Telefonní seznam – Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků

 

jménotelefonnáplň prácee-mailmobilsložkaoddělení / úsekulicepodlažídveřeID složky
Bartoň Vladimír, Ing.556 768 236vedoucí odboruvbarton603 488 279Odbor správy majetku- - -Masarykovo náměstí 12216E
Havranová Jana, Ing.556 768 293věcná břemena, prodej majetku městajhavranOdbor správy majetkuÚsek majetkovýMasarykovo náměstí 12213E
Kudělková Veronika, Bc.556 768 293evidence, nájem a prodej pozemků městavkudelkovaOdbor správy majetkuÚsek majetkovýMasarykovo náměstí 12213E
Škapová Iveta556 768 235evidence, nájem a prodej pozemků městaiskapovaOdbor správy majetkuÚsek majetkovýMasarykovo náměstí 12212E
Hanzelková Markéta556 768 235prodej majetku města, výkupy majetkumhanzelkovaOdbor správy majetkuÚsek majetkovýMasarykovo náměstí 12212E
Horáková Jana556 768 388údržba místních komunikací, dětská hřištěhorakovaomiOdbor správy majetkuÚsek komunálního hospodářstvíMasarykovo náměstí 12215E
Paličková Monika556 768 248správce rozpočtu, fakturace, vyhrazené parkovánímpalickovaOdbor správy majetkuÚsek komunálního hospodářstvíMasarykovo náměstí 12214E
Hrňa Tomáš, Ing.556 768 381majetkoprávní záměry, pasporty komunikací a inženýrských sítíthrna604 643 239Odbor správy majetkuÚsek komunálního hospodářstvíMasarykovo náměstí 12215E
Zdráhal Petr, dipl. tech.556 768 248zvláštní užívání místních komunikací, místní úpravy dopravního značení, vyjádření k projektovým dokumentacímpzdrahalOdbor správy majetkuÚsek komunálního hospodářstvíMasarykovo náměstí 12214E
Susíková Daniela, Mgr.556 768 240vedoucí odborudsusikova735 704 076Odbor sociálních věcí- - -Divadelní 11107H
Loskotová Šárka, Bc.556 768 256vedoucí oddělení - sociální pracovník, zvláštní příjemce dávek důchodového pojištěnísloskotovaOdbor sociálních věcíOddělení sociální práce a veřejného opatrovnictvíDivadelní 11118H
Figarová Alena, Bc.556 768 295sociální pracovniceafigarovaOdbor sociálních věcíOddělení sociální práce a veřejného opatrovnictvíDivadelní 11109H
Juříčková Lenka, Bc.556 768 291sociální pracovnice, veřejný opatrovníkljurickovaOdbor sociálních věcíOddělení sociální práce a veřejného opatrovnictvíDivadelní 11118H
Štekbauerová Petra, Mgr.556 768 339sociální pracovnice, sociální kurátor pro dospělé, veřejný opatrovníkpstekbauerovaOdbor sociálních věcíOddělení sociální práce a veřejného opatrovnictvíDivadelní 11119H
Sladká Hana, Mgr.556 768 339sociální pracovnice, veřejný opatrovníkhsladkaOdbor sociálních věcíOddělení sociální práce a veřejného opatrovnictvíDivadelní 11119H
Pešat Richard, Mgr.556 768 335vedoucí oddělenírpesat735 704 061Odbor sociálních věcíOddělení sociálně právní ochrany dětíDivadelní 12223H
Bezunková Erika, Bc.556 768 329kolizní opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmiebezunkovaOdbor sociálních věcíOddělení sociálně právní ochrany dětíDivadelní 12217H
Bartoňová Denisa, Bc., DiS.556 768 333kolizní opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmidbartonovaOdbor sociálních věcíOddělení sociálně právní ochrany dětíDivadelní 12220H
Horáková Jana, Ing., DiS.556 768 333kolizní opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmihorakovaosvOdbor sociálních věcíOddělení sociálně právní ochrany dětíDivadelní 12220H
Pospíšilová Blanka, Bc.556 768 237kolizní opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmibpospisilovaOdbor sociálních věcíOddělení sociálně právní ochrany dětíDivadelní 12218H
Gliwitzky Radmila, DiS.556 768 237kolizní opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmirgliwitzkyOdbor sociálních věcíOddělení sociálně právní ochrany dětíDivadelní 12218H
Scholze Miroslava, Bc.556 768 334kurátor pro děti a mládež, problematika návykových látek, soc. právní poradenství rodinám s dětmimscholzeOdbor sociálních věcíOddělení sociálně právní ochrany dětíDivadelní 12219H
