Platné územně plánovací dokumentace a podklady obcí správního území ORP Nový Jičín

Město Nový Jičín

Rozdělení území města mezi referenty Ing. Kateřina Riedlová (tel. 556 768 380, e-mail: katerina.riedlovanovyjicin.cz) - katastrální území: Nový Jičín – město, Nový Jičín – Horní Předměstí Ing. Jaromír Mališka (tel. 556 768 204, e-mail: jaromir.maliskanovyjicin.cz) - katastrální území: Kojetín u Starého Jičína, Straník Ing. Hana Zubková (tel. 556 768 323, e-mail: hana.zubkovanovyjicin.cz) - katastrální území:...

Více informací...

Městys Suchdol nad Odrou

Referent: Mgr. Gabriela Traburová, tel. 556 768 276, e-mail: gabriela.traburovanovyjicin.cz Dotčená katastrální území: Suchdol nad Odrou, Kletné Přehled územně plánovací dokumentace a jejích změn Název Nabytí účinnosti Obecně závazná vyhláška obce/Opatření obecné povahy Územní plán sídelního útvaru Suchdol nad Odrou 16.4.1998 OZV č. 2/1998 Změna č. 1 ÚPNSÚ Suchdol nad Odrou 29.3.1999 - Změna č....

Více informací...

Obec Bartošovice

Referent: Ing. Hana Zubková, tel. 556 768 323, e-mail: hana.zubkovanovyjicin.cz Dotčená katastrální území: Bartošovice, Hukovice Přehled územně plánovací dokumentace Název ÚPD Obsah ÚPD Nabytí účinnosti OOP Územní plán Bartošovice Opatření obecné povahy, jehož nedílnou součástí jsou tyto přílohy: I. Územní plán Bartošovice I. 1. Textová část (pdf, 431 KB) I.A. Výkres základního členění území (pdf,...

Více informací...

Obec Bernartice nad Odrou

Referent: Ing. Xenie Juřičková, tel. 556 768 206, e-mail: xenie.jurickovanovyjicin.cz Dotčená katastrální území: Bernartice nad Odrou Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Krajský soud v Ostravě zrušil co do regulace část Územního plánu Bernartice nad Odrou - Rozsudek soudu a odůvodnění (zn. 79A 5/2015-71) (pdf, 1 MB) Části územního plánu, které nebyly zrušeny,...

Více informací...

Obec Hladké Životice

Referent: Ing. Xenie Juřičková, tel. 556 768 206, e-mail: xenie.jurickovanovyjicin.cz Dotčená katastrální území: Hladké Životice Přehled územně plánovací dokumentace a jejích změn Název Nabytí účinnosti Obecně závazná vyhláška obce/ Opatření obecné povahy Územní plán obce Hladké Životice 10.2.2006 OZV č. 1/2006 Změna č. 1 ÚPN obce Hladké Životice 11.11.2010 OOP č. j. 1347/2010 Změna č....

Více informací...

Obec Hodslavice

Referent: Ing. Hana Zubková, tel. 556 768 323, e-mail: hana.zubkovanovyjicin.cz Dotčená katastrální území: Hodslavice Přehled územně plánovací dokumentace Název ÚPD Obsah ÚPD Nabytí účinnosti OOP Územní plán Hodslavice Opatření obecné povahy (pdf, 126 KB) I. Návrh Územního plánu Hodslavice - výrok I.A. Textová část (pdf, 1 MB) I.B. Grafická část I./B.1. Základní členění území (pdf,...

Více informací...

Obec Hostašovice

Referent: Ing. Hana Zubková,  tel. 556 768 323, e-mail: hana.zubkovanovyjicin.cz Dotčená katastrální území: Hostašovice Přehled územně plánovací dokumentace a jejích změn Název Nabytí účinnosti Obecně závazná vyhláška obce/ Opatření obecné povahy Územní plán sídelního útvaru Hostašovice 1.8.1995 OZV č. 1/1995 Změna č. 2 a č. 3 ÚPNSÚ Hostašovice 24.4.2001 OZV č. 1/2001 Změna č. 1,...

Více informací...

Obec Jeseník nad Odrou

Referent: Ing. Xenie Juřičková, tel. 556 768 206, e-mail: xenie.jurickovanovyjicin.cz Dotčená katastrální území: Jeseník nad Odrou, Hůrka, Blahutovice, Polouvsí, Hrabětice nad Odrou Přehled územně plánovací dokumentace a jejích změn Název ÚPD Nabytí účinnosti OOP Územní plán Jeseník nad Odrou 10.4.2013 č. j. JES 335/2013 Změna č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou 5.10.2018 č. j. JES...

