rozvoje a investic. Jakmile získám jeho vyjádření, napíšu Vám.
   S pozdravem Marie Machková

   Dobrý den, zde je vyjádření pracovníka odboru majetku, rozvoje a investic Ing. Tomáše Hrni: „Na uvedeném plotě se nachází označení soukromý pozemek. Vyzveme firmu Monta, aby uvedenou cedulku odstranila, protože je zavádějící a mohla by se vykládat tak, že se zákaz vztahuje i náš pozemek, na kterém je parkování dovoleno“.
   S pozdravem Marie Machková

 93. Dobrý den,

  měl bych dotaz ohledně vyhrazených parkovacích míst. Před pár lety jsem měl zájem o předplacení parkovacího místa na ulici Dlouhá. Tehdy mi bylo řečeno, že město už parkovací místa nevyhrazuje. Ale stále vidím na ulici vyhrazené stání na RZ vozidel, a netýká se to jen ulice Dlouhá. Samozřejmě nemám namysli stání pro ZTP, tam je to v pořádku. Jak to tedy je?
  Děkuji za odpověď.
  Steyr

  • Dobrý den. Vyhrazená parkoviště jsou zřizována za tržní nájemné pouze v prostoru městské památkové rezervace. Vybraným osobám ZTP lze vyhradit parkovací místo za symbolické nájemné na celém území města. Ve většině případů je dopravní značka IP12 – „vyhrazené parkoviště“ osazena dodatkovou tabulkou s RZ vozidla a vodorovným dopravním značením bez symbolu zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku.
   Petr Zdráhal dipl.tech., odbor majetku, rozvoje a investic

 94. Dobrý den,
  Chtěl bych se informovat ohledně parkování u Ariel pekárny na palackého ulici u kruhového objezdu.
  Je zde stěrkové „parkoviště“, nyní jsem si všimnul značky na plotě firmy MONTA, které uvádí, že se jedná o soukromý pozemek, kde je parkování povoleno pouze se souhlasem majitele.
  V katastru jsem však zjistil, že „parkoviště“ je z poloviny města a z druhé poloviny firmy MONTA.
  Kdysi jsem byl dokonce upozorněn městskou policií, že nesmím parkovat na cestě před domem, ale můžu využívat právě tohle parkoviště.

  Můžete mi prosím tedy objasnit, zda zde parkovat mohu či nikoli?
  V případě parkování v první polovině od cesty bych tedy využíval pouze městkou polovinu „parkoviště“

  Děkuji Žižka

  • Dobrý den. Pane Žižko, pokud máte na mysli přímo parkoviště u Monty s příjezdem z ulice Bohuslava Martinů, je celé v majetku firmy Monta (městu Nový Jičín patří jen části travnatých ploch a chodníky). U vjezdu na toto parkoviště je umístěna zákazová dopravní značka, která je doplněná dodatkovou tabulkou upřesňující pravidla parkování za touto dopravní značkou, kterou musíte respektovat. Pokud budete chtít toto parkoviště využít k parkování, doporučuji domluvit se na tom s majitelem parkoviště.

   Přeji pěkný den

   Mgr. Ilona Majorošová, Městská policie Nový Jičín

 95. Zaregistroval jsem označení několika bříz v ul. Za potokem, zřejmě ke skácení. Zkuste zvážit totéž u břízy za domem Na Lani 228, která je již několik roků předmětem stížnosti obyvatel domu. Při větru se „dobývá“ přes okna do bytů a hrozí škoda na majetku občanů. To ani nezmiňuji, že nám bere několik zbylých slunečních paprsků díky špatné orientaci domu.

  Děkuji za pochopení a hlavně za likvidaci „náletové“ břízy.

  • Dobrý den. Vašemu podnětu se bude v příštím týdnu po návratu z dovolené, věnovat Ing.Olga Kubálková z odboru životního prostředí.
   S pozdravem Ing.Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí

  • Dobrý den. Stav břízy za domem Na Lani 228 byl několikrát řešen i v součinnosti s odborem majetku, rozvoje a investic, protože se stížnost týkala také neprůchodnosti chodníku. Bříza je zdravá a z hlediska odboru životního prostředí ani z hlediska vlastníka nemáme zájem ji kácet.
   Břízy Za Potokem nebyly označeny nikým z odboru životního prostředí ani technických služeb města, dle informací orgánu ochrany přírody nebylo v poslední době vydáno rozhodnutí o povolení kácení bříz v této lokalitě.

   Ing. Olga Kubálková, správce městské zeleně, odbor životního prostředí

 96. Dobrý den,
  na mostě do Žiliny (za kruhovým objezdem z Bezručovy ulice) na chodníku směr Bezručova je umístěno dočasné dopravní značení.
  Chtěl bych se zeptat, zda pozice značení je dána nesmyslným nařízením/zákonem nebo je to způsobeno pouze neuvažováním jedince?
  Dát takto velké značení přímo doprostřed chodníku je opravdu hloupé.
  Žižka

  • Dobrý den. Bylo to pouze „neuvažování“ jedince, který značky rozmísťoval. Náprava už je zajištěna, značka bude posunuta na kraj chodníku.
   Děkujeme za upozornění a omlouváme se za vzniklé komplikace.
   Ing. Michaela Mrklovská, odbor majetku, rozvoje a investic

 97. Dobrý den

  Předem díky za vstřícné kroky města k mojim podnětům z minulosti. Chtěl bych znovu poprosit o údržbu zeleně na ulici Bohuslava Martinů číslo popisné 8 až 24 . Keře začínají růst do balkonů a chodníků.

  Díky a pěkný den.

  Pospíšil Jakub

  • Dobrý den. Píšete, že již v minulosti město zmíněnou zeleň ošetřovalo, tak předpokládám, že jde o pozemky města. Váš podnět jsem předala odboru životního prostředí. Jelikož úřednice, která má tuto problematiku na starosti, čerpá dovolenou, úkolem bude pověřena paní Kateřina Kuželová.

 98. Dobrý den-mám dotaz proč byly dnes to je 11.8.2017 odvezeny kontejnery na separaci odpadu,z místní části Žilina lokalita fojství pod kaštany.děkui

  • Dobrý den. Vámi uvedené kontejnery na tříděný odpad budou očištěny a vráceny na své původní místo. Nejvíce znečištěné nádoby umístěné na území města postupně procházejí očistou. Z kapacitních důvodů se to netýká všech nádob. Pracovníci technických služeb města (TSM) vybrali ty nejvíce ušpiněné, nejčastěji se jedná o kontejnery stojící pod stromy. Ty studenti v rámci brigádnického projektu „Zelené město“ čistí. Z technických důvodů není možné provádět čištění na trvalém stanovišti, a proto se kontejnery svážejí k očistě do areálu TSM a pak jsou vráceny zpět.

 99. Dobrý den,

  žiji v Novém Jičíně již více jak rok a půl, ale trvalé bydliště mám jinde. Až nyní jsem se dozvěděl o povinnosti platit za komunální odpad i zde, nikoliv pouze v místě trvalého bydliště. Chtěl bych poprosit o radu, jak v této věci postupovat, na koho se obrátit a jaké sankce ze strany města za svou nevědomost mohu očekávat.
  Děkuji za odpověď a pomoc

  S pozdravem
  Josef

  • Dobrý den. Váš e-mail jsem předala finančnímu odboru. Úřednice, která má platby za komunální odpad na starosti, má dovolenou, ale ozve se Vám paní Zuzana Piteráková a poskytne Vám potřebné informace.

 100. Uzavření Jičínské ulice v Novém Jičíně
  V měsíci srpnu bude probíhat oprava silnice na ul. Jičínská. Z tohoto důvodu dojde k jejímu uzavření. Objízdná trasa bude vedena po ulicích Bohuslava Martinů a Císařská. Žádáme občany, aby po dobu opravy komunikace respektovali přechodné dopravní značení. Práce budou probíhat do 18. 8. 2017.

  Uzavřeno druhý den i pro chodce – práce NEPROBÍHAJÍ????????

  • Dobrý den. Zhotovitel stavby nerespektoval rozhodnutí odboru dopravy zdejšího městského úřadu a bez jeho vědomí omezil vjezd na komunikaci. V minulém týdnu byl dokončen nový povrch na Jičínské ulici. Ještě zbývá opravit krajnici podél vodního toku a parkovací pás. Práce by měly skončit do 25. srpna 2017.

 101. Dobrý den,
  chci upozornit na zhoršující se stav chodníků po výkopech a předláždění na ulici K Nemocnici, kde podle mne nebyla, co jsem viděl, dodržena technologie. Výsledek je dobře vidět např. u domu č.o. K Nemocnici 18, kde se chodník propadá. Předpokládám, že byla v rámci povolovacího řízení na prováděné práce vyžadována prodloužená záruční doba. K revitalizaci zeleně na zásypu se raději nebudu vyjadřovat.

