Kontakt
16.11.2021

Říčku Jičínku v ulici Novosady přemostí nová lávka. Ta stávající, zejména její ocelová konstrukce,  je v havarijním stavu. Město oslovilo tři architektonické ateliéry, aby zhotovily návrhy na podobu nové lávky i její napojení na přístupové komunikace. Odborná komise vybrala návrh ateliéru Blank architekt, s.r.o., který zároveň připraví i projektovou dokumentaci. Ta by se měla zpracovat v příštím roce a následně dojde k samotné výstavbě lávky a revitalizaci jejího okolí.

„Na ateliéry jsme se obrátili proto, abychom získali co nejlepší návrh architektonicko-konstrukčního řešení nové lávky. Součástí našeho požadavku bylo i bezpečnější řešení křižovatky ulic Nábřežní a Novosady, využití mostu pro chodce i cyklisty a jeho nasvětlení. Také jsme chtěli, aby se v rámci  revitalizace okolí lávky zhotovilo nové kontejnerové stání pro odpadní nádoby v Nábřežní ulici a vybudovala asi 50 metrů dlouhá zpevněná stezka pro pěší od ulice Novosady směrem k obchodnímu centru  Tabačka,“ uvedla Lenka Ondřejová z odboru rozvoje a investic na novojičínské radnici.

Vítězné studio navrhlo rozšířit průchod lávky na tři metry, počítá s délkou necelých 41 metrů. Mostek je umístěn o metr výše než ten stávající, aby splňoval požadavky Povodí Odry. „Subtilní a lapidárně tvarovaná ocelová konstrukce svým materiálem odkazuje na historii regionu. Jednoduché konstrukční a technologické řešení bylo zvoleno s ohledem na minimalizaci cenových nákladů a zpřístupnění zakázky co nejširšímu okruhu potenciálních zhotovitelů stavby. Konstrukce má i minimální nároky na údržbu,“ dodala Ondřejová.

Stávající lávka přes říčku Jičínku byla postavena v roce 1984. Revizní prohlídka v prosinci 2019 odhalila, že ocelová konstrukce mostku je v havarijním stavu. Lávka musí být odstraněna a nahrazena novou.

16.11.2021

 

Přílohy:
Návrh č. 1
Návrh č. 2
Návrh č. 3