Více informací...

Obec Kunín

Referent: Mgr. Gabriela Traburová, tel. 556 768 276, e-mail: gabriela.traburovanovyjicin.cz Dotčená katastrální území: Kunín Přehled územně plánovací dokumentace Název územně plánovací dokumentace Nabytí účinnosti Opatření obecné povahy Územní plán Kunín 31.12.2015 č. j. 1244/2015 Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet: Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu Stavební úřad...

Více informací...

Obec Libhošť

Referent: Ing. Hana Zubková, tel. 556 768 323, e-mail: hana.zubkovanovyjicin.cz Dotčená katastrální území: Libhošť Přehled územně plánovací dokumentace Název územně plánovací dokumentace Nabytí účinnosti Opatření obecné povahy Územní plán Nový Jičín 1.10.2009 č. j. 60793/2009 Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet: Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajský...

Více informací...

Obec Mořkov

Referent: Ing. Xenie Juřičková, tel. 556 768 206, e-mail: xenie.jurickovanovyjicin.cz Dotčená katastrální území: Mořkov Přehled územně plánovací dokumentace Název ÚPD Nabytí účinnosti OOP Územní plán Mořkov 4.1.2013 č. j. 1324/2012 Změna č. 1 Územního plánu Mořkov 24.11.2018 č. j. 1100/2018 Územní plán Mořkov - úplné znění po změně č. 1 - - Vysvětlivky: OOP –...

Více informací...

Obec Rybí

Referent: Ing. Hana Zubková, tel. 556 768 323, e-mail: hana.zubkovanovyjicin.cz Dotčená katastrální území: Rybí Přehled územně plánovací dokumentace Název ÚPD Obsah ÚPD Nabytí účinnosti OOP Územní plán Rybí Opatření obecné povahy (pdf, 156 KB) , jehož nedílnou součástí jsou tyto přílohy: I. Územní plán Textová část (pdf, 869 KB) 1. Výkres základního členění území (pdf,...

Více informací...

Obec Sedlnice

Referent: Mgr. Gabriela Traburová, tel. 556 768 276, e-mail: gabriela.traburovanovyjicin.cz Dotčená katastrální území: Sedlnice Přehled územně plánovací dokumentace Název ÚPD Nabytí účinnosti OOP Územní plán Sedlnice 16.10.2014 č. j. OB/565/2014 Změna č. 1 Územního plánu Sedlnice 15.5.2018 č. j. 296/2018 Územní plán Sedlnice - úplné znění ÚP Sedlnice po změně č. 1 - - Vysvětlivky:...

Více informací...

Obec Šenov u Nového Jičína

Referent: Ing. Xenie Juřičková, tel. 556 768 206, e-mail: xenie.jurickovanovyjicin.cz Dotčená katastrální území: Šenov u Nového Jičína Přehled územně plánovací dokumentace Název ÚPD Obsah ÚPD Nabytí účinnosti OOP Územní plán Šenov u Nového Jičína Územní plán Šenov u Nového Jičína, vydaný opatřením obecné povahy (pdf, 93 KB) , platí pro celé území obce a obsahuje:...

Více informací...

Obec Starý Jičín

Referent: Ing. Jaromír Mališka, tel. 556 768 204, e-mail: jaromir.maliskanovyjicin.cz Dotčená katastrální území: Starý Jičín, Dub u Nového Jičína, Heřmanice u Polomi, Janovice u Nového Jičína, Jičina, Palačov, Petřkovice u Starého Jičína, Starojická Lhota, Vlčnov u Starého Jičína Přehled územně plánovací dokumentace Název územně plánovací dokumentace Nabytí účinnosti Opatření obecné povahy Územní plán pro obec...

Více informací...

Obec Životice u Nového Jičína

Referent: Ing. Hana Zubková, tel. 556 768 323, e-mail: hana.zubkovanovyjicin.cz Dotčená katastrální území: Životice u Nového Jičína Přehled územně plánovací dokumentace Název územně plánovací dokumentace Nabytí účinnosti Opatření obecné povahy Územní plán Životice u Nového Jičína 23.2.2016 č.j. 80/2016 Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet: Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování...

Více informací...