  • Dobrý den. Výkopové práce na ul. K Nemocnici ještě neskončily. Povrchy jsme nepřevzali. Pokud se v daném místě kopalo, budeme požadovat uvedení do náležitého stavu. Záruka na prováděné práce je 5 let. V této době je uživatel komunikace povinen odstraňovat případné vady na komunikaci způsobené sedáním zásypu.
   Petr Zdráhal dipl.tech., odbor majetku, rozvoje a investic

 102. Dobrý den,nedavno na Tv Polaru ukazovali že Technické Služby maji nový uklidový vuz z tlakovou myčkou,ktera umi odstranit jak plevel,tak žvykačky,rad bych věděl proč tento vuz nenì použit na ploše náměsti,kde je dost znečištěna dlažba,plevel,a žvykačky???Jiři

  • Dobrý den. V rámci ukázky nového vozu na plošné čištění chodníků, který získaly Technické služby Nový Jičín, dodavatel techniky předváděl likvidaci plevele horkou vodou. Šlo o nádrž, která byla umístěna na nějakém přívěsu a byla doplněna topidlem. Přestože toto zařízení, nejedná se o stroj, umí horkou vodou a tlakem umýt i žvýkačky, jeho primárním posláním je hubení plevelů. Důvod, proč technické služby takový přístroj nepoužívají, je jednoduchý. Nemají ho ve vlastnictví. Jen jsme chtěli občanům ukázat, jaké jsou možnosti pro úklid města, protože se zabýváme koupí něčeho podobného. Plevel na náměstí byl ošetřen postřikem a ten ještě bude znovu aplikován.
   Ing. Václav Bukovský, ředitel Technických služeb města Nového Jičína

 103. ubject:
  Dobrý den.
  Dle zákona a příslušné vyhlášky je povinností strážníka nosit příslušné náležitosti stejnokroje.
  Ptám se proč strážníci MPNJ nenosí pokrývky hlavy.Ptám se proč nenosí odznaky městské policie kterými prokazují příslušnost k MP ,nášivky na černých tričkách ,rozhodně nejsou odznaky tak jak požaduje zákon.
  Mimochodem vrcholem společenského nevkusu stejnokroje stážníka MPNJ jsou krátké kalhoty – kraťasy.
  Taky se ptám proč strážníci při jízdě služebnímy vozidly nepoužívají bezpečnostní pásy.
  Na otázku ať mi neodpovídá ředitel MPNJ p.Klein který tuto nekázeň podporuje , ale pověřený pracovník radnice.
  S pozdravem
  Petr Sucháček

  • Dobrý den. Povinné náležitosti uniformy strážníka městské policie (MP) definuje § 14 vyhlášky MVČR č. 418/2008 Sb. Všechny povinné prvky uniformy strážníci Městské policie Nový Jičín (MPNJ) dodržují. Nošení pokrývky hlavy není uloženo ve vyhlášce ani v zákoně (tam je pouze stanoveno, co má na pokrývce hlavy být umístěno). Používání pokrývky hlavy je definováno ve schváleném interním aktu řízení MP Nový Jičín – Výstrojní řád 1/2016. Při mimořádných klimatických podmínkách má velitel směny, zástupce ředitele a ředitel možnost povolit pokrývku hlavy ve službě nepoužívat. Dále například při činnostech, kdy mu může upadnout a je to nepraktické (například, je-li větrno). Každý strážník MPNJ má vždy na uniformě odznak. Je buď vyšitý přímo na uniformě, nebo jej lze připnout sponou. Zákon nestanoví, zda má být znak vyšitý, plechový nebo jiný. V letních dnech, a například také při výjezdu cyklohlídek, se mohou užívat krátké kalhoty. Je to běžná a praktická součást výstroje strážníků nejen v ČR, ale i ve světě. Strážníci ani policisté podle zákona nemusí bezpečnostní pásy při řízení služebního vozidla používat.
   S pozdravem
   Jaroslav Dvořák, starosta Nového Jičína

 104. Dobrý den. Podél silnice Nový Jičín – Bludovice za plotem na pozemku firmy Tonak roste invazivní rostlina Křídlatka. (Přesný název neznám. Životní prostředí určitě bude vědět, o kterou rostlinu se jedná)
  Otázka zní: zajistíte likvidaci rostliny do té doby, než dozrají semena a rostlina se znovu vysemení?
  Děkuji za odpověď
  Ladik

  • Dobrý den.Křídlatku pravidelně každoročně likvidujeme na pozemcích města na evidovaných místech jejího výskytu. Křídlatku na pozemcích, které nejsou v majetku města, TSM Nového Jičína postřikem nelikvidují. To je povinností vlastníka daného pozemku. Odbor životního prostředí vlastníka pozemku na výskyt křídlatky upozorní a vyzve ho k nápravě.
   Ing. Olga Kubálková, odbor životního prostředí

 105. Dobrý den !
  Na můj dotaz ze 4.6. ohledně pořádání koncertu Legendy jste mi dali nic neříkající odpověď. Proto se ptám znovu. Vědělo město o podmínkách, které si pořadatel stanovil ohledně pití a jídla ? Souhlasí město s těmito podmínkami ? Která agentura koncert pořádala ?
  K odpovědi paní Ivany Tomanové. Pořadatelé nezajímalo, jestli s sebou nesu zbraň nebo bombu. Šli po jídle a pití. A podmínky pro vstup do areálu je třeba uvést dříve, třeba na plakátech a ne až na místě , kdy mám už koupené vstupenky. Vědět to, vstupenky bych si nekoupil .
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. Váš podnět jsem konzultovala se zástupci Městského kulturního střediska, které je pronajímatelem areálu na Skalkách. Podmínky, za kterých jsou akce realizovány, jsou plně v kompetenci pořadatelů, v tomto případě Legend 8. U každé veřejné produkce probíhá určitý stupeň kontroly. U Legend 8 nedošlo narušení nebo omezení osobní svobody, proto městské kulturní středisko Váš podnět považuje za bezpředmětný.

 106. Dobrý den.
  Co potřebuji k odhlášení syna (21) z trvalého bydliště? Byt v mém osobním vlastnictví.
  V bytě již přes rok nebyl, nebydlí tu, na matrice nám řekli, že pokud rovnou nenahlásíme jeho nové bydliště, nemůžeme ho odhlásit, protože město již trvalý pobyt na adresu MěÚ nezapisuje. Jiné jeho bydliště neznám. Nemá práci a nechci být spojený s případnými exekucemi.
  Děkuji.

  • Dobrý den. Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se podává na příslušné ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby (nájemce), a to za předpokladu zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část, přičemž obě podmínky musí být splněny současně. Navrhovatel je povinen existenci výše uvedených důvodů prokázat. Pokud jste vlastníkem bytové jednotky, jak uvádíte, navrhovatelem budete Vy.
   První podmínka – zánik užívacího práva k bytové jednotce. Ve Vašem případě je to skutečnost, že Vám zanikla jako otci vyživovací povinnost podle občanského zákoníku (vyživovací povinnost rodičům k dětem trvá do doby, pokud děti nejsou schopny se sami živit. Skončení vyživovací povinnosti rodičů k dětem není závislé na dosažení určité věkové hranice, ale na tom, kdy se dítě stane způsobilé hradit své odůvodněné potřeby z vlastních příjmů, kterým mohou být i výnosy z vlastního majetku. Vyživovací povinnost k nezajištěnému dítěti je osobní povinností rodiče, která vyplývá ze zákona a nezaniká tím, že se rodič stane insolventním, tj. neschopným plnit své peněžní závazky) je možné doložit např. pracovní smlouvou, nebo prohlášením účastníka řízení (Vašeho syna).
   Druhá podmínka – neužívání objektu nebo vymezené části. To je možné prokázat např. listinou (jedná se především o listinu o předání bytové jednotky, listinu o soudním vystěhování apod.). Pokud neexistuje žádný doklad o tom, že dotyčná osoba již neužívá předmětný byt, je možné, aby navrhovatel navrhl vyslechnout 2 svědky, u kterých uvede jméno a příjmení, datum narození a bydliště, kteří by byli následně předvolání, poučeni a potvrdili by skutečnost, že Váš syn již v předmětném bytě nebydlí. Tady je také možnost, že by toto potvrdil Váš syn.
   Pokud budete mít další dotazy, neváhejte se na nás obrátit na tel. 556 768 210 nebo na e-mail: rkelnarova@novyjicin-town.cz a rádi Vám Vaše dotazy podrobněji zodpovíme.
   S pozdravem
   Bc. Renáta Kelnarová, vedoucí oddělení odboru správních činností

 107. Dobrý den, mám dotaz ohledně budoucí výstavby rodinných domů v blízkosti Nového Jičína. Proč město nemá žádné volné pozemky k prodeji? Asi před deseti lety se jednalo o další etapě prodeje pozemků v lokalitě Pod skalkami, ale stále se nic neděje. Domnívám se, že o výstavbu RD by byl zájem, lidé chtějí stavět a mít hezké bydlení. Většina okolních měst má volné stavební pozemky, staví se ve Frenštátě, Bílovci, Kopřivnici, ale v Novém Jičíně je to stále neřešitelný problém. Také RK nenabízí žádné pozemky, situace je zoufalá.