Vagnerová Miroslava, Bc.556 768 329kolizní  opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmimvagnerovaOdbor sociálních věcíOddělení sociálně právní ochrany dětíDivadelní 12217H
Novotná Hana, Bc.556 768 264kolizní opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmihnovotnaOdbor sociálních věcíOddělení sociálně právní ochrany dětíDivadelní 12221H
Vokáčová Daniela, Ing.556 768 327kolizní opatrovnictví, pomoc obětem domácího násilí, soc. právní poradenství rodinám s dětmidvokacovaOdbor sociálních věcíOddělení sociálně právní ochrany dětíDivadelní 12221H
Benčáková Jindřiška556 768 336agenda osvojení, pěstounská péče, soc. právní poradenství rodinám s dětmijbencakovaOdbor sociálních věcíOddělení sociálně právní ochrany dětíDivadelní 12222H
Telecká Petra, DiS.556 768 336agenda osvojení, pěstounská péče, soc. právní poradenství rodinám s dětmipteleckaOdbor sociálních věcíOddělení sociálně právní ochrany dětíDivadelní 12222H
Frantová Lucie, Ing.556 768 241ekonomka odboru, kluby seniorů, opiátové recepty, sociální pohřbylfrantovaOdbor sociálních věcíÚsek činností v sociální oblastiDivadelní 11109H
Krbová Miroslava, Bc.556 768 338koordinátor komunitního plánovánímkrbovaOdbor sociálních věcíÚsek činností v sociální oblastiDivadelní 11110H
Šablaturová Lenka556 768 338dotační řízení města, průkazy Baby senior taxi, parkovací průkazy pro OZPlsablaturovaOdbor sociálních věcíÚsek činností v sociální oblastiDivadelní 11110H
Navrátilová Oldřiška, Ing.556 768 218vedoucí odboruo.navrat605 960 397Odbor školství, kultury a sportu- - -Divadelní 14401I
Bluchová Michaela, Ing.556 768 324metodická pomoc a rozpočet pro ZŠ, MŠ a SVČ, zápis ZŠ a MŠ, evidence uchazečů o zaměstnání ve školstvímbluchovaOdbor školství, kultury a sportuÚsek školství a sportuDivadelní 14402I
Vývodová Jana556 768 258dotační řízení v oblasti kultury a volného časujvyvodovaOdbor školství, kultury a sportuÚsek školství a sportuDivadelní 14407I
Kvitová Markéta, Mgr.556 768 258dotační řízení v oblasti sportumkvitovaOdbor školství, kultury a sportuÚsek školství a sportuDivadelní 14407I
Vágnerová Věra556 768 257metodická pomoc a rozpočet pro ZŠ, MŠ a SVČ, statistika ZŠ, MŠ a SVČvvagnerovaOdbor školství, kultury a sportuÚsek školství a sportuDivadelní 14407I
Holčáková Simona, Ing.556 768 217příspěvek na zachování a obnovu kulturních památek, péče o kulturní památkysholcakovaOdbor školství, kultury a sportuÚsek kultury a péče o památkyDivadelní 14406I
Redlová Kateřina, Bc.556 768 217jubilea, vítání občánků, zlaté svatby, koordinace kulturních a společenských akcí městakredlovaOdbor školství, kultury a sportuÚsek kultury a péče o památkyDivadelní 14406I
Kelnarová Renáta, Bc.556 768 210vedoucí odborurkelnarova735 704 060Odbor správních agend- - -Divadelní 12215J
Chlapíková Milada556 768 321agenda OP a CDmchlapikovaOdbor správních agendÚsek evidence obyvatel, OP a CDDivadelní 12205, 206, 209J
Janošťáková Vlasta556 768 322agenda OP a CDvjanostakovaOdbor správních agendÚsek evidence obyvatel, OP a CDDivadelní 12205, 206, 209J
Klotzmannová Petra556 768 322agenda OP a CDpklotzmannovaOdbor správních agendÚsek evidence obyvatel, OP a CDDivadelní 12205, 206, 209J
Pavelková Adéla556 768 321agenda OP a CDapavelkovaOdbor správních agendÚsek evidence obyvatel, OP a CDDivadelní 12205, 206, 209J
Polochová Kateřina, DiS.556 768 209ohlašovna, evidence obyvatel, volbykpolochovaOdbor správních agendÚsek evidence obyvatel, OP a CDDivadelní 12211J
Riedlová Marta556 768 209ohlašovna, evidence obyvatel, volbymriedlovaOdbor správních agendÚsek evidence obyvatel, OP a CDDivadelní 12211J
Bednaříková Radka, Bc.556 768 318matrikarbednarikovaOdbor správních agendÚsek matrikDivadelní 12204J
Bedrichová Petra556 768 203matrikapbedrichovaOdbor správních agendÚsek matrikDivadelní 12202J
Hyklová Renáta556 768 250matrikahyklovaOdbor správních agendÚsek matrikDivadelní 12202J
