Kontakt

Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlásilo pro rok 2023 program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Termín podání žádostí je do 28. 2. 2023. Výše státní finanční podpory pro obec s rozšířenou působností Nový Jičín  je  256 000 Kč.

Soubory ke stažení

vyhlášení Programu
Změna Zásad programu 2023
Formulář žádosti
Formulář 1 vyjádření ORP
Formulář 2 návrh příspěvků
Formulář 3 Krycí list
Formulář 4 Prohlášení o nedostatku
Formulář 5 pro údaje ORP-k doplnění
Formulář 5 pro údaje ORP-vzor
Zásady Programu ORP
Legenda vlastnictví
Transparent programu


Ostatní žádosti a formuláře týkající se státní památkové péče naleznete zde