  • Dobrý den. Územním plánem Nový Jičín je navržena spousta ploch pro výstavu rodinných domů. Město Nový Jičín má pro toto využití pouze dvě lokality, a to pozemek v lokalitě Za Školou a dále pozemky v lokalitě Bocheta (navazující na lokalitu Pod Skalkou).
   Pro lokalitu Za Školou se v současné době připravuje projektová dokumentace pro umístění komunikací a inženýrských sítí. Realizační projektová dokumentace by měla být hotova do konce roku 2018, následně zastupitelstvo města rozhodne o způsobu prodeje pozemků k výstavbě rodinných domů, buď formou nabídkového řízení nebo prodejem jednotlivých stavebních parcel.
   S projektovou přípravou lokality Bocheta se uvažuje v příštím roce, kdy bude do rozpočtu předložen požadavek na finanční krytí pro zhotovení studie zástavby rodinných domů.
   Ostatní plochy vymezené v územním plánu pro výstavbu rodinných domů jsou ve vlastnictví soukromých osob je pouze na jejich rozhodnutím, zda mají zájem pozemky inženýrsky připravit a následně prodat či nikoliv.

   Ing. Kateřina Riedlová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

 108. Dobrý den mohu zaplatit poplatek za odpad elektronicky? Pokud ano prosim napiste mi kde a jak. Dekuji

  • Dobrý den,
   místní poplatek za svoz komunálních odpadů můžete zaplatit elektronicky na příjmový účet města Nový Jičín číslo 19-326801/0100, vedený u Komerční banky, a. s., pobočka Nový Jičín. Při platbě uvádějte variabilní symbol, který Vám byl přidělen. Pokud variabilní symbol neznáte, nově jej zjistíte na webové stránce https://www.novyjicin.cz/poplatky/ zadáním svého rodného čísla nebo kontaktujte telefonicky, e-mailem nebo osobně finanční odbor, paní Ivanu Langerovou, budova radnice Masarykovo nám. 1/1, dveře č. 107, tel.: 556 768 2015, e-mail: ilangerova@novyjicin-town.cz.

 109. Dobrý den,
  chtěl jsem se zeptat, kdo pořádal dne 3.6.2017 v areálu Na Skalkách akci Legendy. A zda město ví, že účastníci , kteří zaplatili vstupné 350 Kč, byli nuceni ukazovat obsah tašek a pokud měli s sebou třeba jen vodu , museli ji vylít.To považuji za nepřípustné. Myslím, že s takovým pořadatelem by město nemělo dále spolupracovat. Díky za odpověď.

  • Dobrý den. Areál na Skalkách je v majetku města, Legendy 8 však organizoval soukromý subjekt, který měl prostory pronajaté. Zde je vyjádření pořadatelky paní Ivany Tomanové:

   Akce Legendy 8 se řídí všeobecnými podmínkami a provozním řádem, které jsou uvedeny na všech vstupenkách. Kontrola u vstupu je běžná u všech koncertů, a bohužel v dnešní době nutná z důvodu bezpečnosti jak návštěvníků, tak účinkujících. Informace o zákazu vnášení všech alko i nealko nápojů byly vyvěšeny u pokladny a u vstupu do areálu.
   Ivana Tomanová

 110. Děkuji za dopověď, ale nezlobte se na mě, 4, popřípadě 6 sečí, to si snad děláte srandu, jak to má stačit???? Jen by mě zajímalo, jestli bydlíte v rodinném domě a jestli ano, tak jestli si tam do září budete sekat 4krát, popřípadě 6krát ???? To mi hlava nebere!!!!!!! A můžu vám říct, dnes jsem přišel po práci domů, před bytovkou Na Lani 226, je to posekané, ale takovým způsobem, že by to krávy lépe posekaly……. Nebylo by rozumné tuto četnost navýšit, alespoň 2 násobně??? Vím, určitě mi odepíšete, že o všem rozhodují finance, ale jestli chcete, aby město alepoň trochu hezky vypadalo, tak tohle je NUTNOST!!!!

  • Dobrý den, čtyři seče za rok je standard pro parkový trávník. Ještě v nedávno minulé době (kolem roku 2000) byly ve městské sídlištní zeleni prováděny pouze 2 (případně 3) seče, přitom stížností bylo méně. Nejsledovanější jsou první dvě seče, protože tráva roste na jaře nejrychleji a v celém městě samozřejmě najednou. Pozornost věnujeme dětským hřištím, kde jsou seče častější.
   Pokud jde o kvalitu sečí, ne vždy jsme s ní spokojeni a snažíme se nedostatky v práci řešit s technickými službami, proto děkujeme za upozornění. Příště se můžete i Vy sám obrátit přímo na TSM Nového Jičína, které sečení pro město zajišťují.
   Ing. Olga Kubálková, odbor životního prostředí

 111. Dobrý den
  Chtěla bych se zeptat na dopravní značku označující počátek měta na silnici z Bludovic do Nového Jičína….
  Od značky Bludovice,směr Nový Jičín je značka rychlost 70 a zákaz předjíždění…
  Ovšem značka pro označení města Nový Jičín, po pravé straně před městem nikde není, a řidiči se až téměř u Tonáku,ne-li dál řítí až sedmdesátkou i víc…Pro nás zahradkáře , co parkujeme auta u cesty, vystoupit či nastoupit nebo jen vyjet z příjezdové cesty od zahrádkářské osady je někdy až nebezpečné,z důvodů s jakou rychlosti auta projíždějí!
  Auta a hlavně kamiony tam jezdí rychle,opravdu tam smějí jet touto rychlostí a nebo tam značka chybí??
  Děkuji za odpověd Adámková

  • Dobrý den, pokud před Novým Jičínem dopravní značka označující počátek obce není, tak je to komunikační závada, na kterou upozorníme Správu a údržbu silnic, která je správcem komunikace.
   Bc. Libor Macíček, vedoucí odboru dopravy

 112. Dobrý den,
  chtěl jsem se zeptat, jak je to se sečením trávy, zajíma mě zejména četnost sečení, protože to je opravdu katastrofa a myslím si i ostuda města Nového Jičína nechat si narůst půl metrovou trávu…. Jak asi bude vypadat to sečení, opravdu děs, nezlob te se na mě, děti si nemají kde hrát, protože skoro nejsou ani vidět:-), klíšťaty se to jenom hemží….. a ono se to opakuje rok co rok. Jsem z Loučky, děkuji za odpověď…. a prosím vás, neříkejte mi, že stačí sečení jednou za měsíc……

  • Dobrý den. Sečení trávy na městských pozemcích, které nejsou v nájmu apod., zajišťují Technické služby města Nového Jičína, středisko zeleně. Požadavek města je 4 seče ve veřejné sídlištní zeleni a na místech, na něž se vztahuje obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o ochraně a udržování veřejné zeleně (termíny sečí – do 31.5., 30.6., 15.8., 30.9.). 6 sečí je požadováno v centru města, městských parcích a na zatravněných dětských hřištích. Ostatní městské plochy jsou sečeny 2-3 krát ročně, případně po dohodě či ve vybraných lokalitách až 4 krát.
   V Loučce byla letos první seč provedena jako první z celého města, dnes je termín ukončení první seče. Protože se seče provádí postupně (dělá se takzvané „kolečko“), je nyní Loučka opět první na řadě s druhou sečí (dle posledních informací již byla druhá seč zahájena).

   S pozdravem
   Ing. Olga Kubálková, odbor životního prostředí

 113. Dobrý den, prosím o sdělení kdy poteče voda v kašně ve Smetanových sadech.
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. Od pátku 1. 6. 2017 již voda z kašny teče. Důvodem pozdního spuštění vodotrysku byl technický problém. Přestalo fungovat vodní čerpadlo a nebylo možné zajistit opravu nebo výměnu tohoto čerpadla. Tento typ čerpadla není sériově vyráběn, takže se běžně nedá koupit.
   Po jistých komplikacích se nám podařilo čerpadlo opravit a rozjet. Přes zimní období provedeme předělání systému tohoto čerpadla na jiný, který již bude dostupný.
   S pozdravem
   Slotík Petr, vedoucí střediska místních komunikací, Technické služby města Nového Jičína

 114. Dobrý den, zajímalo by mě proč se nikdo nestará o sečení trávy v Loučce. Už loni s tím byl problém a teď mám zase trávu nad kolena. Pořád si někdo stěžuje na nás pejskaře, že to po nich nezbíráme, ale přitom je tráva vyšší než samotní psi. Já mám malého 10kg psa a ten mi do té trávy vůbec nechce chodit a to nemluvím o přemnožených klišťatech.

  • Dobrý den. Sečení trávy na městských pozemcích, které nejsou v nájmu apod., zajišťují Technické služby města Nového Jičína, středisko zeleně. Požadavek města je 4 seče ve veřejné sídlištní zeleni a na místech, na něž se vztahuje obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o ochraně a udržování veřejné zeleně (termíny sečí – do 31.5., 30.6., 15.8., 30.9.). 6 sečí je požadováno v centru města, městských parcích a na zatravněných dětských hřištích. Ostatní městské plochy jsou sečeny 2-3 krát ročně, případně po dohodě či ve vybraných lokalitách až 4 krát.
   V Loučce byla letos první seč provedena jako první z celého města, dnes je termín ukončení první seče. Protože se seče provádí postupně (dělá se takzvané „kolečko“), je nyní Loučka opět první na řadě s druhou sečí (dle posledních informací již byla druhá seč zahájena).

   S pozdravem
   Ing. Olga Kubálková, odbor životního prostředí

 115. Dobrý den, co se týče zničených laviček, tak ty se nacházejí naproti domu Bulharská 9. Na škodu by ale nebylo, kdyby se rovnou zkontrolovaly všechny lavičky na Bulharské ulici.