Marková Markéta556 768 262Czech PointmmarkovaOdbor správních agendÚsek Czech PointDivadelní 12200J
Czech Point556 768 262Czech PointczechpointOdbor správních agendÚsek Czech PointDivadelní 12200J
Riedlová Kateřina, Ing.556 768 380vedoucí odborukriedlova603 500 773Odbor územního plánování a stavebního řádu- - -Masarykovo náměstí 1přízemí36N
Rašková Radka556 768 271sekretariát odborurraskovaOdbor územního plánování a stavebního řádu- - -Masarykovo náměstí 1přízemí32N
Pavlíková Ellen556 768 271sekretariát odboruepavlikovaOdbor územního plánování a stavebního řádu- - -Masarykovo náměstí 1přízemí32N
FAX OÚPSŘ556 768 271FAX OÚPSŘOdbor územního plánování a stavebního řádu- - -Masarykovo náměstí 1přízemí32N
Juřičková Xenie, Ing.556 768 206územní plányxjurickovaOdbor územního plánování a stavebního řáduÚsek územního plánováníMasarykovo náměstí 1přízemí39N
Macháčková Hana, Ing.556 768 362územní plányh.machacOdbor územního plánování a stavebního řáduÚsek územního plánováníMasarykovo náměstí 1přízemí40N
Zubková Hana, Ing.556 768 323územní plányhzubkovaOdbor územního plánování a stavebního řáduÚsek územního plánováníMasarykovo náměstí 1přízemí40N
Mališka Jaromír, Ing.556 768 204územně analytické podkladyjmaliskaOdbor územního plánování a stavebního řáduÚsek územního plánováníMasarykovo náměstí 1přízemí38N
Křibíková Danuše, Bc.556 768 273vedoucí oddělení, územní a stavební řízení, vyvlastňovací řízeníd.kribikOdbor územního plánování a stavebního řáduOddělení stavebního řáduMasarykovo náměstí 1přízemí30N
Kolibová Jana, Ing.556 768 272územní a stavební řízeníjkolibovaOdbor územního plánování a stavebního řáduOddělení stavebního řáduMasarykovo náměstí 1přízemí34N
Pončová Emilie, Ing.556 768 354územní a stavební řízeníeponcovaOdbor územního plánování a stavebního řáduOddělení stavebního řáduMasarykovo náměstí 1přízemí34N
Slováčková Eva, Bc.556 768 272územní a stavební řízení, památková péčeeslovackovaOdbor územního plánování a stavebního řáduOddělení stavebního řáduMasarykovo náměstí 1přízemí34N
Passendorferová Hana556 768 355územní a stavební řízenípassendOdbor územního plánování a stavebního řáduOddělení stavebního řáduMasarykovo náměstí 1přízemí37N
Sirotová Hana, Mgr.556 768 297územní a stavební řízeníhsirotovaOdbor územního plánování a stavebního řáduOddělení stavebního řáduMasarykovo náměstí 1přízemí37N
Vítek Radek, Bc.556 768 363územní a stavební řízení, speciální stavební úřad ve věcech pozemních komunikací pro ORP Nový Jičín, vyvlastňovací řízenírvitekOdbor územního plánování a stavebního řáduOddělení stavebního řáduMasarykovo náměstí 1přízemí35N
Kopecká Romana556 768 363územní a stavební řízení, speciální stavební úřad ve věcech pozemních komunikací pro ORP Nový JičínrkopeckaOdbor územního plánování a stavebního řáduOddělení stavebního řáduMasarykovo náměstí 1přízemí35N
Vyvlečková Stanislava, Bc.556 768 274územní a stavební řízenívyvleckovaOdbor územního plánování a stavebního řáduOddělení stavebního řáduMasarykovo náměstí 1přízemí33N
Zagolová Hana556 768 275územní a stavební řízenízagolovaOdbor územního plánování a stavebního řáduOddělení stavebního řáduMasarykovo náměstí 1přízemí33N
Hynčicová Alice, Mgr. (tlf. číslo)556 778 391vedoucí ProSenior Nový Jičínps.novyjicin734 422 105ProSenior Nový Jičín- - -Pod Lipami 19T
Richterová Pavlína, Bc., Dis. (tlf. číslo)556 778 300sociální pracovnice pro Denní stacionář Domovinka a Odlehčovací službu Pohodapohoda731 532 932ProSenior Nový Jičín- - -Pod Lipami 19T
Gollová Dagmar (tlf. číslo)556 778 300ekonomicko-administrativní pracovniceps.skalkyProSenior Nový Jičín- - -Pod Lipami 19T
Klugová Kateřina (tlf. číslo)556 778 390ekonomkakklugovaProSenior Nový Jičín- - -Pod Lipami 19T
Jungová Marie, Bc., DiS. (tlf. číslo)556 778 300sociální pracovnice pro pečovatelskou službups.jicinka734 523 241ProSenior Nový Jičín- - -Pod Lipami 19T