Městys Suchdol nad Odrou

Referent: Mgr. Gabriela Traburová, tel. 556 768 276, e-mail: gabriela.traburovanovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Suchdol nad Odrou, Kletné

Přehled územně plánovací dokumentace a jejích změn

Název Nabytí účinnosti Obecně závazná vyhláška obce/Opatření obecné povahy
Územní plán sídelního útvaru Suchdol nad Odrou 16.4.1998 OZV č. 2/1998
Změna č. 1 ÚPNSÚ Suchdol nad Odrou 29.3.1999
Změna č. 2 ÚPNSÚ Suchdol nad Odrou 24.1.2001 OZV č. 1/2001
Změna č. 3 ÚPNSÚ Suchdol nad Odrou 4.7.2001 OZV č. 4/2001
Změna č. 4 ÚPNSÚ Suchdol nad Odrou 3.10.2003 OZV č. 2/2003 (aktualizace)
Změna č. 5 ÚPNSÚ Suchdol nad Odrou 29.12.2006 OZV č. 1/2006
Změna č. 6 ÚPNSÚ Suchdol nad Odrou 26.3.2010 OOP č. j. 359/2010
Změna č. 6a ÚPNSÚ Suchdol nad Odrou 20.5.2010 OOP č. j. 794/2010
Změna č. 7 ÚPNSÚ Suchdol nad Odrou 29.12.2017 OOP č. j. 2144/2017

Poznámka:
Pro nejasnou situaci kolem navrhované plochy těžby nerostných surovin byla původní změna č. 6 rozdělena na změnu č. 6 a změnu č. 6a.
Poslední fáze řízení o návrhu předmětných změn územního plánu, tedy po doporučení pořizovatele a schválení navrženého rozdělení zastupitelstvem městyse, probíhala odděleně.

Úplné znění územního plánu SÚ je zveřejněno na internetových stránkách Moravskoslezského kraje v aplikaci Územní plány obcívstup do aplikace

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Stavební úřad Suchdol nad Odrou
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Úřad Městyse Suchdol nad Odrou