  • Dobrý den, odbor majetku, rozvoje a investic provedl v dané záležitosti místní šetření a požadavek na opravu laviček zařadil do evidence plánu oprav. Jednotlivé požadavky jsou postupně realizovány prostřednictvím technických služeb města.
   Jana Horáková, odbor majetku, rozvoje a investic

 116. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s provozem „hospůdky“ na Skalkách u  Amfiteátru? Bude tam někdy otevřeno? Za posledních 14 dní jsme tam byli třikrát a pokaždé zavřeno. Dokonce i ted v sobotu, kdy už bylo docela příjemné jarní počasí a akce pro děti a dle mého odhadu možná i tisíc lidí! Děkuji za odpověď Olivová

  • Dobrý den, nájemce bufetu letos požádal o prodloužení nájemní smlouvy a Rada města mu vyhověla. Nájemce však nakonec odmítl zařízení provozovat a nájemní smlouvu ukončil. Městské kulturní středisko Nový Jičín aktuálně hledá zájemce, který by zajistil optimální využití těchto prostor.

 117. Dobrý den, je nějakým způsobem (vyhláškou apod.) omezen na území Nového Jičína omezen hluk o nedělích a státních svátcích? Konkrétně se mi jedná o sekání trávy. Děkuji za odpověď

  • Dobrý den, ačkoliv byla v minulosti problematika hluku opakovaně diskutována a byly zvažovány výhody a nevýhody regulace v této oblasti, právní předpis zatím městem vydán nebyl.
   Pěkný den přeje
   Ing.Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí

 118. Dobrý den, po stavebních prací na ulici Bulharská (resp. 9,11,13) zůstaly na některých místech hromady sutě – blíže k ulici Křížkovského nám., mezi kterými jsou i ostré předměty, o které by se mohly pořezat děti hrající si poblíž na hřišti. Dále jsou u těchto domů neupravené trávníky, všude plno bláta, kamenů, (odpadků) atd., bylo by dobré to kolem domů trochu poupravit – vysadit novou trávu, či jinou zeleň. Po stavebních prací zůstala v příšerném stavu i příjezdová cesta vedoucí k Bulharské 13. Na některých místech jsou vyjeté hluboké díry, asfalt je popraskaný, někde vyčnívá, či dokonce chybí, a na cestě se drží plno vody, což je při dešti problém tam vůbec projít. Dále jsou na ulici Bulharská doslova zdemolované lavičky a to hezky už pár let a „město“ s tím nic nedělá. Celkově mi přijde, že se na vzhled a úpravu tohoto sídliště jaksi „zapomíná“, nehledě nedávného zateplení bytových domů…jinak se tu nic neděje.
  Děkuji Vám za odpověď, Doubrava

  • Dobrý den, hromada suti byla odvezena na začátku tohoto týdne a současně byly provedeny terénní úpravy s výsadbou trávy. Oprava příjezdové cesty byla předána technickým službám. Pokud jde o zdemolované lavičky, prosíme o upřesnění místa, kde se nacházejí, abychom mohli zařídit jejich opravu.
   S pozdravem
   Michal Hub, odbor majetku, rozvoje a investic

 119. Dobrý den. Kolega ladik tady měl nedávno dotaz ohledně cyklostezky Koleje. Já bych měl dotaz, či spíže stížnost, ohledně jiné cyklostezky. A to té, co spojuje Nový Jičín a Libhošť. Teď budu psát jen o té části, která spojuje ulici Slezskou po křížení se silnicí č.482. Ten další úsek (do Libhoště) se totiž cyklostezkou vůbec nedá nazvat, protože ten povrch je tam v katastrofálním stavu, a dá se snad pomalu projet jen na speciálním snowbiku. Ale zpátky k té části, která vede napříč polem, a kde soudruzi zemědělci (navzdory deštivému počasí) již intenzivně pracují. Na úseku jsem napočítal cca 3 přejezdy, kde zemědělské stroje přejíždějí cyklostezku napříč. Jeden z těch přejezdů (cca 150m od silnice č. 482) vypadá v těchto dnech tak, že je na něm 5-10cm vrstva bláta porůznu rozježděná cyklisty. Zejména ve směru do NJ je tato část nesmírně nebezpečná, protože je to svažující se úsek. Nevím, ale snad u nás platí zákony o tom, že ten kdo znečistí veřejnou komunikaci, ji musí taky neprodleně očistit !! Dále by byla vhodná domluva se zemědělci na jedinečných přejezdech, a tyto úseky označit na cyklostezce z obou stran informačními značkami o nebezpečném místě. Tím ale nesnímám z nich (zemědělců) povinnost, tyto místa alespoň zhruba očistit (lopatou).

  • Dobrý den, Váš podnět projedná se zemědělci odbor majetku, rozvoje a investic. S dojednaným řešením Vás seznámíme.

   Dobrý den, Ing. Michaela Mrklovská z odboru majetku, rozvoje a investic oslovila zástupce zemědělských družstev AGPK Sedlnice a VFÚ Šenov u Nového Jičína, kteří mají obhospodařování přilehlých polností na starosti. Oba subjekty přislíbily, že se budou snažit podobným situacím vyhnout a poučí pracovníky o nutnosti udržování cyklostezky v čistotě.

 120. Dobrý den, je to již zhruba tři týdny co jsem uhradil platbu za odpady 2017 na pokladně Měú .Dnes jsem zjistil, že nám byla vyvezena pouze polovina popelnice.Znamená to že jsem zaplatil málo?Nebo nám budete polovinu vracet?děkuji za reakci bečák

  • Dobrý den, bohužel jste nenapsal, na jaké adrese se popelnice nachází. Obecně lze ale říci, že je obsluze popelářského vozu z bezpečnostních důvodů zakázáno přehrabovat odpad v nádobách, takže pokud do ní vložíte odpad, který se vzpříčí o stěny nádoby (nejčastěji větve, které do směsného komunálního odpadu stejně nepatří), obsah při výsypu popelnice „vzhůru nohama“ nevypadne. Je tedy třeba obsah nádoby zkontrolovat a uvolnit, aby při příštím výsypu vypadl celý.
   Děkuji.
   Ivan Junášek, Technické služby města Nového Jičína,

 121. Dobrý den. Nový Jičín 12.4.2017
  Mám dotaz na cyklostezku, kde byl vybudován pěší přístup na rybník – (bývalé městské koupaliště).
  Na pozemku rybníku se staví kovová konstrukce, pravděpodobně nové posezení a občerstvení,
  u kterého bylo přerušeno oplocení a postavena branka včetně přístupové dřevěné lávky ze strany cyklostezky.
  Kdo tuto drobnou stavbu v četně lávky povolil a jakým způsobem to budete řešit.
  Cyklostezka není pro pěší, kteří si budou vybudovaným přístupem krátit cestu.
  Děkuji za odpověď
  Ladik

  • Dobrý den, žádná opatření ve věci uvedené v dotazu stavební úřad nevydával. Během příštího týdne situaci na místě prověříme a v případě porušení stavebního zákona budou ze strany stavebního úřadu zahájeny příslušné správní úkony.
   S pozdravem Ing. Kateřina Riedlová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

 122. Dobry den. Denne vidim na skolnim hristi ZS Komenskeho 68 a 66, ze na plose, ktera ma slouzit detem pro vyuku telecviku popr.micovych her ap., ze tam obyvatele sidliste Riegrova ulice a prilehleho okoli venci psy. Neda se s tim neco udelat? Na hristi u  ZS Jubilejni nebo Dlouhe si to nikdo nedovoli! V cem je problem? Je to hnus. Deti zakladnich skol sportuji mezi vykaly od psu a evidentne to nikomu nevadi.

  • Dobrý den,
   problematiku venčení psů řešíme často a na různých místech Nového Jičína. Samozřejmě je volný pohyb psů na ploše hřiště a oploceném okolí zakázán. Informaci předám rajónovému strážníkovi, který se této lokalitě bude více věnovat. Přivítáme i případné oznámení občanů, že tam k takovému venčení právě dochází. Na nástěnky domů na ul. Riegrové a Nábřežní dodáme informaci o tom, že je zde zákaz venčení psů.
   S pozdravem
   Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie

   Dobrý den,
   bohužel máte v mnohem pravdu a věřte, že ředitelé obou zmiňovaných škol na ulici Komenského vedou dlouhodobě „boj“ s neukázněnými majiteli psů. V minulosti se celý areál oválného hřiště několikrát oplocoval, abychom zamezili vstupu jak pejskařům, tak mládeži, která svým chováním ve večerních hodinách ničila zejména pískoviště. Bohužel po velmi krátké době obyvatelé z přilehlých ulic rozplétali pletivo z důvodů krácení své cesty směrem do centra města. Dokonce jsem měli žádost obyvatele sousední ulice o vybudování schůdku od sídliště ke hřišti, protože když si krátí cestu přes sportovní hřiště, břeh je kluzký.
   Do budoucna doufáme, že se podaří získat městu finanční dotace na revitalizaci sportovních ploch a vybudování oplocení, které by odolalo poškozování.
   Ing. Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

 123. Dobry den. Prosim o sdeleni, zda planujete upravu, zatepleni domu na ulici Revolucni 36. Pokud ano, v jakem rozsahu a kdy? Dekuji za odpoved.

