Kontakt

ADRESA
Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
IČO: 00298212 (Město Nový Jičín), DIČ: CZ00298212
pdf osvědčení o registraci (pdf, 86 KB)

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka, 19-326801 / 0100 (příjmy), 326801 / 0100 (výdaje)

TELEFON
+420 556 768 222 (ústředna)

FAX
+420 556 768 289 (podatelna)

TELEFONNÍ SEZNAM
abecední s vyhledáváním
podle organizační struktury

ELEKTRONICKÁ ADRESA PODATELNY
e-podatelna@novyjicin.cz
(osobní a skupinové e-maily neslouží pro příjem úřední korespondence)

DATOVÁ SCHRÁNKA
ywmb4nc

PODATELNA
budova MěÚ, Divadelní 1, Nový Jičín
pdf Informace o provozu podatelny (pdf, 298 KB)

INFORMACE PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM NA ADRESE SÍDLA OHLAŠOVNY
pdf Informace pro občany s trvalým pobytem na MěÚ (pdf, 144 KB)
pdf Může se stát i Vám (pdf, 255 KB)

ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny úřadu v době nouzového stavu


Vážení občané,
v rámci neustálého zkvalitňování služeb a přístupu zaměstnanců úřadu k občanům jsme připraveni vyřídit vaše záležitosti i mimo úřední dny (pondělí a středa), tzn. také v dalších dnech pracovního týdne.
Zaměstnanci ovšem plní i jiné pracovní povinnosti, jako jsou služební pochůzky, místní šetření, jednání mimo úřad apod., a v tyto mimoúřední dny je nemusíte na pracovišti zastihnout. V tomto případě vaši záležitost s vámi projedná jeho kolega. Pokud máte zájem jednat s konkrétním zaměstnancem, doporučujeme Vám si jeho přítomnost na pracovišti v tyto dny ověřit, popř. si s ním schůzku předem telefonicky nebo e-mailem domluvit.