  • Dobrý den. Město Nový Jičín plánuje v roce 2017 nejen zateplení, ale také opravu balkónů bytového domu na ul. Revoluční 36. Tato investice ale pravděpodobně proběhne jen v tom případě, pokud město na tuto akci získá dotaci. V současné době se připravuje podání žádosti o dotaci a podle toho, kdy se dozvíme výsledek dotačního řízení, začne oprava tohoto bytového domu.
   Ing. Hana Vaňková, vedoucí bytového odboru

 124. Dobrý den, zajímalo by mne, jestli svoz popelnic do domácnosti, na které teď město vypsalo anketu, bude nějak zvlášť zpoplatněn nebo to bude v rámci současného poplatku za odpady. Myslím si, že je to podstatná otázka při rozhodování a nikde jsem nenašla tuto informaci. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Ano, služba bude v případě zájmu občanů bezplatná. Jedná se o předběžný zájem, kdy následně po vyhodnocení ankety budeme vědět více.

 125. Dobry den,kdy se budou rozmistnovat kontejnery na ostrihane kere,zahradkari jsou v plnem nasazeni po zime,ale kontejnery nikde.Bylo by mozne je uz davat drive?dekuji Jarous

  • Dobrý den, tato informace byla již zveřejněna na webových stránkách města Nového Jičína v sekci aktuality a odpadové hospodářství. První svoz hnědých kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad bude zahájen dne 10. 4. 2017. Před tímto termínem dojde s předstihem k přistavení nádob na určené lokality.

 126. Dobrý den,
  chci uhradit jednorázovým příkazem k úhradě poplatek za pejska na tento rok,
  ale nemohu nikde najít údaje k platbě.
  Můžete mi je zaslat ? Děkuji.
  S pozdravem
  Miluše Petkovová,DiS.
  Svatopluka Čecha 40
  74101 Nový Jičín

  • Tazatelce byly údaje k platbě zaslány neprodleně emailem.
   Obecně platí, že termín pro zaplacení je 31. 3. 2017 (roční sazba i 1. splátka pololetní sazby). Poplatek lze uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Nový Jičín, poštovní poukázkou typu A, anebo bankovním převodem na č. účtu 19-326801/0100. Variabilní symbol i částka k zaplacení je stejná jako v roce 2016. V případě nejasností kontaktujte finanční odbor, úsek pohledávek, tel. 556 768 383.

 127. Dobrý den,
  mám dotaz, jakým způsobem se řeší otázka divokých holubů na náměstí a v MPR v době, kdy vypukla ptačí chřipka a jsem přesvědčen, že se to týká i našeho města, tedy Nového Jičína. Řadu let poslouchám, že jsou příjimáná různá opatření, ale nějak se ti holubi množí a dokladem jsou hejna holubů na náměstí a nesčetné stopy jejich výkalů jak na zemi, tak i na fasádách domů. Existují v jiných městech např. odchyty a následná likvidace tohoto ptactva, které není zcela jistě okrasou našeho náměstí a MPR. Někde to jde a u nás zřejmě to nejde a nebo snad nechceme?

  • Město Nový Jičín se problémem holubů zabývá intenzivně a dlouhodobě:
   Město Nový Jičín dlouhodobě vynakládá značné finanční prostředky na odchyt holubů, přičemž poslední odchyt byl proveden v r. 2016. Každý odchyt musí být prováděn odbornou, akreditovanou firmou v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 S. na ochranu zvířat proti týrání (v platném znění). V minulých letech nechalo město na náměstí instalovat stacionární plašič, vlastní mobilní plašičku, kterou půjčuje a v minulosti zakoupilo několik párů sokolů (sokol loví nejen pro potravu ale i pro zábavu).
   Město Nový Jičín rovněž zadává namátková vyšetření holubů odchycených ve městě Státnímu veterinárnímu ústavu Olomouc, přičemž v posledních letech nebylo u těchto holubů zjištěno závažné onemocnění.
   Odstranění případných hnízd a vyčištění znečistěných částí budovy, parapetů a fasád způsobených holuby je plně v kompetenci a na náklady vlastníka objektu, stejně tak i případná instalace přípravků proti nasedání holubů (hroty, sítě, struny, gely…) na římsy, parapety, ozdobné prvky fasády apod.

 128. Dobrý den. Chci se zeptat, zda je možno na ulici Nerudova před domy č. 1,3,a 9 zajistit parkování jen osobám zde bydlícím, např. rezidentními kartami. Parkoviště je přes týden neustále plné a když někdo přijede z práce nebo nákupu, nemá kde zaparkovat. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,
   zajistit parkování před domy Nerudova 1,3 a 9 jen pro osoby zde bydlící nelze. Současné uspořádání parkoviště nevyhovuje požadavkům normy pro prostorové uspořádání parkovacích stání. Umístit dopravní značení lze až po vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu a vydání stanovení odborem dopravy MěÚ v Novém Jičíně. V případě legalizace parkoviště dopravní značkou by došlo vzhledem k nutnosti dodržení rozměrových norem k výraznému úbytku parkovacích míst.

 129. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč není ráno kolem cca 6:30 nějak ošetřena komunikace na ulici Hřbitovní, kolem základní školy a také ul. Štefánikově? Dostat se dneska do práce bylo hodně nebezpečné hned po příjezdu do NJ, jelikož projíždím více obcemi určitě šla tato sněhová nadílka zvládnout lépe. Sněžení bylo hlášeno. Nejednalo se o překvapení. Je tedy nějáký důvod pro neodklizení sněhu v tomto úseku? Děkuji za odpověď.

  • Omlouváme se všem občanům, v uvedených dnech byla údržba v celém městě na horší úrovni. Údržba je rozdělena podle rozpisů do jednotlivých rajónů. Tyto rozpisy jsou součástí pokynů pro řidiče Technických služeb města Nového Jičína. Doufáme, že se v dnešních dnech, kdy pominula kalamita, se již úklid města dostal do normálu. Ještě jednou se omlouváme. S pozdravem Ing. Tomáš Hrňa

 130. Dobrý den, asi před 3 lety jsem navrhnul umístění zrcadla na křiživatce ulic Máchova a U Jičínky, protože ze směru od kruhového objezdu u tzv. Žilinského mostu není do Máchovky vidět. Bylo mi odpovězeno, že se návrh bude řešit. Zatím nic.

  • Dobrý den.
   Umístění dopravního zrcadla do křižovatky ulic U Jičínky a Máchova bylo projednáno v komisi dopravy s tímto závěrem: komise dopravy nedoporučuje umístění zrcadla, neboť rozhledové poměry v křižovatce jsou dostatečné.
   Na základě výše uvedeného město zrcadlo umísťovat nebude.

 131. Dobrý den,
  chtěl bych zaplatit poplatky za komunální odpad převodem na účet města. Jaké údaje mám zadat za variabilní symbol atd. Děkuji za odpověď

  • Dobrý den,
   pro stanovení variabilního symbolu potřebujeme znát identifikační údaje poplatníka – jméno, příjmení a alespoň datum narození. Tyto údaje stačí zaslat na email ilangerova@novyjicin-town.cz, popř. zpiterakova@novyjicin-town.cz a následně je možné dotazovateli zaslat jeho variabilní symbol.

 132. Dobrý den,neuvažuje město v budoucnu zařídit fond proti živelním pohromám?Jednou za čas tady máme povodně a jiné neštěstí tak by nebylo na škodu založit účet kde by občané mohli dobrovolně zasílat finanční příspěvky a finance průběžně využívat na pomoc novojičinským občanům při katastrofě způsobenou přírodou.Děkuji a pěkný den přeji p.Prokop

  • Dobrý den. Město Nový Jičín aktuálně nezvažuje založení fondu proti živelných pohromám, neboť máme za to, že lidská solidarita se projeví vždy, když jde o nějakou konkrétní situaci a konkrétní občany, kteří potřebují pomoci. Jednoduše řečeno, když je pomoc adresná. Zřídit veřejnou sbírku nyní, kdy naštěstí k žádné živelné pohromě či jiné nepříjemné situaci nedochází, by asi nemělo přílišného efektu. Pokud by se něco nenadálého stalo, město by ihned, kromě jiné pomoci, nabídlo i vyhlášení veřejné sbírky.

 133. Dobrý den,
  rád bych se zeptal zda není možnost u přechodu pro chodce u Medcentra udělat žlutou čáru.
  Vím, že MP či PČR situaci občas řeší, ale bohužel marně, snad denně tam stojí auto – nejenže není dobře vidět z pozice chodce, ale hlavně není vidět z pozice řidiče.
  Žlutá čára je dle mého skromného názoru účinnější než občasná kontrola.

  Děkuji za info

  • Dobrý den.
   Váš požadavek byl zařazen k projednání v komisi dopravy v měsíci lednu.
   Výsledek projednání zde bude zveřejněn.

 134. Dobrý den,

  zajímalo by mne zda se plánuje rekonstrukce chodníku na ulici Bohuslava Martinů.
  Současně upozorňuji na dost nevhodný sloup pouličního osvětlení přímo uprostřed chodníku na této ulici u vjezdu mezi školou EDUCA a obchůdkem pro děti. Často zde jezdím s velkým kočárkem a vždy se nestačím divit, kdo mohl takto inteligentně sloup umístit.

  Současně by mne zajímalo, zda se plánuje rekonstrukce chodníku na ulici Bezručova po pravé straně ve směru na Žilinu. A také chodník před praktickou školou na ulici Sokolovská 45.

  Předem děkuji za informaci

  • Dobrý den.
   Rekonstrukce chodníku na ul. B. Martinů – ano, plánujeme rekonstrukci tohoto chodníku. V místě stožáru veřejného osvětlení dojde k rozšíření chodníku. Přemístění sloupu by bylo technicky a finančně náročné.
   Co se týká ulic Bezručova a Sokolovská, v letošním roce jejich rekonstrukci neplánujeme, ale zahrneme je do plánu oprav na další rok.

 135. Dobrý den,
  chtěl bych se optat zda je ze strany města možné řešit „bordel“ na ulici Žižkova 33 a současně vzadu menší oplocený plac naproti firmy Apjar. Jedná se o téměř centrum, ne-li přímo centrum, kousek od památkové zóny, ne-li přímo v ní. Majitele neustále potkávám s vozíkem, kde tahá bordel, který shromažďuje.

  Je tohle opravu normální? A opravu nejsou žádné páky, jak tohle řešit?

  Děkuji za info

  • Dobrý den, děkujeme za upozornění. Problematika je v současné době s majitelem pozemků řešena. Majitel byl vyzván k odklizení, a to v termínu do 30. 4. 2017. V případě, že nedojde k provedení alespoň částečnému úklidu tak, aby pozemek nenarušoval vzhled obce, bude věc předána odboru správních činností.

 136. Dobrý den, chtěla bych podat stížnost ve věci týkající se hrubého znečištění příjezdové cesty bahnem na ulici Potoční v Žilině u Nového Jičína. Cesta je natolik znečištěná, že si na vlastní pozemek vnášíme nánosy bahna na botech ( není možno vyjít z vlastního domu např. v kozačkách, semišových botech apod. z důvodu zničení bot bahnem). Chtěla bych se dotázat, jak v této věci mohu dál postupovat, aby došlo k odstranění bahna a vyčištění této komunikace????
  Děkuji Vám za odpověď, s pozdravem Jitka Šnerchová, email: jitka.fitneska@post.cz, mobil: 724 918 649.

  • Dobrý den,
   při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti komunikace, musí ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést tuto komunikaci do původního stavu, nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi této pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu.
   Zjistíte-li znečištění komunikace, pokuste se zapsat registrační značku vozidla a neprodleně kontaktujte Městskou policii.

 137. Zaujala mě odpověď Ing. Bártkové:
  Ing. Eva Bártková napsal:
  12.12.2016 (9:38)
  Dobrý den,
  Výsadba stromů proběhla v rámci projektu IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) a dodavatel vysadil v některých lokalitách stromy sice požadovaného druhu, použil však nevhodné kultivary. V rámci reklamace, kterou město Nový Jičín uplatnilo prostřednictvích svých odborných pracovníků, jsou nyní zdarma dodavatelskou firmou vyměňovány stromy, které neodpovídají uzavřené smlouvě a jejichž velikost by v budoucnosti vzhledem k okolní zástavbě činila obtíže.

  Nám mlátí do oken „náletová“ bříza, která nikoho nic nestála a přes několikaleté úsilí je stále zamítavé stanovisko k jejímu odstranění. Mj. je svým vzrůstem nebezpečná okolí, má vybočený kmen, zasahuje do profilu chodníku, ničí chodník kořenovým systémem atd.
  A ještě jeden dotaz, proč nebyly stromy odstraněny hned po výsadbě? Co dělal dozor? Jak proběhla kolaudace?

  • Dobrý den.
   Při realizaci akcí koncepční regenerace sídlišť se město snaží výhledově předcházet problémům.
   V případě IPRM v lokalitě Vančurova, Mendelova nebyl dodržen projekt sadových úprav, město trvá na dodržení projektu, proto byla uplatněna reklamace.
   Ing. Olga Kubálková, správce městské zeleně, odbor životního prostředí

 138. Zajímá mě, proč byly odstraněny stromy na ulici Mendelova 20 – 24, které tam byly asi před rokem vysazeny.

  • Dobrý den,
   Výsadba stromů proběhla v rámci projektu IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) a dodavatel vysadil v některých lokalitách stromy sice požadovaného druhu, použil však nevhodné kultivary. V rámci reklamace, kterou město Nový Jičín uplatnilo prostřednictvích svých odborných pracovníků, jsou nyní zdarma dodavatelskou firmou vyměňovány stromy, které neodpovídají uzavřené smlouvě a jejichž velikost by v budoucnosti vzhledem k okolní zástavbě činila obtíže.

 139. Dobrý den,

  jako rezident ulice K Nemocnici 40, chci požádat o akutní řešení parkování pro rezidenty v této ulici. Žádám o vydání rezidentní karty a určení parkovacích míst, kde můžeme parkovat. Popřípadě vyznačení rezidentních zón apod. Modernizováním bytů a podporou města v osidlování centra města, došlo ke zvýšení počtu obyvatel této ulice a důsledkem je parkování na této ulici, protože parkování na Derkové jako rezidenti nemůžeme využívat a parkování pod Gábi je pro rezidenty neustále plné. Parkování v ulici K nemocnici je nyní také zakázáno, jelikož tam je (pár dní) značka zákaz stání v celém úseku. O řešení parkování jsem již žádala před 2 lety, kdy mi nebylo vydáno rezidenční parkování z důvodu toho, že nemám trvalé bydliště na Derkové a nemožnost zaparkovat s autem dpoledne mezi 2 – 6hod. Bohužel od té doby se nic nezměnilo, naopak ještě zhoršilo. S odpovědí, že se to bude řešit se bohužel nespokojím, jelikož jsem tuto odpověď dostala již dřív. Prosím o popis základního postupu, kdo, kdy a jak se bude tato situace řešit. Děkuji za ochotu předem.

  • Vážená paní,
   parkování na ulici K Nemocnici není možné. Rezidentní karty jsou vydávány pouze při splnění podmínek Nařízení města č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín. Parkovat bez omezení lze v docházkové vzdálenosti na vymezených úsecích ulic Husova a Slovanská. Na ulici Derkova můžete také parkovat. Režim zvýhodňující rezidenty platí v po – pá od 6:00 do 18:00, mimo uvedený čas je parkování rovněž bez omezení.
   V současné době oddělení investic projekčně připravuje rozšíření parkoviště na ul. Revoluční pod DPS. Mělo by zde vzniknout až 32 parkovacích míst.
   Petr Zdráhal dipl.tech.
   referent oddělení majetku a komunálního hospodářství

 140. Dobry den. Chtela bych se zeptat jaka smes koled hraje na namesti. Dekuji zaodpoved

  • Dobrý den.
   Z městského rozhlasu, umístěného na budově radnice hrají koledy, které jsou sehrány na nocič z různých CD s vánočními koledami. Doba, kdy koledy během dne na Masarykově náměstí v Novém Jičíně hrají schválila Rada města Nového Jičína. Během konání kulturních programů v rámci Vánočního jarmarku 2016 koledy pouštěny nebudou.
   S pozdravem
   Bc. Iva Pollaková, referent, odbor školství kultury a sportu

 141. Dobrý den,
  mám dotaz. Připadá Vám normální, aby druhý advetní týden nesvítil vánoční strom na náměstí a v sobotu odpoledne byla většina stánků zavřených? Když v okolních městech to už vánočně žije dva týdny. Rovněž palety, které kotví podium nepůsobí moc vánočně.

  • Vážený pane,

  • Palety opravdu nepůsobily vánočně, vzhledem k instalaci podia. Toto mělo být dokončeno v pátek tj. 2.12. ale protože byl obrovský vítr tak z hlediska bezpečnosti se práce přerušily a dokončily se až v neděli tj. 4.12. Dnes tj. 5.12 jsou již ze zátěžových palet naaranžovány „vánoční dárky“. Takže všichni se snaží, ale počasí poručit naštěstí neumíme. Pro nás pořadatele je bezpečnost nejdůležitější.
  • V našem městě se již stalo tradicí, že vánoční strom rozsvěcují děti na krásné kulturní akci u příležitosti „Dne s Mikulášem“. Všechny děti v mateřských školách se zároveň učí písničky, které si zazpívají dopoledne u vánočního stromu, přivítají se s čerty, anděly a Mikulášem. Každoročně v podvečer přijdou celé rodiny s dětmi, aby po krátkém programu společně rozsvítily strom. Dle sdělení paní ředitelek z MŠ je všemi téměř 700 dětmi tato akce velmi vítána a děti mají spojeného Mikuláše s rozsvícením novojičínského stromu. Každé město si vytváří své tradice a zvyky. Advent na malém městě určitě nebude tak bujarý jako ve velkých městech, ale čím víc se blíží k vánoční době je kulturní program na náměstí bohatější a zajímavější. V programu je cca 25 kulturních akcí.
   Zájem dětí a novojičínských každoročně sledujeme a vyhodnocujeme tak, aby to byly akce pro lidí a né jen pro termín v kalendáři.
  • Rada města odsouhlasila Organizaci Vánočního jarmarku 2016 na svém jednání 26.10.2016, termín konání Vánočního jarmarku od 1.12. do 23.12.2016.
   Město Nový Jičín nemůže stanovit takové podmínky pro prodejce, jako jsou např. sankce za nepřítomnost prodejce v prodejním zařízení, za kterých by o prodej na Vánočním jarmarku v NJ nebyl z řad prodejců zájem a ani by takovouto sankci ve smlouvě nepodepsali, bohužel není mnoho prodejců s vánočním zbožím, za to vánočních jarmarků je v celé ČR mnoho, už i velká obchodní centra pořádají vánoční jarmarky.
   Prodejci mají stanoven začátek a konec prodejní doby tj. od 8:00 do 22:00, po kterou mohou prodávat, Město NJ nenese odpovědnost za nepřítomnost prodejce v prodejním zařízení.
   Prodejci uzavírají smluvní vztah z Technickými službami, jedná se o pronájem prodejního zařízení, kde jsou prodejci již sankcionováni za poškození prodejního zařízení.
   Město NJ nemůže prodejci garantovat kupní sílu a návštěvnost.
   Každý prodejce bude mít na svém pronajatém prodejním zařízení informační cedulku se svou otevírací prodejní dobou.
  • S pozdravem
   Mgr. Radka Bobková, MBA, vedoucí organizační složky, Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
   Ing. Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru, odbor školství, kultury a sportu

 142. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na novou výstavbu panelového domu na ulici Dlouhá…zda budou byty na prodej a pokud ano, tak koho mám v případě zájmu kontaktovat..Děkuji a přeji hezký den M.F.

  • Dobrý den,
   Město Nový Jičín není investorem těchto bytů, proto Vám nedokážeme poskytnout žádné relevantní informace.
   Přeji hezký den
   Ing. Hana Vaňková

 143. Dobrý den. dne 17. 10. 2016 Městské kulturní středisko uveřejnilo článek na stránkách města, že je z důvodu havarie na elektroinstalaci uzavřena Městská knihovna. Teprve dnes to je 20. 10. jsme si mohli přečíst, že tam i hořelo. Proč o tom nikdo obyvatele neinformoval. Vždyť ta vila byla nedávno z venčí opravena. Nevěřím, že ten požár chtěl někdo zamlčet. Libor Milík

 144. Dobrý den,
  potřebuji doklad „Rozhodnutí o přiznání rodičovského příspěvku“. Je možné jej poslat na email?
  Děkuji J.K.

  • Dobrý den, řízení a výplata dávek státní sociální podpory (mezi něž se řadí i rodičovský příspěvek) je kompetenci Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Ostravě, kontaktní pracoviště Nový Jičín, Tyršova 140/5, Nový Jičín . Prosím, svůj požadavek adresujte tam.
   Mgr. Daniela Susíková, odbor sociálních věcí

 145. Dobrý den,
  jakožto předseda SVJ Luční 911/12 jsem byl upozorněn majiteli na obtěžující chování nově přistěhovaných romských spoluobčanů, kteří si z přilehlého parkoviště vytvořili opravnu aut.
  Roztahují se přes parkoviště, jsou schopni i na několik hodin zablokovat příjezdovou cestu k domu. Při tůrování motoru jdou z jejich aut mraky smradlavého dýmu, nemluvě o vzniklém kraválu. Při upozornění na toto jednání byli arogantní a vulgární.. Toto chování je pro majitele na ulici Luční a také přilehlých rodinných domů velmi obtěžující a míra trpělivosti již přetekla.
  Chtěl bych se proto touto cestou zeptat, zda popsané chování nějak popsáno ve vyhlášce města, případně jak situaci efektivně řešit? Bohužel celkový komfort bydlení se v této lokalitě za poslední rok výrazně zhoršil, proto je také jedním z urgovaných požadavků majitelů zabezpečit častější kontroly strážníků MP.
  Děkuji za zpětnou informaci , předseda SVJ Luční 911/12 Bc. Ivo Musil

  • Dobrý den. Váš podnět byl předán řediteli městské policie. Pokud problémoví nájemníci bydlí v městských bytech, zasílejte stížnosti, budou-li v budoucnu nějaké, také na bytový odbor města na Divadelní 1. A volejte i strážníky. Protokoly a Vaše stížnosti mohou být podkladem k tomu, aby bytový odbor města problémovým nájemníkům neprodloužil smlouvu.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

  • Dobrý den,
   ze strany MPNJ jsou již činěny kroky, aby jsme případy zadokumentovali a při zjištění přestupků je řešili. V oblasti se již pohybuje a i dále bude častěji pohybovat rajónový strážník.
   S pozdravem
   Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie

 146. Dobrý den. Je krásné, že máme nejhezčí náměstí, ale zamyslel se měkdo nad tím jak se na tom náměstí odpočívá? V parném létě si nemáte kam sednout do stínu.Ve městech bylo dobrým zvykem výsadba stromů a v jejich stínu byly lavičky. Ne tak jako v Novém Jičíně. Je to sice moderní, ale pro lidi je to v létě kamenná rozpálená plocha bez užitku. A náměstí je především pro lidi. Kleinová

  • Ing. Olga Kubálková, správce městské zeleně, odbor životního prostředí napsal:

   Dobrý den. Před rekonstrukcí náměstí v Novém Jičíně proběhla anketa, ve které se občané vyjadřovali k jednotlivým studiím rekonstrukce. Různé varianty počítaly v různé míře s výsadbou stromů a zeleně na náměstí. Přestože odbor životního prostředí podporoval posílení prvků zeleně právě z mikroklimatických důvodů (doložili jsme i historické fotografie se stromy na náměstí), tehdejší vedení města zohlednilo odborné názory územního plánování a vyjádření památkářů, kteří se shodli, že z historického hlediska zeleň (stromy) na novojičínské náměstí nepatří.
   V komentářích ankety o nejhezčí náměstí se lze dočíst, že hodnotící komise – architekti považují také truhlíky na našem náměstí za cizorodý prvek.
   Ing. Olga Kubálková, správce městské zeleně, odbor životního prostředí

 147. Dobrý den,
  reaguji na vaši odpověď ze dne 30.8. týkající se prací na Jubilejní ulici.Je už 8.9. a  v tuto chvíli a nejen toto dopoledne se na osvětlení nepracuje,je to stále ve stejném stavu,výkopové práce nejsou ukončeny,parkovat se tu nedá .Kde je tedy problém?To si město nekontroluje práce,které zaplatí,zda jsou dodrženy termíny?
  Děkuji.

  • Dobrý den,
   termín ukončení stavby je 18.9.2016. Větší část stavby je v současné době dokončená.
   Ing. Blanka Zagorská
   odbor majetku, rozvoje a investic

 148. Dobrý den

  Chtěl bych poprosit o prořezání keřů a ořez stromů (topolů) za domem Bohuslava Martinů 22. V keřích nacházejí nocleh pochybné existence. Větve stromů padají a jsou nebezpečné jak pro auta na parkovišti tak lidem. Těmito opatřeními chci předejít problémům města a ochranu spoluobčanů.

  Díky předem za odpověď
  Pospíšil Jakub

  • Dobrý den. Podnět byl předán odboru životního prostředí, Ing. Olze Kubálkové, k řešení. Ta ve čtvrtek 15.9. provede na místě šetření.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

  • Dobrý den. Zde je vyjádření Ing. Olgy Kubálkové z odboru životního prostředí:
   Stromořadí topolů na ul. B.Martinů je významným krajinným prvkem. Výhledově se plánuje rekonstrukce aleje – výměna topolů za dlouhověké stromy. V letošním roce provedeme odstranění keřového podrostu (cca 5m délky), odstraníme suchou spadenou větev a provedeme bezpečnostní ořez suchých větví vybraných stromů ve špatném zdravotním stavu. Tento úkol byl zadán technickým službám, kteří ho zařadí do plánu práce.
   Ing. Olga Kubálková, správce městské zeleně

 149. Dobrý den. Navštívil jsem v sobotu výstavu v Novém Jičíně na radnici města – Děti a Hücklovy vily. Zajímavá výstava s hezkými hračkami, ale zaujala mne jedná věc. Všude jsou popisky jak u vil tak u mužských a ženských postav, ale chybí popisky u dětí. Nevím jestli historici tyto postavy neznají, anebo je v tom něco jiného. Takhle se tam mohly dát i jiné neznámé děti. Libor Milík

  • Dobrý den,
   fotografie dětí, poprvé prezentované veřejnosti, jsou z fondu Muzea Fojství v Kopřivnici. Fotografie rodiny Hückel se nachází v podsbírce z toho důvodu, jelikož rodina Hückel byla spřízněna s rodinou Schustalů, zakladatelů dnešní Tatry Kopřivnice.
   Popisky jsme nedávali z důvodu absence badatelského zpřesnění jednotlivých jmen. Kupř. v rámci fotografie, kde je Otto a Angelina Hückel na dřevěném koníkovi, se může v rámci rozvětvené rodiny jednat o celkem čtyři dětské příslušníky. Snad bude v budoucnu na to čas tyto fotografie zpřesnit. U dospělých osob proběhlo badatelské ověření v roce 2009 v rámci přípravy projektu …A utlučem je čepicema!!!, ze kterého vzešel i katalog.
   S pozdravem
   Radek Polách
   zástupce ředitele
   Muzeum Novojičínska

 150. Dobrý den,
  tento dotaz nebo připomínku jsem zaslal přibližně před rokem , ale situace ohledně přejezdu kamiónu po ulici Hřbitovní se nezlepšila ,ale zhoršila . Denně se nás ptají na cestu řidiči ,kteří do ulice vjedou a pak zjistí ,že jsou v zákazu ,ale většina tímto zákazem normálně projíždí. Dnes opět jeden couval do kruhového objezdu . Ve většině měst jsou informační tabule pro DHL ,tak nevím proč tomu tak není u nás.

  • Dobrý den. Se společností DHL vedlo město jednání o umístění naváděcích cedulí. DHL však nemá zájem financovat naváděcí systém. Město jako takové může omezit projíždění kamiónů po ulici Hřbitovní zákazovým dopravním značením, což také udělalo. Pokud se tyto zákazy porušují, tak musí jednat Policie ČR. Podnět předáme také městské policii.

   Bc. Libor Macíček, vedoucí odboru dopravy

 151. Naproti domu Na Lani 228 je umístěn kontejner na oděvy Nadace Sova. Je přeplněný minimálně týden a vedle leží hromada oděvů, které svými výkaly znečišťují psi a kočky a možná v noci i potkani. Přes den to rozebírají děti na své hrátky. Jaká je smlouva s uživatelem? Co dělá MP, která denně (alespoň doufám) několikrát prochází?

  • Dobrý den,
   děkujeme za upozornění. Společnost byla vyzvána k mimořádnému vyprázdnění kontejneru, rovněž byl dán požadavek na provedení úklidu v uvedené lokalitě. Kontejnery jsou společností pravidelně vyprazdňovány. V mimořádných situacích bohužel nejsou schopny pojmout veškeré oděvy. Pokud se rozhodne pro uložení textilu větší množství osob a kontejner kapacitně nestačí, pak je nutno počkat, případně odvést oděvy na sběrný dvůr. Uložení odpadů mimo vyhrazená místa je v rozporu s obecně závaznou vyhláškou.
   Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

   Přeji krásný den. U všech kontejnerů postupujeme stejně. Pokud zjistí strážník, že je u nádoby nepořádek, snaží se na místě zjistit původce odpadu a zároveň osobu podezřelou ze spáchání přestupku. Pokud se to nepodaří, tak informuje Technické služby Nový Jičín, které v rámci pravidelného odvozu nepořádek odstraní. Takto bylo postupováno i v ulici Na Lani v Loučce. Rajón strážníka je poměrně velký. Je to nejen území Loučky, ale i ulice Dlouhá, Jubilejní, Sportovní a podobně. Není reálné, aby zde několikrát denně procházel.
   S pozdravem
   Mgr. Jiří Klein
   ředitel městské policie

 152. Dobrý den,
  měla bych dotaz ohledně hlučných pracích na ulici Jubilejní kolem osvětlení,které bylo měněno nedávno.Proč se tady pracuje jen v sobotu od brzkých hodin a v týdnu tu není ani noha?A to nemluvím o tom,že je tu díky omezení velký problém s parkováním.Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. Dosud byly na Jubilejní ulici měněny pouze staré zářivky za světla LED. V současné době se vyměňují nevyhovující zemní kabely a sloupy. Světla LED budou použita původní. Práce probíhají i ve všedních dnech. Větší část prací by měla být hotova do 1.9.2016.
   S pozdravem
   Ing. Blanka Zagorská
   odbor majetku, rozvoje a investic

 153. Dobrý den.
  Ve městě se opravují mnohde zbytečně široké chodníky, které by se daly využít i pro cyklisty. Chystá se vůbec budování cyklostezek uvnitř města? Zatím je to katastrofa.

  • Dobrý den. Máte pravdu, že některé chodníky ve městě jsou opravdu široké. Jde ale především o chodníky v klidových částech – sídlištích, kde je lépe pro cyklodopravu využívat stávající komunikace. Pokud máte na mysli konkrétní chodník, dejte nám tip k zamyšlení.
   S budováním cyklostezek ve městě to z prostorového hlediska není jednoduché, spíše dojde k realizaci cyklopruhů v hlavním dopravním prostoru a umožnění vjezdu do jednosměrek.

   Ing. Michaela Mrklovská, odbor majetku, rozvoje a investic

 154. Dobrý den,

  byla by možnost omezit parkování (např. žlutou čárou) na křižovatce v úseku ulic Myslbekova/Slovanská? V tomto místě běžně parkují auta (na ulici Slovanské) a výjezd z ulice Myslbekova (ze směru „slepé“ ulice) je dost nepřehledný

  děkuji zaodpověď

  Oliva

  • Dobrý den. Podnětem k omezení parkování v křižovatce ulic Myslbekova a Slovanská, ale i dalších, se budeme zabývat. V rámci připravovaného projektu „Cykloopatření na ulici Slovanská“ je uvažováno celou tuto oblast umístit do zóny s dopravním omezením, kde bude platit zákaz stání mimo vyznačená parkoviště a omezení rychlosti na 30 km/h.

   Petr Zdráhal dipl.tech., odbor majetku, rozvoje a investic

 155. Dobrý den

  Měl bych dotaz ohledně údržby chodníků a cest na adrese Bohuslava Martinů 8 – 24. Pár spoluobčanů už to nevydrželo a pustili se do údržby samostatně. Přidají technické služby ruku k dílu?

  Díky za info a pěkný den.

  Pospíšil Jakub

  PS: škoda že na tento web nejdou nahrát fotky, nebo jiné dokumenty.

  • Dobrý den.
   Pracovníci technických služeb již začali plevel na plochách chodníků chemickými prostředky likvidovat. Začínáme od středu města a budeme postupovat k okrajovým částem.
   S pozdravem

   Ing. Václav Bukovský, ředitel Technických služeb Nový Jičín

 156. Dobrý den
  Chtěl bych vás požádat zda jde regulovat nějakým způsobem doprava kamionů přes obec Bludovice. Výrazně stoupl počet kamionů jak přes týden tak o víkendech a většina nedodržuje ani stanovenou rychlost.
  Děkuji předem za odpověď.

  • Dobrý den.
   Tato silnice I. třídy je ve správě Moravskoslezského kraje. Vzhledem k tomu, že dosud není vybudovaná tzv. palačovská spojka, silnice z Palačova do Lešné, jezdí veškerá doprava ve směru na Valašské Meziříčí přes Bludovice. Bohužel neexistuje jiná objízdná trasa, která by dopravu svedla mimo Nový Jičín. Město Nový Jičín se už v roce 2011 připojilo k výzvě za obnovení přípravy stavby palačovské spojky, která byla předána ministrovi dopravy, ministrovi financí a předsedovi vlády.
   S pozdravem
   Vladislava Šustková, odbor dopravy

 157. Dobrý den,všiml jsem si že po revitalizaci krytého bazénu je stále neopravena zed pod terasou před vstupem do restaurace a hotelu???

  • Dobrý den.
   Zeď pod terasou nebyla předmětem revitalizace v roce 2015. Měla by být opravena v letošním roce.
   S pozdravem

   Ing. Blanka Zagorská, odbor majetku, rozvoje a investic

 158. Dobrý den. Mám dotaz proč byly zrušeny starší dotazy a odpovědi. Nedává to smysl. Například na můj poslední dotaz jsem nedostal odpověď. Libor Milík

 159. Dobrý den,
  chtěli jem se zeptat na informace o Vánočních trzích konaných v Novém Jičíně. Měli bychom zájem o pronájem stánku – na koho bychom se mohli obrátit a jaké by byly podmínky účasti.
  Předem děkujeme za odpověď.
  S pozdravem,

  Alena Zachodilová.

  • Název akce: Vánoční jarmark Nový Jičín
   Termín: 1.12. – 23.12.2016
   Místo konání: Masarykovo náměstí
   Pořadatel: Město Nový Jičín
   Organizátor: Návštěvnické centrum Nový Jičín
   Kontaktní osoba: Hana Rolná, DiS., hrolna@novyjicin-town.cz

   Žádosti o prodej můžete zasílat na kontaktní osobu.
   Výběr prodejců je výhradně v kompetenci organizátorů na základě rozhodnutí Rady Města 1629/75/2014.
   Pořadatel si vyhrazuje právo určit max. počet prodejců na každé jednotlivé akci s ohledem na dané téma a program, vyhrazuje si právo určit max. počet prodejců v jednotlivých prodávaných sortimentech.
   Další informace k prodeji budou zveřejňovány postupně.

   Děkuji.
   S pozdravem.
   Hana Rolná, DiS.

 160. Dobrý den,neuvažuje město o vlastních kotelnach v městských domech,a tím se odpojit od dodavatele dalkia,s.r.o,jsou na tento projekt dotace,a uspora až o polovinu,děkují za odpověd.JURA

  • Dobrý den,
   o této variantě Město Nový Jičín neuvažuje, neboť je vlastníkem většiny kotelen a tepelných zařízení ve městě. Společnost Veolia Energie ČR, a.s. je pouze provozovatelem těchto zařízení.

   S pozdravem
   Ing. Hana Vaňková
   vedoucí odboru

 161. Dobrý den chtěl bych pozadat o opravu vytluku na ulici u Hriste 456 uz se o to snažím rok a nějak se to nedaří dekuji Palacký.

  • Dobrý den.
   Váše žádost o opravu výtluku byla předána k řešení cestou Technických služeb města Nový Jičín.

   S pozdravem
   Ing. Michaela Mrklovská, odbor majetku, rozvoje a investic